De gamle HFI-relæ skal udskiftes med HPFI-relæ

Med et HPFI-relæ kan du undgå, at dit tv, vaskemaskine og anden elektronik går i stykker, hvis der kommer overgang i strømmen. Dit gamle HFI-relæ er ikke længere nok. 

Afbryderne kan ikke mærke overgang i den nye elektronik

Den nye digitale teknik i moderne hvidevarer, fladskærme mv. har nu overhalet de gamle HFI-afbrydere – dem, der i daglig tale kaldes HFI-relæer. HFI-relæerne kan ikke “mærke”, når der er overgang i den moderne elektronik, og så kan de ikke slå fra, når der er noget galt.

Strømmen kan “løbe ud af ledningerne”

Fejlstrømsafbryderen (relæet) skal slå strømmen fra, hvis der er “fejlstrøm” eller en overgang i en installation et eller andet sted i dit hus. Det er, når strømmen så at sige kan “løbe ud af ledningerne”, at du af og til kan mærke, at det kildrer i fingrene, fordi strømmen løber igennem dig og fx videre ned i jorden igennem en køkkenvask eller en radiator.

HFI-relæet kun virker på 230/400Volt AC

På fagsprog hedder den løbske strøm for “fejlstrøm”, og der sker normalt ikke noget ved, at det kildrer lidt i fingrene, fordi fejlstrømsafbryderen (relæet) slår fra. Men den nye digitale teknik har overhalet de gamle HFI-relæer. Grunden er, at HFI-relæet kun virker på 230/400Volt AC (vekselstrøm), altså det der er i husets stikkontakter.

Strømmen bliver ændret til 24 V DC – pulserende jævnstrøm

I den moderne digitale teknik bliver strømmen ofte ændret til 24 V DC (pulserende jævnstrøm) – og det er de gamle HFI-relæer ikke bygget til at kunne “mærke” fejlstrøm i. Derfor er der risiko for, at de ikke slår fra, når der er noget galt i dit komfur, din vaskemaskine – eller i børnenes spillekonsol.

Foto: Schneider

Her skal den nye type fejlstrømsafbryder, HPFI-relæet, til. Det er bygget til også at slå fra, hvis fejlstrømmen har jævnstrøm. P’et – står for Pulserende jævnstrøm.

Et gammelt relæ kan være farligt

Når relæet ikke “reagerer” på jævnstrøm fra de nye digitale apparater, kan fejlstrømmen blive på mere end 30 mA, og så kan det både mærkes som et alvorligt “rap over fingrene” og det kan også være farligt. For løber der mere strøm end de 30 mA igennem en person, kan det være farligt for alle; og hvis personen har pacemaker eller dårligt hjerte, kan det give hjertestop.

HPFI koster omkring 2.000-2.500 kr.

Du kan få en elektriker til at skifte dit HFI-relæ ud med et HPFI for omkring 2.000-2.500 kr. Uanset om du har et HFI- eller en HPFI-relæ, er det helt afgørende for sikkerheden, at det virker og ikke klæber eller er groet fast, så det ikke kan slå fra.

Relæet skal testes to gange om året

Så husk at teste dit relæ to gange årligt ved at trykke på den lille testknap, der ofte er mærket T – men også kan have andre mærker. Den får relæet til at afbryde al strøm i huset. Hvis du gør det til vane at “motionere” relæet samtidig med, at du stiller urene til sommertid og vintertid, kan du huske det! Slår relæet ikke fra, når du trykker, skal du straks tilkalde en autoriseret elinstallatør, der udskifter relæet.

Sådan er reglerne:

  • I 2008 blev det et lovkrav, at alle boliger skal have installeret et relæ.
  • Boliger, der er opført efter 1. juli 1991, skal have HPFI.Boliger fra før 1.juli 1991 kan efter loven “nøjes” med et HFI-relæ.
  • Hvis din bolig ikke lever op til lovkravet, kan det få konsekvenser for forsikringsdækningen ved brand, der er opstået i de elektriske installationer.
  • I boliger bygget efter 1. april 1994 er der også krav om jordforbindelse til hvidevarer m.m.

Hvis du rører ved nyere udgaver af vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblerer, komfurer, køle-skabe og frysere, når der kommer en fejlstrøm. Desuden alle fladskærme, computere, DVD-afspillere osv.

Læs også: Opladning af elbil hjemme – med og uden ladestation og ladestander

Mest læste artikler