Hidtil stærkt boligmarked påvirkes også af coronavirus

2019 var et stærkt år for boligmarkedet, men efter coronakrisen ser tingene anderledes ud. Læs om hvordan virussen har ændret situationen på boligmarkedet. 

2019 var et næsten historisk godt år for boligmarkedet med rentefald efter rentefald og det største antal hushandler i 14 år. Det tog dog kun få dage, efter at coronakrisen for alvor ramte landet med den første udmelding om nedlukninger, før de foregående 10 måneders rente- fald var annulleret, og realkreditrenten var tilbage på niveauet fra foråret 2019.

En rentestigning med deraf følgende højere månedlig ydelse for boligejerne var det første, boligmarkedet mærkede til coronavirussens effffekt, men allerede

på tidspunktet for dette blads deadline medio marts forudså flere iagttagere også færre bolighandler og faldende boligpriser i den kommende tid.

Omvendt var der tale om, at som- merhusbranchen grundet den lavere rejseaktivitet ud af landet kunne opleve en stigning i antallet af udlejninger.

Da situationen som følge af pandemien ændrer sig time for time, vil prognoserne for boligmarkedet naturligvis også ændre sig, så vi opfordrer idenyts læsere til lø- bende at holde sig orienteret på idenyt.dk.

Mest læste artikler