Pas på med selv at lave el og vvs

Håndværkere koster penge. Så er man lidt fiks på fingrene og har godt med værktøj, er det fristende at klare arbejdet selv. Men der findes ting, der kun må udføres af autoriserede håndværksfirmaer. Det vil sige, at de lovligt kan bevæge sig ind på felter, vi andre skal holde os fra.

Grundregler: når du selv vil lave el

Har du selv mod på at gå i gang med el eller vvs er der to “grundregler”, du bør følge: Sluk på afbryderen på elmåleren eller gruppetavlen, og luk for vandet på hovedhanen. Så er de første uheld undgået. Sørg for, at andre ikke kommer og tænder for el eller vand, mens du arbejder.

El – det må du ikke

Skifte ledninger i elektriske installationer.
Du må gerne skifte stik på ledninger og lamper.

Du må ikke pille ved faste installationer. Her menes alt det, du ikke må tage med dig, hvis du skulle finde på at flytte. Det vil sige el-tavler, dåser i loftet og ledninger i væggen.

Du skal altid bruge en autoriseret ved alt el-arbejde udendørs.

Autoriseret elinstallatør til helt nye stikkontakter

Inde i huset skal du altid bruge en autoriseret elinstallatør til nye stikkontakter og lampeudtag, afbrydere m.m., hvis de sættes op på steder, hvor der ikke har siddet nogen før. Men der er frit slag for at udskifte en stikkontakt, og du må opsætte og nedtage lamper, som forbindes til dåser i vægge eller lofter. Og skifte en pære? Selvfølgelig må du det.

Du må godt ordne “ikke faste instalationer”

Hvad angår el-kedler, støvsugere og andre el-apparater, må du selv udskifte stikpropper og ledninger, for her er ikke tale om faste installationer. Derfor kan man jo godt sætte tingene forkert sammen – det er ikke sikkert, at man kan, fordi man må, men det opdager man som regel, når man efter endt arbejde tænder for strømmen, og relæet kobler af.

Lovpligtige el-relæ

Fra juli 2008 har det været et lovkrav, at der skal være et virksomt HFI-relæ eller HPFI-relæ foran alt el i en bolig. Det gælder både boliger og erhverv.

VVS-arbejde

Kan du ikke lukke for vandet, skal du tilkalde en vvs-installatør. Det er ikke tilladt selv at udskifte afspærringsventiler.

Du må selv udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner samt hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås.

Ordne vandlåse under vasken.
 VVS-arbejde: hvad må man?

Synlige vandlåse

Er der en vandlås, skal den være monteret synligt – det ses typisk – og kun hvis der ikke sker indgreb i den faste, eksisterende del af vand- og afløbsinstallationen. Det sidste gælder generelt for alt gør det selv med vvs.

Du må gerne udskifte det gamle wc

Du må også udskifte wc’er, men det skal være et godkendt wc med samme tilslutningstype som det eksisterende. Du skal anvende godkendte tilslutningsstykker eller andet godkendt materiel. Endelig må du udskifte vaske- og opvaskemaskiner i hjemmet. Dog kun hvis de eksisterende maskiner er tilkoblet en spule- eller en afspærringsventil.

Ansvaret er dit

Går du i gang med at arbejde, hvor kun de autoriserede har adgang, kan det gå helt galt. Huset brænder fx ned til grunden. I udgangspunktet dækker din forsikring skaden.
Som det siges fra Forsikringsoplysningen, skal det ikke gå ud over panthaverne – typisk dem, du har lånt penge af til huskøbet – at du har dummet dig. Det skal selvfølgelig være afklaret, at du selv er ophavsmanden til miseren.

Forsikringsselskabet kan “kræve regres”

Er skylden din og skaden meget omfattende, kan forsikringsselskabet finde på at “kræve regres” – det vil sige, at du får en regning fra dem. Så alt i alt: Lad de autoriserede komme til, hvor de har uddannelsen til det.

Pas på gas

Generelt kræver det en autoriseret håndværker ved alle former for arbejde på gasinstallationer.

Læs også: Opladning af elbil hjemme – med og uden ladestation og ladestander

Mest læste artikler