Energimærkning af huset i tilstandsrapporten – det skal du vide

Når du køber eller sælger hus, er energimærket en væsentlig brik. Det betaler sig at kende til både mærket og markedet for attesten. Vi giver dig en guide til de ting, du skal være opmærksom på, når det gælder energimærkning af dit hus.

Skal du købe eller sælge bolig, møder du hurtigt begrebet Energimærke. Her kan du læse alt om energimærket og energimærkningsrapporten som skal udarbejdes, før et hus kan sættes til salg. 

Hvad er en energimærkning?

Energimærket viser dig husets energiforbrug, så du og en evt. køber kan sammenligne resultatet med andre bygningers energiforbrug. Du kan kalde det en slags varedeklaration på huse.

Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Din adfærd i specifikt dit hus kan ikke læses af rapporten. Den bygger i stedet på gennemsnitstal.

Herhjemme bliver der lavet mere end 66.000 energimærkninger om året.

Energimærke: Skala fra A til G

Energimærket viser husets placering på en skala fra A til G, hvor A er den bedste. Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklasser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. Mærkerne refererer til energikravene i bygningsreglementet. Det vil sige, at et hus, der er mærket med A2015, lever op til de krav, der er i Bygningsreglement 2015. De nye A’er ses primært, når der er tale om nybyggeri.

Loven siger at dit hus skal være energimærket

Et energimærke på et hus er lovpligtigt i modsætning til en tilstandsrapport. Hvis du som sælger eller ejer ikke får udarbejdet energimærket, har køberen ret til at få et mærke udarbejdet på din regning. Så hvis du skal sælge dit hus, er der med andre ord ikke nogen vej udenom.

Energimærket er især vigtigt for køberen

Et energimærke hjælper køberen. Her kan du sammenligne netop dit udkårnes hus energiforbrug med andres. Mærket har således stor betydning for førstehåndsindtrykket, når boligen bliver sat til salg, og analyser viser da også, at det opnåede mærke kan have en væsentlig effekt på boligens værdi.

Der er forskellige regler for energimærkning, og hvornår energimærkningen skal udføres. Det afhænger af ejendomstypen.

Disse papirer skal du have klar

Når du skal sælge og have et energimærke, skal du bruge disse papirer og attester:

  • BBR-ejermeddelelse
  • Bygningstegninger (plan, snit og facader)
  • Seneste årsopgørelser for forbrug af el, vand og varme.
  • Eventuel tidligere energimærkning

 • For bygninger med hulmur, hvor der er givet byggetilladelse før 1. februar 1979, skal der foreligge dokumentation for hulmursisolering i form af attest fra autoriseret isolatør, ellers skal energikonsulenten, med ejers tilladelse, udføre en undersøgelse af hulmursisoleringen
 • Attester for eftersyn og målinger på olie- eller gasfyr eller andre varmekilder

Mærket udarbejdes af energikonsulenter

Et energimærke udarbejdes af energikonsulenter i certificerede virksomheder. Du kan selv vælge, hvem der skal lave rapporten, og ofte kan en mægler være behjælpelig med anbefalinger af bestemte energikonsulenter. Konsulenten måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. Således finder han frem til husets energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Energimærket er baseret på et standardiseret, beregnet forbrug

Det faktiske forbrug vil altid være afhængig af din adfærd som ejer. Energimærket er derfor baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som fortæller noget om bygningens kvalitet – og ikke måden den bruges på.

Så meget koster energimærket

Pris for energimærkning af enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og stuehuse er reguleret af Energistyrelsen. Den øvre honorargrænse inkl. moms er på henholdsvis:

 • 5.928 kr. for en bygning på under 100 m2
 • 6.522 kr. for en bygning på 100-199 m2
 • 7.113 kr. for en bygning på 200-299 m2
 • 1.072 kr. for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang.

Disse priser er gældende per 1. januar 2018.

Energimærkets gyldighed

Gyldigheden af energimærket er 10 år.

Energimærkningsrapport: Skal du energioptimere boligen?

Når energikonsulenten giver en bolig et energimærke, skriver han også en energimærkningsrapport. Den indeholder en række energibesparelsesforslag, som giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som kan være fornuftige at gennemføre.

Rapporten viser blandt andet, hvad forslagene koster at gennemføre, hvor meget energi du sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på energiregningen. Analyser viser også, at det opnåede mærke kan have en væsentlig effekt på boligens værdi.

 Fakta om energimærkning af boliger

 • Det er lovpligtigt at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge eller udleje. Energimærkningen udføres af en konsulent i et certificeret energimærkningsfirma.

 • Boligens energimærke går fra A til G og viser, i hvor god energimæssig stand dit hus er. Jo bedre energimærke des lavere varmeudgifter og klimapåvirkning.

 • Der følger en rapport med energimærket til enhver bolig. Rapporten giver et overblik over energibesparelserne.

 • Der er grund til at tage et energimærke med sund skepsis. Energistyrelsens stikprøvekontrol har vist fejl i hver tredje. Her kan du finde gode råd til, hvordan du selv kan sikre dig.

Mest læste artikler