Sådan slipper du af med løbesod og undgår skorstensbrand

For meget sod i skorstenen kan føre til skorstensbrand. Se her, hvordan du kan blive løbesoden kvit.

løbesod

Løbesod i skorstenen

Gamle huse med charmerende skorstene kan føre grimme, ildelugtende og brandfarlige problemer med sig. Hvis en skorsten er angrebet af løbesod, skal der drastiske metoder i brug. Et dækkende lag maling er langt fra nok, fordi løbesoden er trængt fra skorstenens inderside gennem mursten, puds og diverse lag af maling og tapet! Nogle håndværkere har endda oplevet, at løbesoden er trængt gennem et lag af sølvpapir, sat op på skorstenen i et forsøg på at lukke løbesoden inde.

Sådan dannes løbesod

Løbesod dannes, når forbrændingen i stuens brændeovn ikke er varm nok til at brænde træets tjæregasser ordentligt af. I stedet sætter tjærepartiklerne sig på skorstenens inderside og danner det karakteristiske lag af løbesod.

Nyt eller gammelt løbesod? Stik en finger inden for skorstenslemmen og mærk efter: Er løbesoden våd og fedtet, er den frisk. Det er et tegn på, at din skorsten stadig producerer løbesod.

Isolering af skorstenen

Løbesoden er ofte synlig på en uudnyttet kølig loftsetage. Når luften omkring skorstenen er kold, kan der let dannes kondensfugt, som binder de ubrændte tjærepartikler fra røgen og afsætter dem på skorstenens inderside.Det sker, når vanddampen i røgen køles ned til under ca. 50°. Tjærepartiklerne samler sig især ved toppen og på det kolde uisolerede loftsrum, men løbesoden kan brede sig til gulv, loft og vægge, der støder op til de angrebne steder af skorstenen.

Før man begynder at behandle skorstenen kosmetisk, må man sikre sig mod nydannelse bla. ved at isolere skorstenen. Når skorstenen er isoleret, skal løbesoden indkapsles .Gå skorstenen efter og rens for eventuelt løst papir, puds osv. Overfladen skal være tør, ren og fri for fedtstoffer.

Smør nu en isolerende lak på, der efterlader en smudsafvisende dampgennemtrængelig film. Isolerlakken er spritbaseret og isolerer mod gennemslag af tjære.

Få en pæn renselem

Gamle renselemme er som regel af jern og oftest af støbejern. Metal kan udmærket males, men husk at give rustbehandling først.

Bank og slib gammel rust af og mal med en terpentinbaseret rustisolerende grundmaling.  Giv to gange grundmaling og husk at give al metallet; mal gerne lidt ud på selve skorstenen, så du er sikker på at få det hele med.

Påføres med tre timers mellemrum (ved min. 15°).  Efter yderligere tre timer kan du male i ønsket farve.

Pletbehandling af skorsten

Har skorstenen kun få skjolder, er det nok at pletbehandle, men er skorstenen fuld af løbesod, er det en god idé at smøre hele skorstenen med isolerlakken.

Behandl minimum to gange og smør også overgangssteder til loft, gulv og vægge. Isolerlakken tørrer hurtigt og er klar til næste behandling efter ca. tre timer. Efter ca. 48 timer kan skorstenen males med almindelig vandbaseret vægmaling.

Alle skorstene har en renselem. Den sidder oftest i gulvhøjde, men den kan også sidde højere oppe på skorstenen.

Det er vigtigt at huske, at der aldrig må stilles noget foran renselemmen, for skorstensfejeren skal altid kunne få direkte adgang til den – også akut. Selve skorstenen må heller ikke beklædes med gipsplader.

Tegn på løbesod

Løbesod kan kun dannes, hvis temperaturen i brændeovn og skorsten er så lav, at tjæregasserne ikke forbrændes, og i stedet sætter sig i skorstenen.  Når skorstenen er stor eller dårligt isoleret, bliver den ikke varmet ordentligt op, så forbrændingen kan ske. Det samme er tilfældet, når man tænder op i en brændeovn, eller når man forsøger at skrue ned for luftindtaget for at spare på brændeindkøbet.

For at forhindre hurtig nedkøling af røgen i en for stor og kold skorsten kan man gøre skorstenens indre rum mindre, samtidig med at man isolerer den. En sådan isolering vil typisk formindske skorstenens indre mål til 15 x 15 cm, hvilket er passende til tilslutning af en til to brændeovne.

Er man netop blevet ejer af et ældre hus, og har man planer om at fyre i brændeovn, er det en god idé at få en skorstensfejer til at gennemgå skorstenen eller skorstenene. Så mindskes risikoen for en evt. skorstensbrand – forårsaget af løbesod. Skorstensfejeren kan samtidig rådgive om løbesoden, hvis den udvendige side af skorstenen er angrebet.

Han kan også rådgive om indkøb af en evt. brændeovn i den rigtige størrelse, han kan hjælpe med den optimale placering af ovnen i huset, og endelig kan han give bud på efterisolering af skorstenen, hvis den skulle være mangelfuld.

Denne artikel er senest opdateret den 7. juni 2022

Mest læste artikler