Boligejerne tænker mere på pengepungen end på klimaet

Fokus på klimaet er blevet større de sidste par år. Alligevel er det ikke klima, som boligejerne tænker mest over, når de udskifter deres olie- eller gasfyr. Se her, hvor mange boligejere, der vil udskifte varmeforsyning på grund af økonomiske besparelser.

En udskiftning af forurenende olie- og gasfyr vil have stor betydning for nedbringelsen af CO2 udledningen. Alligevel viser en YouGov undersøgelse fra Dansk Byggeri, at kun 18 procent af husejerne vil udskifte deres nuværende varmeforsyning med en mere klimavenlig opvarmningsform. Hele 55 procent siger dog, at en lavere varmeregning kan få dem til at foretage udskiftningen, mens 43 procent angiver, at der skal et økonomisk tilskud fra det offentlige til.

– Det kommer ikke bag på os, at pengepungen er afgørende for husejernes beslutning. Derfor er vi også glade for, at regeringen i sit udspil til den første del af klimahandlingsplanen lægger op til at øge tilskuddet og give skrotpræmie til boligejere, der skrotter deres olie- og gasfyr, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

I Dansk Byggeris undersøgelse ønsker 17 procent af boligejerne slet ikke at skifte deres olie- eller gasfyr ud. De fleste fordi det koster for meget i forhold til det, de mener, de kan spare på varmeregningen, og at der mangler information om alternativerne.

– Derfor ser vi gerne, at ordningerne gøres endnu mere fleksible og tillokkende, og at man samtidig animerer boligejerne til at isolere bedre, så de ikke fyrer for gråspurvene. Eksempelvis ved at gøre håndværkerfradraget mere attraktivt. Den billigste energi er jo den, man ikke bruger, uanset om den er grøn eller ej, siger Michael H. Nielsen.

Lovkrav, nej tak

– Udskiftning af olie- og naturgasfyr med varmepumper eller fjernvarme vil kunne spare klimaet for, hvad der svarer til fem procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå sit klimamål inden 2030. Derfor er det nødvendigt med både pisk og gulerod, og det må politikerne have mod til at tage i brug, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri har foreslået, at der indføres krav om, at de forurenende varmeforsyninger skal skiftes ud inden for en overskuelig årrække i forbindelse med, at husene skifter ejer. Lovkrav på området er blevet debatteret politisk, men det falder ikke i god jord blandt husejerne i undersøgelsen. Hele 43 procent vender sig mod kravet.

Mest læste artikler