Loven ingen kender: Du må faktisk gerne stjæle katten

Danskerne kender ikke loven, der gør det helt lovligt at 'stjæle' disse katte.

Stjæl en kat helt lovligt

Hvis du finder en umærket kat, og den ikke afhentes inden 24 timer, er den din.

Sådan har det været siden 2021, hvor en ny lov trådte i kraft. Ambitionen var dengang, at loven skulle få flere katteejere til at mærke og registrere deres kæledyr og dermed lette presset på dyreinternaterne. Men her to år efter må flere organisationer erkende, at nærmest ingen danskere kender loven.

“Ordningen har ikke lettet vores arbejde, og det har ikke bragt antallet af umærkede katte ned. Generelt har det ikke gjort en forskel, og kattenes status er den samme som for to år siden”, lyder det i en evaluering fra flere dyrevelfærds-organisationer.

Mange katte indleveres fortsat

Som en del af evalueringen har Dyrenes Beskyttelse set på data om indleverede katte på foreningens dyreinternater. De viser, at der indleveres lige så mange katte nu som før regelændringen. Katte udgør fortsat 75 procent af de dyr, der kommer på internat. Og de er ikke vildkatte.

“De katte, som Dyrenes Beskyttelse hjælper videre til et nyt hjem, er alle sammen tamme og har tydeligvis haft et hjem et sted. Det er bare ikke muligt at genforene dem med deres ejer, fordi katten ikke er mærket og registreret”, siger Jens Jokumsen, Familiedyrschef i Dyrenes beskyttelse.

Samme billede oplever man hos Kattens Værn og Inges Kattehjem.

Ingen stigning i registrerede katte

Tal fra Det Danske Katteregister og Dansk Katteregister viser heller ikke tegn på, at flere ejere får katten mærket og registreret.

“Under coronapandemien så vi en generel stigning i antal registrerede katte i Dansk Katteregister, men der er ikke tale om en holdbar tendens, som skyldes de nye regler”, udtaler Jørgen Petersen, direktør for Inges Kattehjem, der også ejer Dansk Katteregister.

FAKTA: mærkning og registrering af katte i Danmark

I 2021 trådte en lovændring i kraft i Lov om mark- og vejfred, så katte, der ikke er ejermærkede, eller ikke afhentes inden fristen på 24 timer, umiddelbart bliver optagerens ejendom. Loven gør ikke mærkning og registrering lovpligtig, men er en incitamentsordning, hvor bekymringen for at miste sin kat skal sikre, at katteejeren vælger at lade sin kat mærke og registrere. Samtidig er intentionen, at muligheden for »straksformidling« af katte uden fremlysning vil lette presset på internaterne væsentligt.

    Mest læste artikler