Derfor svinger elprisen

Er du også i tvivl om, hvad der bestemmer elpriserne – og hvorfor de svinger sådan? Så læs med her.

el priser

Er du også en af dem, der i det stille spekulerer over, hvad der bestemmer elprisen? Og hvad det, der står på din elregning, egentlig betyder?

Så har du her artiklen, der fortæller dig, hvad det egenlig er, du betaler for, når elregningen skal betales.

Hvad består elprisen af?

Elpriser består af flere forskellige elementer. Du betaler for el, for transport af el, afgifter til staten og til sidst moms.

Selve elprisen – altså den rene betaling for el – udgør som regel cirka halvdelen af den samlede pris, som du betaler.

Oven i det kommer afgifterne til staten samt moms. De to ting udgør normalt ca. 35 procent. Folketinget vedtog dog i september 2022, at elafgiften i det første halve år af 2023 skal sænkes til EU’s minimumssats grundet krisen. Elafgiften er i de første seks måneder af 2023 derfor helt nede på 0,08 kroner pr. kWh mod normalt cirka 0,69 kroner pr. kWh

Til sidst betaler du også for transporten af el – den udgør normalt cirka 13 procent.

Vindmøllerne i Danmark står for en stor del af elproduktionen. Foto: Getty Images

Transport af el (også kaldet tarif)

Det el-net, der transporterer strøm ud til dig og andre forbrugere, skal anlægges og vedligeholdes.

Den grønne omstilling har gjort transporten af el dyrere, fordi nettene skal udvides til at håndtere flere vindmøller og solcelleanlæg.

Derudover bliver der tabt en del af strømmen undervejs i transporten. Det tab betaler du og alle landets øvrige elforbrugere også for. Når prisen på strøm stiger, bliver det også dyrere at købe den såkaldte erstatningsstrøm.

Hvorfor svinger elprisen?

Elpriserne svinger på grund af mange forskellige faktorer. I perioder oplever vi meget høje priser lige nu, fordi situationen på det europæiske elmarked er helt usædvanlig.

Vores el i Danmark kommer blandt andet fra gas, vindmøller, vandkraft, kul og olie. Det er alt sammen med til at producere strøm til danskerne.

Krigen i Ukraine og den mindre gasimport fra Rusland har skabt meget høje gaspriser. Vi har derudover haft en meget tør sommer, og det har sat sine spor på de nordiske vandreserver til vandkraft.

Oven i det hele har der været lavvande i de europæiske floder, hvilket har gjort det svært at få sejlet kul og olie ind til kraftværker, der producerer strøm. Alt det har været med til at påvirke prisen på el.

Vindmøller står derudover for en stor del af elproduktionen i Danmark. Priserne kan derfor stige eller falde alt efter, hvor meget vind vi har.

Udbud og efterspørgsel spiller også ind på elprisen. Hvis der er et mindre udbud af el, stiger prisen, da der er flere, der har brug for det. På den anden side kan prisen på el være lav, hvis der er blevet produceret for meget strøm.

Øst eller vest for Storebælt

Du kan også opleve, at der er små prisforskelle for folk, der bor henholdsvis øst og vest for Storebælt.

Bor du vest for Storebælt, er du afhængig af strøm fra Tyskland på de vindstille dage i Danmark. Her bliver prisen sat efter det tyske prisniveau, og det er typisk en lille smule højere end i Danmark.

Bor du derimod øst for Storebælt, er du tæt forbundet med Sverige, og der er prisniveauet en smule lavere.

En anden faktor, der også betyder noget, er, at der er færre vindmøller øst for Storebælt. Det betyder, at elprisen kan være lavere vest for Storebælt på blæsende dage.

Elpriser time for time

Kilder: Green power Denmark, Energifyn.dk, Engerginet.dk, elberegner.dk

Mest læste artikler