Nye og skrappere krav til brændeovnen

Den 1. november 2011 skal brændeovne leve op til nye skrappere krav. Svanemærkede ovne skal nu lade færre partikler og gasser slippe ud under fyringen. De nye kriterier blev vedtaget sidste år.

Ændringer af kravene Før Nu Reduktion
Partikler 5 g/kg træ 4 g/kg træ 20%
Flygtige kulbrinter 150 mg/m³ 120 mg/m³ 20%
CO – kulilte 2500 m/m³ 1700 m/m³

Mere miljøvenlige brændeovne
Nye svanemærkede brændeovne vil i fremtiden blive endnu mere miljøvenlige. Kravene for at kunne få mærket er nemlig blevet skærpet, så ovnene skal lade færre partikler og gasser slippe ud under fyringen.

Brændeovnen skal også være effektiv, så energi ikke går tabt
Ud over en lav udledning af partikler, skal en miljøvenlig ovn have en høj virkningsgrad. Virkningsgraden viser, hvor effektiv ovnen er til at omdanne brændsel uden, der går energi tabt. Med en høj virkningsgrad behøver du altså ikke svinge brændeøksen så ofte.

Læs også: Selvrensende pyrolyseovne fylder dit hjem med giftige gasarter

Høj virkningsgrad og lav udledning
En høj virkningsgrad og en lav udledning er en balancegang, for når virkningsgraden øges, risikerer brændeovnen til gengæld at danne flere sundhedsskadelige partikler og gasser. Det er, fordi tilførslen af luft gøres mindre, og det gør forbrændingen mindre ren. Her er Svanemærket en god guide, fordi der både er krav til høj virkningsgrad og lav udledning.

De nye krav betyder, at brændeovnens livscyklus tjekkes

Når kravene strammes analyseres hele brændeovnens livstid. Hvor forurenende det er at få de metaller, lakker og tætningsmateriale, den består af, hvor meget brændeovnen påvirker miljøet, når den bruges, og hvor belastende det er for natur og miljø, når den engang skal kasseres.

Problemerne størst, når ovnen er i brug

Livscyklusanalyser på brændeovne har vist, at det er, når når den er i brug, at den er mest problematisk. På grund af udslippet af gasser og partikler. Det er derfor her, at kravene især er blevet skærpet.

Læs mere på næste side, bl.a. de skadelige partikler fra brændeovne.

#br

Brændeovne kan være lige som skadelige som biler
Partikler fra brændeovne er mistænkt for at være mindst lige så skadelige som partikler fra biler. De største partikler kan genere dine luftveje, mens de mindste partikler er farlige, fordi de kan vandre ind i kroppens væv og øge risikoen for fx kræft. Brændeovne udleder også OGC’er (flygtige kulbrinter) og CO. Disse gasarter er også mistænkt for at være medvirkende til en række sygdomme som fx hjertekarsygdomme.

Du må ikke proppe mælkekartoner i brændeovnen
Selvom du har købt den mest miljøvenlige ovn på markedet hjælper det ikke, hvis du propper den med mælkekartoner og trykimprægneret træ. Hvis du fyrer forkert og med de forkerte materialer, får du ikke den fulde fordel. Du kan kende en ren forbrænding ved en gul flamme og ingen synlig røg – heller ikke op fra skorstenen.

Kravene til Svanemærket revideres hvert tredje år
Hvert tredje år reviderer Ecolabel, der bestyrer Svanemærket, de kriterier, som et produkt skal leve op til for at kunne få lov at bruge mærket og dermed skilte med at være blandt de mest miljøvenlige på markedet.

Svanemærket er lig med miljøvenlig

At kravene strammes løbende betyder, at de produkter, der bærer Svanemærket, altid hører til blandt den mest miljøvenlige tredjedel på markedet.

De fleste brændeovne i danske hjem er svanemærkede
Igennem de seneste år har rigtigt mange villaejere skiftet deres gamle brændeovn ud med en ny, og i langt de fleste tilfælde vælger de at skifte til en af de svanemærkede brændeovne. Vurderingen er, at hele 95 pct. af de solgte brændeovne er svanemærkede.

Danskernes brændeovne sviner mindre
Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser), der hvert år laver en undersøgelse af partikeludledningen fra brændeovne, melder, at udledningen har været i kraftigt fald siden den toppede i 2007.

Skorstensfejere tjekker også

Også landets skorstensfejere kan observere, at brændeovnene soder langt mindre, end før i tiden. De påpeger dog, at der stadig er nogle brændeovnsejere, der har den uvane at lukke ned for lufttilførslen om natten, så brændet bare gløder. Det medfører en alt for høj udledning af partikler og dermed også sod i skorstenen.

Du kan altid holde dig opdateret på, hvilke brændeovne der er godkendt til Svanemærket på hjemmesiden www.ecolabel.dk

Mest læste artikler