Sådan undgår du alvorlige ulykker med el

Alle ved, at man skal være forsigtig med el installationerne. Men hvor skal man være mest varsom? Og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for, at ulykker overhovedet opstår? Læs om 4 årsager til ulykker med el og om 8 situationer, hvor faren er størst. 

Fire årsager til ulykker med elektricitet 

Forsigtighed i omgang med elektricitet er altid en god strategi, hvis du vil undgå, at du selv eller nogen i dine omgivelser skal komme ud for ulykker. Vil du være ekstra sikker, er det en god idé at notere sig de hyppigste årsager til, at alvorlige strømulykker i det hele taget sker. Helt forenklet kan disse årsager koges ned til fire:  

 1. Skødesløs omgang med elektriske installationer
 2. Dårlig vedligeholdelse af elektriske installationer
 3. Uforsvarligt sikrede ledninger og kabler
 4. Generel uvidenhed om electricitet 

8 situationer hvor el ulykker opstår

Man kan også se mere konkret på det. For der er visse situationer og steder, hvor de fire nævnte årsager med særlig stor hyppighed kommer i spil, og hvor risikoen for alvorlige ulykker med elektricitet derfor er størst.

Her er 8 tilfælde og situationer, hvor advarselslamperne bør lyse særligt kraftigt, når det drejer sig om elektriske installationer:

 1. Når isolationskappen omkring ledningerne er i stykker.
 2. Hvis man kommer til at grave strømførende kabler i jorden over.
 3. Hvis man kan komme i berøring med strømførende luftledninger. Det kan for eksempel være, når man befinder sig på stilladser eller personløftere. 
 4. Hvis man gør rent med vand, og isoleringen på de elektriske installationer er defekt eller mangelfuld.
 5. Når man borer i eller på anden måde gennembryder vægge, hvori der befinder sig  sig ledninger eller andre former for elektriske installationer.
 6. Hvis man ikke har slået strømmen fra under arbejdet med de elektriske installationer.
 7. Hvis de elredskaber, man arbejder med, er defekte, og man kommer i berøring med områder på apparaterne, hvor strømmen ikke er kapslet forsvarligt inde.
 8. Hvis de maskiner eller kabler, man anvender, er af dårlig kvalitet. Det kan for eksempel være ledninger, der er for tynde.

Fire ekstra forholdsregler mod ulykker ved el installationer

Farlige situationer kan opstå i selv den bedst sikrede virksomhed, og uheld kan ramme i hjem, hvor alle elektriske installationer er af topkvalitet. Risikoen kan dog komme så tæt på nul som muligt, hvis man ikke tager noget for givet og sørger for at dobbeltsikre sig. Her er tre indsatsområder, som kan minimere risikoen for ulykker yderligere. 

1. Test din fejlstrømafbryder

 
Fejlstrømsafbryder – i dette tilfælde et HFPI relæ .  

Siden 2008 skal alle elinstallationer i boliger være udstyret med en fejlstrømsafbryder. Dette kan enten være en HFI- eller (allerbedst) en HFPI-afbryder. Et sådan relæ kan dog svigte. Det er en mekanisk installation, så derfor er der altid en risiko for slid og defekter. Det kunne for eksempel være afbryderknappen, der gror fast. 

Den type af funktionssvigt kan du gardere dig imod ved at teste relæet. Det gør du meget enkelt ved at trykke på prøveknappen. Dette skal du helst gøre to gange om året (selvom der muligvis står på knappen, at én gang om året er nok). Se mere om test af fejlstrømsafbrydere på denne ultrakorte video fra Sikkerhedsstyrelsen.  

2. Brug strømtester

Brug strømtester, når du arbejder med elektriske installationer. Selvom et relæ elller en anden strømførende el installation er slået fra, er dette ikke en garanti for, at anlægget ikke kan føre strøm. Af samme årsag bruger elektrikere altid strømtester, når de arbejder med el-installtionerne. Det bør du også gøre.

Det er i hvert fald ikke den økonomiske udgift, der bør holde dig tilbage. En strømtester behøver ikke at koste mere end 100 kroner, som f.eks. denne fra Bygma.

3. Hold orden 

De farlige situationer, der opstår i forbindelse med el installationer, kan både være permanente og midlertidige. En afgørende ting for elsikkerheden er, at der en god oprydningskultur i en virksomhed eller i hjemmet.

Det vil blandt andet sige, at der bør være indarbejdet sunde og regelmæssige rutiner, der sikrer, at der altid bliver ryddet op i kabler og ledninger, så at for eksempel strømførende kabler og ledninger aldrig ligger i vejen for de personer, arbejdsgange og vaner, der er i virksomheden eller i hjemmet.

Kilde: arbejdstilsynet.dk

Mest læste artikler