Udnyt dit oliefyr mest energivenligt

Hvis du regulerer varmen på oliefyrets termostat og får trimmet dit oliefyr en gang årligt, får du mere ud af de dyre dråber.

oliefyr

Oliefyr anvendes endnu i mange danske hjem. Det er en ganske effektiv måde at holde huset varmt, men det er også skadeligt for miljøet, og så er olien ikke mindst dyr. Det bedste råd for dig med et oliefyr er derfor at skrotte det hurtigst muligt og få fjernvarme eller varmepumpe i stedet. Der findes dog også folk, som af den ene eller anden gode grund ikke har mulighed for at udskifte oliefyret endnu. Hvis du befinder dig i sådan en situation er her række tips, der sørger for, at du får mest muligt ud af de dyre dråber.

Indhold

Udskiftning af oliefyr
Indstilling af oliefyret
Fremløbs-temperatur
Cirkulationspumpe
Isolering
Service
Sommerdrift
Huskelisten til dit oliefyr

Udskiftning af oliefyr

Først skal vi forbi de kedelige facts omkring oliefyr. Et ældre oliefyr kan således være helt nede på 65 pct. i årsvirkningsgrad. Det betyder, at du kun får varme for 65 pct. af den forbrændte olie. Til sammenligning har et moderne oliefyr med kondenserende kedel en årsvirkningsgrad på over 95 pct. For begge typer gælder det dog stadig, at olien er dyr.

Hvis du skrotter dit oliefyr og skifter til fjernvarme eller en varmepumpe, giver det derfor typisk store besparelser på varmeregningen. Du bør være særligt opmærksom, hvis din oliekedel er over 15 år gammel.

Indstilling af oliefyr

Hvis du ikke ønsker eller har mulighed for at udskifte oliefyret, er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Temperaturen på fremløbsvandet fra oliefyret skal være så lav som muligt. Det reducerer varmespildet fra dårligt isolerede varmerør og fra selve kedlen.

Har du et ældre oliefyr og almindelige radiatorer, kræver det lidt regulering og lidt forsøg at finde ud af, hvor lavt du kan sætte temperaturen i forhold til, hvor koldt det er udenfor. Princippet er, at alle radiatorer skal være åbne – så fyret kan afgive mest mulig varme, da fremløbstemperaturen på vandet, så kan være lavere.

Fremløbs-temperatur på oliefyr

Termostaterne på radiatorerne skal være indstillet på samme antal grader – og du skal regulere varmen på fyrets termostat – så det kører med så lav temperatur som mulig. Start fx ved 60 grader i efteråret – herefter trinvis til 65 eller 70 grader, fx med en måneds mellemrum. Vær dog opmærksom på, at kedlen altid skal være mindst 60 grader, så det varme brugsvand er mindst 55 grader. Det sikrer, at der ikke kan opstå legionella-bakterier.

Nyere oliefyr regulerer automatisk fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Her vil der samtidig være et særligt system, der sikrer, at det varme brugsvand er mere end 55 grader, selvom fyrets temperatur er lavere.

A-mærket cirkulationspumpe sparer strøm

Tjek, at din cirkulationspumpe er A-mærket, så bruger den kun 1/10 strøm i forhold til en gammel pumpe. Hvis den ikke er det, så tag en snak med din servicetekniker om at få skiftet pumpen.

Hvis pumpen kan indstilles, så sæt altid cirkulationspumpen på den laveste hastighed, hvor du stadig kan holde varmen i huset. Måske kan du helt slukke for cirkulationspumpen om sommeren, hvis fyret kun skal varme brugsvand op – spørg evt. teknikeren.

Isolerering af rør, kedel og ventiler

Det er næsten altid en fordel for din pengepung at efterisolere rørene i de uopvarmede rum i din bolig – for eksempel i bryggers, kældre, loft og skunk. En isoleringstykkelse på mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør vil gøre underværker.

Rørene kan du for eksempel isolere med mineraluld eller med forskellige skumbaserede produkter. Effekten af isoleringen afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er plads til et tykt lag isolering rundt om rørene, skal du kigge på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien). Jo lavere værdi, jo bedre.

Også fra kedlen kan der være et stort varmetab. Eksempelvis hvis den har sparsom eller ingen isolering. Er den over 15 år gammel, kan det være en god idé at skrotte den og få varmepumpe eller fjernvarme, hvis du bor i et område, hvor det er muligt. Ellers kan du efterisolere den.

Til dette er såkaldte trådvævsmåtter effektive. Du skal selv tilpasse dem i størrelsen.

Også ventiler og cirkulationspumper kan du med fordel isolere. Benyt eksempelvis præfabrikerede isoleringskapper eller alternativt lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Service på oliefyret

Det er en rigtig god investering at få en godkendt servicetekniker til at tjekke og trimme fyret en gang om året. Serviceteknikeren tjekker, at forbrændingen er effektiv, at kedlen er ren, og at alle delene på fyret arbejder bedst muligt sammen – så du får mest ud af den dyre olie.

Samtidig bliver slidte dele udskiftet; det gælder både slanger, ventiler, rør, dyse osv. – så du kan være sikker på, at fyret er driftssikkert efter besøget.

Du kan finde en godkendt servicetekniker i dit nærområde lige her.

Dit oliefyr skal være tilpasset

Dit oliefyr består af: oliebrænder, -kedel og skorsten. For at opnå den højeste energieffektivitet skal de tre ting være tilpasset hinanden. Det nytter derfor ikke meget at udskifte brænderen og bevare den gamle kedel og skorsten. Oliekedlen er den dyreste del af oliefyret, men også den del, der har størst betydning for energieffektiviteten.

Ved højeffektive kedler er der særlige krav til skorstenen, så måske skal skorstenen udskiftes. Mange højeffektive kedler har dog allerede dets eget aftrækssystem, så du ikke behøver en ny skorsten.

Sommerdrift

Du kan spare penge ved at sætte dit fyr på sommerdrift om sommeren. Med sommerdrift – også kendt som sommerlukning – producerer du ikke varme, når du ikke har brug for det.

Hvis du har automatisk styring:

De fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek dine indstillinger – hvis det er indstillet, behøver du ikke foretage dig mere.

Hvis du ikke har automatisk styring

Forår/sommer: Typisk har fyret et radiator- og et vandhaneikon. Stil fyret på vandhaneikonet, og sluk cirkulationspumpen for at sommerlukke for varmen. Så producerer anlægget kun varmt vand til brugsvand.

Efterår/vinter: Stil det tilbage til radiatorikonet, og tænd cirkulationspumpen igen, når du vil have varme i radiatorerne igen.

Huskelisten til dit oliefyr

  • Sæt alle termostatventiler på 2-3.
  • Hold rent omkring oliekedel og -brænder, så snavs og støv ikke suges ind i brænderens luftindtag. Især hvis der kommer husdyr i fyrrummet.
  • Sørg for frisklufttilførsel til fyret – med mindre fyret er nyt og har balanceret aftræk.
  • Fyld vand på anlægget, når det er nødvendigt.
  • Reguler fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen.

Kilder: Blandt andre Energistyrelsen

Denne artikel med tips til dit oliefyr er senest opdateret den 16. december 2022

Mest læste artikler