Få en større frugthøst

Hvis du fjerner en del af frugternepå dine træer nu, kan du se frem til et større udbytte senere.

Af Lotte Bjarke, idényt nr. 5, 2005
Fotos: Lotte Bjarke, Flemming Houmann

Når frugttræet sætter skyer af blomster i foråret, sker det ikke for at glæde haveejere eller bier. De mange blomster er træets forsikring mod frost og insektangreb. Når der er mange blomster, øges sandsynligheden for, at nogle af dem udvikler sig til frugt og frø.

Træets forsikring er nyttig i de år, hvor vejret driller, eller der opstår andre problemer. Til gengæld er den kritisk de år, hvor det går godt, og blomsterne bestøves. De år kan træet sætte så mange frugter, at det bliver for meget. Hvis den energi, der er til rådighed, skal fordeles til alle frugter, bliver resultatet et stort antal dårligt udviklede frugter

Giv til fuglene
Hvis du har et stort, gammelt frugttræ, kan det hurtigt blive en uoverkommelig opgave at tynde ud i hele træet. Men mindre kan gøre det. Gennemfør processen på en enkelt eller få grene. Så får du perfekte frugter på den, og fuglemad på resten af træet.

Undgå overbelastning
Mange blomster og efterfølgende frugtudvikling kan trække så meget på træets ressourcer, at det ikke har kræfter til at danne knopper til næste års blomstring. Da opstår fænomenet “vekselbæring” med bugnende træer det ene år og ingen frugt det næste. Foto: Flemming HoumannMan kan ikke anbefale at fjerne et vist antal eller en vis procentdel af frugterne for at opnå en god frugtudvikling. Det er ikke antallet af småfrugter, der fjernes, som betyder noget, men derimod antallet af frugter, der er tilbage på træet efter udtynding.

Det betyder, at du ikke skal tynde lige meget ud i frugterne hvert år, men i stedet holde øje med, hvor effektiv frugtsætningen har været. Det viser sig ret hurtigt efter afblomstring. De befrugtede blomster begynder at udvikle sig til småbitte kugler, mens de ubefrugtede simpelt hen falder af.

Jo hurtigere efter frugtsætning du begynder udtynding, jo større bliver effekten på de frugter, der får lov at udvikle sig. Det skyldes selvfølgelig, at de ikke skal konkurrere om vand og næring, og det giver store og søde frugter.

Jo før jo bedre
Du kan få en idé om frugtsætningen allerede tre uger efter blomstring. Da kan du begynde at fjerne nogle af frugterne, hvis sætningen er for stor. Er der kun ringe frugtsætning, skal du ikke gøre noget. Du skal dog være opmærksom på, at træet selv skiller sig af med en del af de overskydende frugter ved det såkaldte junifald, der optræder sidst i juni eller først i juli. Da aborterer træet en del af de frugter, der er i overskud. Men er sætningen stor, er junifaldet slet ikke nok i forhold til at fremme frugtudviklingen. Så skal der tyndes ud.

Du kan mindske junifaldet ved at begynde udtyndingen tidligt. Omvendt kommer du lettere om ved arbejdet, hvis du venter med at tynde ud til efter junifald. En kombination af de to metoder giver oftest et godt resultat, fordi det minimerer risikoen for at få tyndet for kraftigt ud.

Foto: Lotte BjarkeTynd ud i druerne

Vinranker kan være utroligt frugtbare, men druerne i klasen bliver små, hvis ikke der tyndes ud. Der kan kun udvikles en klase pr. skud, så overskydende klaser skal fjernes. Tynd også ud i selve klasen, når druerne er ærtestore. Fjern halvdelen af druerne i klasen. Sørg for at fjerne dem jævnt fordelt i klasen, så den ikke bliver skæv.

Klasen skal tyndes ud, når druerne er så store som ærter

Gå grundigt til værks
Begynd udtyndingsarbejdet med at ryste træet. Det får en del småfrugter til at dratte af. Derefter kan du gå i gang med at knibe eller klippe overskydende frugter af. Start med at fjerne frugter med skader eller sygdomstegn. Desuden er det en god idé at fjerne den midterste frugt i klasen, der ofte har tendens til misdannelser. Tag derefter de mindste frugter.

Der er forskellige metoder til at beregne, hvor mange frugter det er passende at lade tilbage. En målestok siger fx cirka 20 blade pr. frugt, hvis det gælder æbletræet. Men det nemmeste er at vurdere afstanden mellem frugterne. Hvis der er en håndsbredde mellem frugterne, vil der være både luft, lys og energi nok til udviklingen.

Fakta om frugt
Æble
Bør generelt udtyndes, men behovet er størst i småfrugtede sorter som pigeon, rød ananas og guldborg. 15-20 cm mellem frugterne er den optimale afstand.

Pære
Bør generelt udtyndes. Behovet er størst i de meget frugtbare sorter som conference og clara frijs. 15-20 cm mellem frugterne er passende – og aldrig mere end to frugter i en enkelt klase.

Blomme
Stort behov for udtynding. Det kan være nødvendigt at fjerne 3⁄4 af frugterne. 5-10 cm mellem de tilbageværende frugter giver typisk det bedste udbytte.

Kirsebær Udtyndes ikke.

Fersken/abrikos
Kan i gunstige år sætte så mange frugter, at udtynding er nødvendigt. En del falder af selv, så vent, til frugterne er på størrelse med valnødder, før du hjælper med udtynding. 10-15 cm mellem frugterne er ideelt.

Mest læste artikler