Brødmaskine som bogreol

Hermed et lille tip, som gjorde stor lykke hos en studerende. Engammeldags brødmaskine blev almuemalet, og træet, hvor brødetskal ligge, blev sæbeskuret. Nu står den gamle brødmaskine pået lillebord og fungerer som bogreol. C. Lindhardt Pedersen, Odense

Hermed et lille tip, som gjorde stor lykke hos en studerende. En
gammeldags brødmaskine blev almuemalet, og træet, hvor brødet
skal ligge, blev sæbeskuret. Nu står den gamle brødmaskine på
et lillebord og fungerer som bogreol.

C. Lindhardt Pedersen, Odense

Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler