Energimærkning: Sådan sikrer du dig at dit hus er mærket korrekt

Der er grund til at tage et energimærke med sund skepsis. Energistyrelsens stikprøvekontrol har vist fejl i hver tredje. Vi giver dig gode råd til, hvordan du selv kan sikre dig.

Energimærkning halter

Et energimærke er i dag lovpligtigt, og som ejer eller sælger skal du fremvise en energimærkning foretaget af et certificeret energimærkningsfirma. Yderligere er energimærket en obligatorisk del af salgsopstillingen hos ejendomsmægleren, og der er krav om, at energimærkningen skal annonceres.

Din bolig må simpelthen ikke sættes til salg, før der er udarbejdet et energimærke. Dermed er energimærket en  sammenlignelig faktor, der har stor betydning for førstehåndsindtrykket, når du vil sælge. Analyser  viser da også, at det opnåede mærke kan have en væsentlig effekt på boligens værdi.

Spar på elregningen med en varmepumpe.

Hver tredje energimærke er forkert

Men, men, men … der er grund til at se på energimærket med sund skepsis. De nyeste (2016) tal fra Energistyrelsens årlige kvalitetskontrol viser, at 31%. af de energimærkninger, der er stikprøvekontrolleret, ikke havde tildelt boligen det korrekte energimærke. Og det er ikke en enlig svale, for det er kun en lille forbedring i forhold til kontrollen for 2015, der viste fejl i 32 % af de kontrollerede energimærkninger.

Der blev i 2016 gennemført 66.637 energimærkninger på danske boliger. Energistyrelsen har udført 130 kontroller for eksisterende byggeri og 26 kontroller for nybyggeri. Det betød 55 udtalelser og 14 påtaler, hvilket er en stigning i antallet af sanktioner sammenlignet med tidligere år. 

Fejl i opmåling

Man kan se på energimærkning af boliger som en form for varedeklaration, der skal vise bygningens energimæssige tilstand på en energimærkningsskala. Den går fra A til G.

Da energimærkningsskalaen er trinvis, vil nogle mærker ligge tæt på grænsen til et andet mærke, og derfor kan nogle ganske få vurderingsmæssige fejl få boligens energimærke til at skifte placering på skalaen.

Kvalitetskontrollen viser, at den hyppigste usikkerhed er forbundet med bygningens areal som følge af forkert opmåling af bygningens ydervægge. I nye bygninger skyldes et forkert tildelt energimærke ofte, at isoleringen af bygningens installationer ikke er registreret korrekt.

Få billig varme på abonnement gennem en af disse 5 statsstøttede leverandører.

Energirapporten dur

Ud over selve energimærket indebærer ordningen, at en energikonsulent skriver en energimærkningsrapport. Den indeholder en række energibesparelsesforslag, som giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. Rapporten viser bl.a.: Hvad forslagene koster at gennemføre, hvor meget energi du sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på energiregningen.

Kvaliteten af energimærkningsrapporterne er høj. Stikprøvekontrollen fra 2016 viser, at andelen af rapporter, hvor
alle væsentlige og relevante forslag er medtaget ligger på hele 88 pct.

Forbedringer på vej

På baggrund af kvalitetsrapporten for 2013/2014 iværksatte Energistyrelsen en handlingsplan, der skulle løfte kvaliteten af energimærkningerne. Det er Energistyrelsens vurdering, at handlingsplanen endnu ikke er slået fuldt igennem, og at det er sværere at løfte kvaliteten end forventet. Derfor sætter Energistyrelsen nu gang i yderligere initiativer for at løfte kvaliteten. Tiltagene omfatter bl.a. at fastholde et højt niveau for påtaler og offentliggørelse af energimærkningsfirmaer, som ikke har fået rettet op på kvaliteten.

Desuden bliver der indført nye regler, som giver mulighed for at påbyde ekstraordinært kontrolbesøg hos energikonsulenterne.

Dit gamle HFI-relæ er ikke længere nok – udskift med et HPFI-relæ.

Sådan tjekker du energimærket på dit hus

Du kan benytte et digitalt sammenligningsværktøj til at få et indtryk af, hvor et energimærke typisk ligger for boliger, der ligner din egen.

SparEnergi.dk kan du se alle de firmaer, der udfører energimærkninger. Du kan også se, hvis et firma har fået en påtale fra Energistyrelsen om mangler ift. energimærkningen.

Sådan klager du over energimærkningen

Som ejer eller køber af en bygning kan du klage over faglige og kvalitetsmæssige problemer med energimærkningen. Du skal sende klagen til det energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Kilder: Energistyrelsen og SparEnergi.dk 

Mest læste artikler