Bør der sættes afgift på brændeovne? Politisk flertal siger nej

Ny rapport fra Skatteministeriet viser, at sygdomme og helbredsproblemer forårsaget af partikler fra brændeovne årligt koster den danske stat 800 millioner kroner. Derfor overvejer flere partier at indføre en afgift på brændeovne.

Brændeovne koster årligt staten 800 millioner kr.  

Regner man de skadeomkostninger ud, som danskernes energiforbrug i 2014 kostede den danske stat, render det op i 3,2 milliarder kr. Heraf gik 800 millioner kr. udelukkende til sygdomme og helbredsproblemer forårsaget af partikler fra brændeovne. Dette viser en rapport fra Skatteministeriet, der blev offentliggjort i januar 2017. Alligevel er brændeovne den eneste større årsag, som endnu ikke er pålagt en afgift. 

Skatteministeriets rapport er tredje del ud af i alt seks rapporter, der sammen skal belyse omfanget af tilskud og afgifter på energiområdet, og konklusionen fra rapporten er klar. Ud fra et udelukkende økonomisk perspektiv giver afgifter for brug af brændeovne god mening.

Tre partier er positive overfor afgifter

Både Alternativet, De Radikale og Enhedslisten overvejer som følge af Skatteministeriets rapport at indføre afgifter på brændeovne. 

De Radikale har overfor Altinget kaldt det uholdbart, at grøn el-produktion beskattes, mens der ingen afgifter er på brændsel til varme.

Alternativet mener, at der eventuelt bør være en gradueret afgift på brændeovne, så afgiften bliver højere i takt med forbruget af brændeovnen, samtidig med at der tages højde for økonomisk udsatte familier.

Enhedslisten går også ind for en afgift eller regulering på området. De udelukker heller ikke et komplet forbud mod brændeovne i tætbebyggede områder. 

Det politiske flertal siger nej tak til afgifter

Hos det politiske flertal i Folketinget møder forslaget dog modstand, mens mange af dem afventer den samlede analyse fra samtlige seks delrapporter.

I stedet kigger partier som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti efter andre løsninger, som mere energirigtige brændeovne og fyringsmetoder.

Brændeovne koster liv

Det Miljøøkonomiske Råd konkluderede i en rapport i marts 2016, at forurening fra brændeovne årligt koster over 300 mennesker livet. 

Heldigvis ser det ud til, at udviklingen af brændeovne går den rigtige vej – både når det kommer til skrotning af ældre brændeovne og udvikling af nye mere miljøvenlige modeller. Det viser Skatteministeriets rapport, der dog også pointerer, at en stigning i brændeforbruget kan få udviklingen til at vende.

Kilde: Bolius.dk

Mest læste artikler