Dit hus i marts

Det skal laves i huset i marts.

  • Gå en tur på taget og udskift defekte tagsten eller plader. Tjek også tag og loft for utætheder i skotrender, fuger og mørtel, inddækninger ved skorsten og eventuelle tagvinduer.
  • Linoleumsgulvet kan vedligeholdes med grundrens, grundingsolie, plejeolie og polering.
  • Rens tagrender og tjek dem og alle nedløbsrørene for storm-skader og slitage.
  • Husk at afkalke vaskemaskinen. I det meste af Danmark er vandet hårdt (dvs. over 8 dH°), så du bør køre et vaskeprogram med afkalkningsmiddel hvert halve år.
  • Gå sikringerne efter, og test HFI- eller HPFI-relæet. Springer sikringerne tit, er der noget galt, og du bør kontakte en elektriker.
  • Det er klogt at få et autoriseret eftersyn af kloakken min. hvert 5. år. En TV-inspektion er dyr, men kan undgå propper og skader.

Mest læste artikler