Sådan vælger du den rigtige type brændeovn

Der er mange grunde til at få en brændeovn, men der er også flere forskellige slags at vælge imellem. Lær alt det vigtigste om brændeovne her, så du træffer det rigtige valg, når du skal vælge ny brændeovn.

 Illustrationer: Nordpeis A/S
Strålevarmen er den mest enkle type opvarmning

Strålevarme

Ovne med strålevarme afgiver en hurtig varme direkte ud fra brændeovnen, og varmen er koncentreret omkring ovnen. Strålevarmen er hård ved træmøbler tæt på ovnen.

Konvektionsvarme

I en konvektionsovn er princippet, at ovnen har en ekstra ydre kappe på siderne, så der dannes et mellemrum/en kanal.

Varmen cirkulerer

 Illustrationer: Nordpeis
Konvektionsvarme spreder sig rundt i hele rummet.

Varmen fra forbrændingen overføres til luften i disse kanaler. Kold luft trækkes ind under ovnen og ledes op mellem sidepladerne for til sidst at komme ud foroven som varm luft. Den varme luft stiger til vejrs, og der suges kold luft ind ved gulvet. På denne måde vil der opstå en luftcirkulation i rummet.

Konvektionsovne giver en jævn og behagelig varme, der breder sig til tilstødende rum, når dørene står åbne.
Nogle konvektionsovne fås ligefrem med en elektrisk blæser, der gør luftstrømmen kraftigere, så den behagelige varme fordeles endnu bedre i rummet.

Skorstenen er vigtig

Har du tidligere haft brændeovn og nu skifter den ud til en mere moderne ovn, så skal du være meget opmærksom på, om din skorsten er dimensioneret til den nye brændeovn.
En gennemsnitlig brændeovn kræver en skorsten på mindst 4-5 meter, men spørg forhandleren og din skorstensfejer. Er din skorsten ikke god nok til den nye brændeovn, så kan du evt. forlænge den, eller du kan investere i en motor, der giver skorstenen et kraftigere aftræk.

Fyr rigtigt op i brændeovnen

Kløv brændet, så hvert enkelt træstykke maksimalt har et tværsnit på størrelse med bunden af en ølflaske; det giver den bedste tørring af træet og den bedste forbrænding i brændeovnen. For at opnå en ren forbrænding og et godt indeklima bør du udelukkende anvende rent skovtræ.

Træet skal væet “rent”

Det er forbudt at fyre med spånplade samt malet og trykimprægneret træ, da det udsender giftig røg. Drivtømmer egner sig ikke som brændsel, fordi det kan give rust og tæring i brændeovn og aftræksrør pga. af saltindholdet.

Tørt træ er bedst

Affaldstræ fra træindustrien er udmærket brænde, hvis det ikke er imprægneret eller bleget med fx saltvand eller syre. Da træet er ovntørret og dermed har lavt vandindhold, brænder det hurtigt og kræver rigeligt med luft.
Når brændet lagres under halvtag sommeren over, kommer det ned på ca. 20 pct. vand. Fra september begynder træet at optage fugt fra luften, selv når det ligger i et udeskur. Derfor skal brændet ind i varmen mindst en uge, før det skal brændes. Men er der allergikere i huset, så vær opmærksom på, at der kan være skadelig skimmelsvamp på brændet.Læs også: Selvrensende pyrolyseovne fylder dit hjem med giftige gasarter

Undgå løbesod i skorstenen

Du kan modvirke løbesod ved at lukke mere luft ind til forbrændingen, så temperaturen hæves. Sæt evt. et røggastermometer på nederste del af røgafgangsrøret, røggastemperaturen skal ligge på ca. 250° ved normal fyring.
Er røggastemperaturen væsentlig lavere, er der risiko for dannelse af løbesod. Er røggastemperaturen højere end 250°-300°, er der risiko for overophedning, og de indvendige dele kan brænde igennem.

Lad være med at genere naboen

Hver tredje svarede i en stor undersøgelse tidligere på året, at de følte sig generet af naboernes brændeovn.

Mest læste artikler