Dette skal du vide, hvis du ejer et gasfyr

Et defekt gasfyr kan have kedelige konsekvenser, som let kan undgås, hvis du regelmæssigt får efterset dit gasfyr. Læs med her, og find ud af, hvad du skal vide som ejer af et gasfyr.

Får du regelmæssigt lavet eftersyn af dit gasfyr? Et defekt gasfyr kan nemlig være til stor gene for dig og dine omgivelser i form af unødig støj og larm. Der kan også være andre kedelige og mere alvorlige konsekvenser ved ikke at følge reglerne for eftersyn såsom nedsat funktion og dermed en større varmeregning, eller i yderste konsekvens risiko for gasudslip.

Regler for eftersyn

Reglementet for eftersyn af gasfyr lyder overordnet således:
Fabrikanten af gasfyret laver en drift- og vedligeholdelsesplan. Du som ejer er ansvarlig for, at drift- og vedligerholdelsesplanen overholdes. Derfor skal du lave en serviceaftale med en kompetent servicevirksomhed, som efterser dit gasfyr i forhold til fabrikantens drift- og vedligeholdelsesplan.

Når du køber et gasfyr, laver producenten en anbefaling af, hvor lang tid der må gå mellem serviceeftersynene.

Der er dog mange faktorer, der spiller ind når hyppigheden for efterstyn skal bestemmes. Det kan blandt andet være gasfyrets størrelse, placering og alder. Derfor kan dit gasfyr skulle efterses oftere end, hvad lovkravet anviser. Hvis du er i tvivl så kontakt en autoriseret VVS-installatør og lav en aftale om et eftersyn. Herefter kan installatøren lave en ny anbefaling for eventuelle ændringer i kravet til eftersyn. 

Nedenstående punkter er gasreglementets vejledende eftersynsintervaller. De kan dog variere, på baggrund af fyrets tilstand.  

 • Eftersyn af kondenserende gasfyr foretages typisk hvert 2. år

 • Eftersyn af gasfyr med åben forbrænding foretages typisk hvert 2. år

 • Eftersyn af ikke-kondenserende gasfyr foretages typisk hvert 3. år

Når eftersynet er udført, skal der sættes et mærkat på gasfyret, hvor det fremgår, hvilken virksomhed der har efterset gasfyret, datoen for eftersynet, navnet på den autoriserede VVS installatør, der har udført eftersynet, samt A-certifikatnummer.  

Du skal lave en serviceaftale

Ved at følge og være opmærksom på disse regler kan du sikre dig, at dit gasfyr bliver efterset i overenstemmelse med dets rette behov. Så undgår du skader og slitage på dit gasfyr, og samtidig opfylder du de gældende lovkrav. 

Det kan være en god ide at lave en serviceaftale med en servicevirksomhed, som kan efterse dit gasfyr. Så undgår du at skulle kontakte en autoriseret installatør, hver gang dit fyr skal efterses.

Vedligeholdelse af dit gasfyr

Der er flere ting, du kan gøre for at dit gasfyr fyrer optimalt.

 • Aflæs måleren
  Dit forbrug af gas skal gerne være jævnt. Hold derfor øje med måleren for at kontrollere, at der ikke sker store udsving. Hvis der er uregelmæssigheder så kontakt din udbyder.

 • Tjek om dit gasfyr støjer
  Hvis dit gasfyr larmer mere end normal eller lyder anderledes, kan det være defekt og derfor er det en god ide at få det tjekket. 

 • Kontroller vandtrykket på dit gasfyr
  Et vandtryk på gasfyret mellem 1 og 2 er normalt. Det kan være en god ide at tjekke dette et par gange om året. Hvis det afviger, kan det medfører nedsat drift. Hvis du ved hvordan du gør, kan selv fylde vand på. Men er du i tvivl, så kontakt en autoriseret installatør eller det firma du har en serviceaftale. 

Du bør ikke forsøge dig med selv at reparere dit gasfyr. Lad en professionel installatør eller gastekniker foretage eftersyn og reparationer.

Kilde: Energifyn.dk, Gasreglementet

Læs også: Gasfyr – tag toppen af gasregningen med disse sparetips

Mest læste artikler