Hvis din olietank er ulovlig, er du ikke forsikret ved oliespild

Har du en olietank til dit oliefyr, er der god grund til at tjekke, om den egentlig burde have været udskiftet. Ca. 15.000 nedgravede olietanke og 10.000 overjordiske olietanke er ikke udskiftet efter reglerne. Løber der olie ud af en ulovlig tank, er der ingen dækning fra forsikringen.

Få tjek på din olietank

Ejer du en underjordisk olietank eller en olietank, der står i haven eller inde i huset, der er blev for gammel ifølge Olietanksbekendtgørelsen, bør du få den skiftet med en lovlig, typegodkendt tank. Løber der olie ud af en ulovlig tank, er der ingen forsikringsdækning til oprensningen.
Det gælder både udslip fra selve olietanken og fra de rør, der er forbundet til tanken.

De gamle olietanke er ikke længere dækket af forsikring

Datoen for udskiftning af gamle underjordiske olietanke af stål (uden korrosionsbeskyttelse) var oprindeligt den 31. marts 2010. Der opstod dog flaskehalsproblemer med de mange udskiftninger, og fristen blev flyttet til 30. september samme år. Nu er forsikringens dækningsperiode endegyldigt udløbet.

Er din underjordiske olietank for gammel?

Underjordiske olietanke skal udskiftes efter 40 eller 50 år – alt efter type. Se de detaljerede regler her

Hvis din olietank er ulovlig, er du ikke forsikret ved oliespild

Olietank over jorden skal leve op til reglerne nu

Har du en olietank, der står over jorden enten udendørs eller inden døre, skal den også overholde reglerne for udskiftning, og installationen skal i øvrigt opfylde reglerne i Olietankbekendtgørelsen. Ellers dækker forsikringen ikke ved olieudslip.

Er din overjordiske olietank for gammel?

Olietanke over jord må generelt være 25, 30 eller 40 år gamle – skiftende efter type. Der var allerede krav om at skifte de ældste olietanke inden den 31. august 2008.
Se de detaljerede regler her

Spørg kommunen efter tankattest eller anmeldelse

En typegodkendt tank skal have et mærkeskilt, enten på selve tanken eller på påfyldningsstudsen, hvor du kan finde fabrikationsåret og fabrikatet. Desuden bør der for alle tanke ligge en tankattest sammen med husets papirer.
Kan du ikke umiddelbart finde mærket/eller tankattesten, er det en god idé at spørge kommunen, om de har anmeldelsen/tankattesten fra den gang, tanken blev stillet op – det kan være dokumentation på tankens alder og typegodkendelse.

Hvis tanken er lovlig, er den forsikret igennem Oliebranchens Forsikringsordning

Alle husstande med tanke til fyringsolie på under 6.000 liter er dækket af Oliebranchens Forsikringsordning, hvis de får leveret olie fra et af de deltagende olieselskaber.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker tankejerens udgifter til at imødekomme de påbud, som miljømyndighedernes stiller om undersøgelse og oprydning af jordforureningen efter udslip fra fyringsolieinstallationen.
Udgifter, der gennemsnitlig løber op på en halv million kroner pr oprydning. – Men forsikringen dækker kun, hvis olietanken og installationen er lovlig.

Se her, om du er forsikret

Du er forsikret, hvis du får leveret fyringsolie fra:
Dansk Olie Kompagni A/S
DDC Energi Danmark A/S
DK-Benzin A/S
YX Energi Danmark A/S
Kuwait Petroleum (Danmark)
Metax Olie A/S
OK a.m.b.a.
Statoil A/S
Carl Jensens Marinelager
Uno X Fyringsolie

Desuden er du dækket, hvis din olieleverandør får leveret olie fra ét af ovennævnte selskaber.

Mest læste artikler