Brændeovne skal tændes korrekt – kun hver fjerde dansker gør det rigtigt

Optænding i brændeovnen skal ske oppefra og ikke i bunden af brændet, som mange gør. Den rette optænding mindsker udledningen af sundhedsskadelige partikler med 80 procent. Ny kampagne skal lave om på de dårlige optændingsvaner, bl.a. med tilbud om gratis rådgivning fra en skorstensfejer.

Tænd op i toppen af brændet

I Danmark er der ca. 750.000 brændeovne, men kun hver fjerde tænder rigtigt op. Den korrekte metode er at tænde op i toppen af brændet, men det er der altså forholdsvis få, der gør til trods for, at to ud af tre brændeovnsbrugere kender rådet. Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget har derfor lanceret kampagnen “Rygestop-guide for brændeovne”.

Gasser og partikler brændes af

– Tænder du op i toppen af brændet, brænder flammerne de sundhedsskadelige gasser og partikler fra træet af, inden de når ud gennem skorstenen. Tænder du i stedet op i bunden af brændet, er flammerne fanget under træet og kan ikke nå at brænde de sundhedsskadelige gasser og partikler af, før de ryger ud gennem skorstenen, siger Ph.D. i atmosfærekemi Charlotte von Hessberg fra Miljøstyrelsen.

Læs også: Sådan tænder du rigtigt op i din brændeovn

Brug kun tørt træ til fyring

En anden hyppig fejl er, at folk fyrer med træ, der er for vådt, når de sætter gang i brændeovnen. Det er meget vigtigt, at træet er tørt med et fugtindhold på højst 18-20 procent. Derfor kan du med fordel tage brændet ind en uges tid, inden du skal bruge det. Desuden må stykkerne ikke være for store. Stykkerne i toppen skal være pindebrænde, og der skal være luft mellem stykkerne.

Rent træ og ingen affald i brændeovnen

Det korte råd til valg af fyringsmaterialer er kun at bruge rent, tørt træ for at undgå unødvendig udledning af skadelige stoffer. Det kan være fristende at bruge træpaller, gamle brædder eller lignende, men det går under betegnelsen affald og må ikke brændes af. Det kan være behandlet med skadelige kemikalier, uden man kan se det på træet.

Affald som mælkekartoner, reklamer og papkasser går heller ikke. Aviser må bruges til at få tændt op med.

Gode råd om flammer og røg i brændeovnen

  • Sørg for rigeligt luft til flammerne. Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.
  • Tjek, at røgen er næsten usynlig. Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Læs også: Rengøring af brændeovn – vedligeholdelse af pejs og ildsted

Bestil en skorstensfejer til at demonstrere

Som del af kampagnen får du tilbud om gratis besøg i form af et homeparty med en skorstensfejer, som kan vise dig, dine naboer, venner og familie, hvordan du tænder op i toppen af brændet for at mindske udledningen af skadelige partikler. Du kan booke et gratis besøg af en skorstensfejermester på fyrfornuftigt.dk

Svanemærkede brændeovne giver færre partikler

Selv om man tænder rigtigt op, har det også stor betydning, om man har en gammeldags brændeovn eller en ny og svanemærket model.
– En gammeldags brændeovn forurener mere end tre gange så meget som en ny og svanemærket brændeovn. Det skyldes især, at nye brændeovne tager luft ind flere steder og dermed skaber en bedre og renere forbrænding, siger Charlotte von Hessberg fra Miljøstyrelsen.

Mest læste artikler