Få en solfanger og spar på varmeregningen

En solfanger og andre energiinvesteringer har resulteret i en halvering af varmeregningen hos en familie, der egentlig bare skulle have malet taget, men endte med en omfattende energirenovering af huset.

Nyt tag – en langsigtet løsning
Det gamle eternittag fra 1979 skulle lige piftes op med lidt maling. Men da familien i huset fik kigget nærmere på taget, syntes de imidlertid, at det var for kortsigtet en løsning. I stedet besluttede de at lægge et nyt tag. Og nu de var i gang, kunne det lige så godt blive af mere holdbare teglsten frem for bølgeplader.

Kræver efterisolering
Det krævede imidlertid en efterisolering efter de gældende regler for ombygning, og for at tagkonstruktionen kunne holde til en teglstensløsning, måtte spærrerne fortykkes. Når der alligevel skulle pilles ved tagkonstruktionen, valgte de samtidig at bygge lidt til. Sådan gik det til, at det flade tag over stuen skød ryg og gjorde plads til en udvidet tagetage på 36 kvadratmeter.

Fotos: Kristian Krogh m. fl.
  Efter ombygning – det flade tag over stuen er blevet til en tagetage på 36 kvadratmeter.

Nyt naturgasfyr
Det nye tag krævede nye ovenlysvinduer, og eftersom det var muligt at få solfanger-elementer i det samme design som vinduerne, syntes familien, at det var en god idé at få en del af opvarmningen af husets vand baseret på solenergi. Samtidig udskiftede de det gamle oliefyr med et nyt naturgasfyr.

25 procent mere bolig
Alt i alt endte det lille pift til taget med en stor ombygning, der tog over et halvt år. Til gengæld står familien i dag med et velisoleret og top-istandsat hus, hvor investeringerne til sammen betyder, at deres varmeregning er halveret – og det til trods for, at husets boligareal er vokset med hele 25 procent.

En solfanger var løsningen

  Fotos: Kristian Krogh m. fl.
  Solfangerne ligner helt almindelige vinduer.

At få en solfanger viste sig at være en oplagt mulighed, da familien skulle vælge vinduer. Det nye tag havde en sydvendt facade og en hældning på 45 grader, hvilket er optimale forhold for en solfanger.

Ligner vinduerne
I forhandlerens produktserie kunne man vælge solfangere i samme størrelse og design som vinduerne. I praksis kan man derfor næsten ikke se forskel på, om det er et vindue eller en solfanger, der sidder i taget. En ting, der havde meget stor betydning for familien, der ikke ønskede et element på taget, der brød med det eksisterende design.

På næste side kan du læse, hvad familien har fået ud af solvarmeanlægget og få gode tips til, hvordan du selv kan tilrettelægge arbejdet med byggeriet.#br

Varmekilde skulle skiftes
Selve monteringen af solfangeranlægget var nem, da det kunne gøres i forbindelse med arbejdet med det nye tag. Og fordi familien besluttede at skifte varmekilde fra olie- til naturgasfyr, skulle varmtvandsbeholderen under alle omstændigheder skiftes ud. Det gjorde beslutningen om den yderligere i investering i forbindelse med renoveringen ligetil.

  Fotos: Kristian Krogh m. fl.
  Husets yngste beboere før ombygningen.

Nemt at styre
I dag supplerer solvarmen både familiens brugsvand og det vand, der går ud til gulvvarmen, der varmer huset op. På gråvejrsdage kan vandet i den 300 liter store varmtvandsbeholder blive opvarmet af solfangere, som når op på 50 grader, mens skyfri dage kan resultere i en temperatur i solfangerne på 130 grader.

Anlægget holder gennemsnitsvarmen
Styringen i hverdagen er nem, for anlægget sørger selv for at opretholde den gennemsnitsvarme, som det er indstillet til. Det betyder, at de dage, hvor varmen fra solfangeren ikke helt er nok, overtager naturgasfyret helt automatisk opgaven med at sørge for varmt vand til hele familien.

Sådan fungerer en solfanger
En solfanger består af en sort plade, der absorberer solens varme. Pladen indeholder en frostfri væske, som nemt varmes op af solstrålerne. Væsken sendes gennem isolerede rør ned til varmtvandsbeholderen, og her afleveres varmen til vandet i varmtvandsbeholderen. Det kan både være brugsvand til hanen, og det kan være til gulvvarme og radiatorer. Derefter pumpes væsken tilbage til solfangeren, hvor den varmes op igen.

Styr på byggeriet

  • Referencer:
    Familien valgte at få udført alle projekter som totalentreprise. De bad på forhånd entreprenøren om tre referencer fra tidligere lignende projekter for at få indtryk af, om tidsplaner og kvalitative krav til arbejdet kunne overholdes.

  • Liste over opgaver:
    For at have overblik over byggeriet og sikre sig, at udgifterne ikke løb løbsk undervejs, udarbejdede familien en detaljeret beskrivelse i punktform over alle arbejdsopgaver, så det inden projektets start var meget klart for både bygherre og entreprenør, hvad der var inkluderet og ekskluderet i tilbuddet.

Lær at bruge anlægget
Når din solfanger og varmtvandsbeholder er monteret, så sørg for at få din VVS-installatør til at give dig en grundig instruktion i, hvordan du bedst indstiller anlægget, for at få det optimale ud af solfangersystemet.

Mest læste artikler