Nye regler: Dit oliefyr skal tjekkes en gang om året

Er dit hus opvarmet med oliefyr, er du nu omfattet af nye regler for energimåling og nye regler for energisyn. Du har indtil 1. juni 2012 til at få foretaget den første måling - og en teknisk ekspert skal indberette resultatet til Energistyrelsen. Du skal selv sørge for at leve op til det nye krav.

<!– –>

To målinger er interessante – røgtab og sodtal
For det første er det nu lovpligtigt, at en godkendt, teknisk ekspert en gang årligt foretager en energimåling af dit oliefyr. Energimålingen viser, hvor godt oliefyret fungerer. Der er særligt to interessante målinger: “Røgtabet”, dvs. hvor stor en procentdel af energien i olien, der går tabt ud gennem skorstenen, og “sodtallet”, dvs. hvor meget fyret forurener med sorte sodpartikler.

Frivillig serviceordning dækker
Hvis du har en frivillig serviceordning med olieselskabet eller et olieservicefirma, lever du muligvis allerede op til reglerne om den årlige energimåling, da målingen er en del af et serviceeftersyn. Har du ikke en frivillig serviceordning, kan du bede skorstensfejeren om at foretage målingen. Men det er dit ansvar at undersøge, om du er dækket ind i forhold til de nye regler.


Rensning efter behov
Hidtil har der været lovkrav om årligt at få renset oliekedlen af en teknisk ekspert. Dette krav er nu væk, da det er forskelligt, hvor ofte forskellige typer kedler har behov for rensning. I stedet vil den tekniske ekspert i forbindelse med energimålingen rådgive om, hvor ofte kedlen bør renses og kan tilbyde at rense den for dig. Du har også lov til at selv at rense den.

Tjekliste
Den årlige energimåling af oliefyr tjekker oliefyrets tilstand:
 • Forbrændingslufttemperatur
 • Røggastemperatur
 • Sodtal
 • Iltindhold
 • Kulilteindhold (kun for anlæg med blåflammebrændere)
 • Beregning af røgtab

Eksperten indberetter til Energistyrelsen
Overstiger energimålingen grænseværdierne 10 pct. for røgtab eller overstiges “sodtal 1”, skal den tekniske ekspert rådgive om mulige forbedringer af anlægget samt om fordelene ved kedelrens. Den tekniske ekspert skal indberette resultatet af energimålingen til Energistyrelsen.


Hvornår kan der stilles krav om ekstra eftersyn?
Ved første energimåling skal den tekniske ekspert også indberette bl.a. adresseoplysninger, kedeltype og kedelalder. For det andet betyder de nye regler, at det nu er lovpligtigt med et ekstra eftersyn, hvis dit oliefyr er “ineffektivt”; et såkaldt energisyn.

På næste side kan du læse om energisyn og få mere information om gratis rådgivning i forbindelse med udskiftningen af dit oliefyr. #br

Hvad er et såkaldt energisyn?
Det betyder bl.a., at du skal modtage rådgivning om forbedringer af anlægget eller evt. udskiftning til et nyt eller til andre energiformer fx varmepumpe eller vedvarende energi som vindmøller og solceller.

Ineffektive fyr
Er dit oliefyr fremstillet før 1977 bliver det betragtet som ineffektivt. Og hvis den årlige energimåling to år i træk viser, at grænseværdierne for røgtab eller sodtal er overskredet, bliver det også betragtet som ineffektivt.

Hvis der er noget i vejen, så får du automatisk brev

Energistyrelsen finder de ineffektive oliefyr på baggrund af de tekniske eksperters indberetninger fra de årlige energimålinger. Og er dit oliefyr ineffektivt, modtager du automatisk et brev fra Energistyrelsen med oplysning om kravet om energisyn.


Her kan du få gratis rådgivning
På tlf. 70 33 37 77 kan du få gratis individuel rådgivning om det mest fornuftige alternativ til oliefyret. Rådgivningen løber indtil 16. december og er et samarbejde mellem Energistyrelsen, COWI og Teknologisk Institut.

Tjek din serviceordning
To måder at leve op til de nye regler på:

 • Lav en frivillig serviceordning med olieselskabet eller et olieservicefirma.
 • Ring til skorstensfejeren.
  • På kedelmaerkning.dk kan du finde nærmeste godkendte tekniske ekspert.


   Du skal selv betale
   Energistyrelsen har fastsat, hvad du maksimalt kan komme til at betale.

   Den årlige energimåling:
   A) 295 kr.
   B) 516 kr.


   Energieftersyn:
   A) 1.076 kr.
   B) 1.299 kr.

   A = Hvis den lovpligtige årlige energimåling eller energisynet udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service.
   B = Hvis det ikke udføres i forbindelse med andet arbejde.
   Alle priser er inkl. moms.
   Kilde: Energistyrelsen

   Mest læste artikler