Oliefyr og -tank

Husk at tjekke dit oliefyr en gang årligt

Har du oliefyr i dit hus? Husk at du er forpligtet af loven til at lave en årlig energimåling og se om fyret lever op til standarden.

Læs mere

Den årlige energimåling af oliefyr omfatter:

  • Forbrændingslufttemperatur
  • Røggastemperatur
  • Sodtal
  • Iltindhold
  • Kulilteindhold (kun for anlæg med blåflammebrændere)
  • Beregning af røgtab

Er dit oliefyr fremstillet før 1977, bliver det betragtet som ineffektivt. Og hvis den årlige energimåling to år i træk viser, at grænseværdierne for røgtab eller sodtal er overskredet, bliver det også betragtet som ineffektivt.

Hvis dette gælder dig, bør du begynde at tænke i nye baner med dit oliefyr. Her kan du læse mere om det årlige tjek og hvilke forskellige serviceordninger og krav, der findes.

Udskift gammelt med nyt

Hvis du oplever at varmeregningen er højere end den burde være, kan det skyldes tilstandet på dit oliefyr. Hvis du har et ældre olie- eller gasfyr, bør du overveje en udskiftning til en ny og kondenserende kedel.

Du kan også få tilskud til at udskifte med en varmepumpe

Energivenligt oliefyr

De nye kedler er væsentligt mere effektive, og vil ofte kunne reducere varmeforbruget med mindst 25 %. Der er en masse penge at spare, uden du behøver at spare på varmen.

Et ældre oliefyr kan nemlig være helt nede på 65 % i årsvirkningsgrad – hvilket betyder, at du kun får varme for 65 % af den olie du forbrænder.

Det moderne oliefyr med kondenserende kedel har en årsvirkningsgrad på over 95 %. Du får altså mere for pengene, når oliefyret har en automatisk cirkulationspumpe, der selv regulerer varmen årligt. Læs om de energivenlige oliefyr her.

Olietanke skal udskiftes efter 40 – 50 år

Alt efter hvilken type olietank du har, skal den udskiftes efter ca. 50 år. Hvis din olietank er for gammel eller har overskredet denne grænse, dækker forsikringen ikke længere, skulle der ske et uheld eller olieudslip med tanken.

Har du en olietank, der står over jorden enten udendørs eller inden døre, skal den også overholde reglerne for udskiftning, og installationen skal i øvrigt opfylde reglerne i Olietankbekendtgørelsen.

Læs meget mere her i kategorien.