Udnyt oliefyret mest energivenligt

Hvis du regulerer varmen på oliefyrets termostat og får trimmet fyret en gang årligt – får du mere ud af de dyre dråber. Et nyt oliefyr med automatik og en a-mærket cirkulationspumpe mindsker olieforbruget.

Dame regulerer varmen på et fyr

Ældre oliefyr udnytter varmen dårligt
Et ældre oliefyr kan være helt nede på 65 pct. i årsvirkningsgrad – det betyder, at du kun får varme for 65 pct. af den forbrændte olie. Til sammenligning har et moderne oliefyr med kondenserende kedel en årsvirkningsgrad på over 95 pct.

Få oliefyret målt
Få en aftale med en servicetekniker/energikonsulent, og få målt oliefyret igennem. Teknikeren kan regne ud, hvor mange år det vil tage at tjene investeringen til et nyt oliefyr hjem. Temperaturen på fremløbsvandet fra oliefyret skal være så lav som muligt. Det reducerer varmespildet fra dårligt isolerede varmerør og fra selve fyrkedlen.

Åbn alle radiatorer
Har du et ældre oliefyr og almindelige radiatorer, kræver det lidt regulering og lidt forsøg at finde ud af, hvor lavt du kan sætte temperaturen i forhold til, hvor koldt det er udenfor. Princippet er, at alle radiatorer skal være åbne – så fyret kan afgive mest mulig varme, da fremløbstemperaturen på vandet så kan være lavere.

Skru gradvist op på fyret
Termostaterne på radiatorerne skal være indstillet på samme antal grader – og du skal regulere varmen på fyrets termostat – så det kører med så lav temperatur som mulig. Start fx ved 60 grader i efteråret – herefter trinvis til 65 eller 70 grader, fx med en måneds mellemrum. Vær dog opmærksom på, at kedlen altid skal være ca. 60 grader, så det varme brugsvand er mindst 55 grader. Det sikrer, at der ikke kan opstå legionellabakterier.

Læs bl.a. om cirkulationspumpen på næste side.#br
  Foto: MiltonNyt oliefyr med automatik
Køber du et nyt oliefyr, kan du købe et med automatik, der automatisk regulerer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Her vil der samtidig være et særligt system, der sikrer, at det varme vand er mere end 55 grader, selvom fyrets temperatur er lavere.

A-mærket cirkulationspumpe
Tjek, at din cirkulationspumpe er a-mærket, så bruger den kun 1/10 strøm i forhold til en gammel pumpe. Hvis den ikke er det, så tag en snak med din servicetekniker om at få skiftet pumpen.
Hvis pumpen kan indstilles, så sæt altid cirkulationspumpen på den laveste hastighed, hvor du stadig kan holde varmen i huset. Måske kan du helt slukke for cirkulationspumpen om sommeren, hvis fyret kun skal varme brugsvand op – spørg evt. teknikeren.

Få oliefyret trimmet hvert år
Det er en god investering at få en godkendt servicetekniker til at tjekke og trimme fyret en gang om året. Serviceteknikeren tjekker, at forbrændingen er effektiv, at kedlen er ren, og at alle delene på fyret arbejder bedst muligt sammen – så du får mest ud af olien.
Samtidig bliver slidte dele udskiftet; det gælder både slanger, ventiler, rør, dyse osv. – så du kan være sikker på, at fyret er driftssikkert efter besøget.

Nyt fyr er effektivt
Dit oliefyr består af: oliebrænder, -kedel og skorsten. For at opnå den højeste energieffektivitet skal de tre ting være tilpasset hinanden. Det nytter derfor ikke meget at udskifte brænderen og bevare den gamle kedel og skorsten. Oliekedlen er den dyreste del af oliefyret, men også den del, der har størst betydning for energieffektiviteten.

Tjek om skorstenen skal udskiftes
Ved nye højeffektive kedler er der særlige krav til skorstenen, så måske skal skorstenen udskiftes.
Mange højeffektive kedler sælges dog med deres eget aftrækssystem, så du ikke behøver en ny skorsten. Er du interesseret i et nyt oliefyr, så har Energistyrelsen lavet en hjemmeside, hvor du bl.a. kan regne besparelsen ud. Se mere på sparolie.dk

Mest læste artikler