Husk solcellerne ved ny carport eller anden overdækning

Alle overdækninger på din grund kan benyttes til solceller – særligt hvis de vender imod syd. Du kan lægge solcellerne direkte ind i taget eller overdækningen, eller de kan monteres på et allerede eksisterende tag, hvis det kan bære ekstravægten.

Foto: Vindby Aps
Terrassen med solceller er fra Vindby ApS til ca. 2.500 kr. pr. m2. Ydelsen er ca, 150 Wp/m2.

Læg solceller i taget ved overdækning

Har du planer om at bygge carport eller overdækning til terrassen, så overvej at lægge solceller i taget. Det giver et fint supplement til jeres el-forbrug, og løsningen griber ikke ind i selve husets tagkonstruktion eller arkitektur.

Der findes flere firmaer, der leverer samlede løsninger, hvor solcellerne er integrerede i konstruktionen – både specialtegnede og i samlesæt.

Læs også: Solceller – alt du skal vide om solenergi til boligen

To forskellige modeller

Hvis du vil montere solceller på en eksisterende carport, skal den kunne bære ekstravægten af solcellemodulerne og montagesystemet. Nogle solcellepaneler lægges oven på taget, andre kan i sig selv fungere som tag – og leveres med integrerede tagrender og LED-belysning. Montagesystemet er til at skrue direkte fast.

Levetid skal stemme overens

Taget på terrassen, skuret, annekset eller måske hønsehuset kan også bruges til solceller. Og da et anlæg har en forventet levetid på 25-30 år, bør den konstruktion, det er monteret på, kunne holde lige så længe.

Kobl små anlæg sammen

Alle de små ’anlæg’ kan føres sammen til en enkelt inverter inde ved din el-tavle; det kræver dog en del kabelføring igennem haven. Solcelleanlæg leveres også med batteri, så et gæstehus kan have egen el-forsyning uden kabler. Det skal være en aut. el-installatør, der tilslutter anlægget.

Husk, at for at opnå el-produktion, skal solcellerne placeres, så træer/bygninger ikke skygger, og bedst med en god hældning på taget i retning mod syd.

Lidt om solceller

– Poly- og monokrystallinske solceller: Monteres i paneler med dæklag af glas og aluminiumsramme, og er derfor tunge. De fungerer dårligt ved skygge. Er robuste og yder mere pr. installeret m2 end CIS-solceller.
– CIS-solceller, tyndfilm-solceller: Kan monteres som et folie, der fx kan lægges direkte på et glat tagpaptag. De er billige og yder ikke så meget som de krystallinske celler. De fungerer ved delvis skygge. Tåler IKKE slag/grennedfald mv.
– Når du får beregningerne for, hvor meget solcellerne kan producere, er der en række forudsætninger for regnestykket: Tagets hældning, evt. skygge, retning mv. Tjek, om forudsætningerne er korrekte/realistiske.
– Efterse dine solceller mindst en gang om året, og vask alger, snavs og blade væk. Hvis de har lav hældning, kan det være nødvendigt at fjerne sne i vinterhalvåret.
– Kilowatt peak, kWp, er en betegnelse for den maksimale produktionskapacitet for et givent solcellepanel. Kilowatt-timer, kWh er, hvad de faktisk yder.

Regneeksempel

Solcelleanlæg til enkelt carport
3,1 kW / 55.000 kr. (hertil kommer selve carporten samt el-tilslutning.) Med taghældning på 15° mod syd og uden skygge kan anlægget årligt producere ca. 3.000 kWh.

Tilbagebetalingstid (på solcellerne)
8,5 år ved en kWh-pris sat til 2,15 kr. Det nævnte solcelleanlæg giver ejeren en fast el-pris på 61 øre over de næste 30 år.

Læs også: Tiny house – den hurtige guide til pris og regler

Mest læste artikler