Pindsvin er nyttige hjælpere i kampen mod dræbersneglene

Pindsvinet medvirker til at holde bestanden af dræbersnegle nede ved at æde snegleæg og små snegle, men store dræbersnegle ædes sjældent.


Sover hele dagen

Pindsvinet er meget almindeligt næsten overalt i landet. Villakvarterer, parker og landhaver huser de tætteste bestande, men de findes også i levende hegn, krat og skovbryn. I almindelighed ser man ikke meget til pindsvinet, fordi det hovedsagelig er aktivt i skumringen og om natten. Om dagen sover det i sin rede.

Hjælper med dræbersneglene
Pindsvin er nærmest altædende, men størstedelen af føden består af regnorme, snegle, insekter, larver, og andre smådyr. Det medvirker til at holde bestanden af dræbersnegle nede ved at æde snegleæg og små snegle, men store dræbersnegle ædes sjældent. Pindsvin er altså ikke løsningen på haveejeres problemer med dræbersnegle, men de er nyttige hjælpere.

Læs også: Sådan bekæmper du dræbersnegle

Fodring af pindsvin
I haver, hvor pindsvinet tilbydes vand eller foder, kan det blive meget tillidsfuldt. Mælk er en uimodståelig fristelse for et pindsvin. Men selv om det næppe tager alvorlig skade af lidt vandblandet mælk i ny og næ, er det ikke velegnet pindsvineføde, fordi de let får diarré. Tørfoder til katte anses i almindelighed for at være det mest velegnede foder til pindsvin. Husk også at give dem vand.

Parrer sig om sommeren
Pindsvinet parrer sig i juni-juli, og efter en drægtighedsperiode på ca. 35 dage føder hunnen 2-11, men oftest 4-6 unger i reden. Når ungerne er 3-4 uger gamle, begynder de at følge med moderen på de natlige fourageringsture, og når de er 5-6 uger kan de klare sig selv. Pindsvinet sover vintersøvn fra oktober-november til april-maj.

Mest læste artikler