Jordvarme – lær af andre villaejeres erfaringer

Dejlig konstant varme, men også en brummende lyd – det er den korte beskrivelse af villaejer Asrun Reynisdottirs erfaringer med jordvarme. Hun er glad for energiformen og synes, at jordvarmeanlægget er nemt at betjene. Inden du selv går i gang med at få jordvarme i dit hus, skal du tjekke, om der er behov for efterisolering og tætning.

Fra olie og brænde til jordvarme

I oktober 2008 fik Asrun Reynisdottir installeret et 6 kW jordvarmeanlæg. Hele haven blev gravet op – jordslangerne blev lagt ned, og græsplæne og bede blev senere genetableret.

Huset er på 140 m2 og af ældre dato, og samtidig med varmeinstallationen blev der lagt gulvvarme i underetagen, ligesom vinduerne blev skiftet. I overetagen er der fortsat radiatorer.

Jordvame giver en konstant varme

Jordvarmen erstatter et olie/brændefyr, hvor brændet udgjorde hovedparten af varmeforsyningen; og ofte nåede huset at blive temmelig køligt, når familien var væk i dagtimerne. – For det første er det dejligt med konstant varme. Både for os og for huset, siger Asrun Reynisdottir.

Tag kampen op mod muldvarpe

Jordvarme kræver minimal vedligeholdelse

Jordvarmeanlægget passer stort set sig selv. Men når det er meget koldt, stiller Asrun Reynisdottir fremløbstemperaturen op fra 32 til ca. 36 grader, så kan radiatorerne i overetagen holde temperaturen rimeligt oppe; og varmen stiger også op fra underetagen.

Resten af vedligeholdelsen består i, at anlægget bliver efterset en gang årligt, så det er nemt.

Varmer brugsvand om sommeren

Der er indbygget en varmtvandsbeholder i anlægget, og om sommeren skal der blot stilles på en knap til “sommer” – det stopper omløbet i radiatorer og gulvvarme, så anlægget kun laver varmt brugsvand.

– Jeg har ikke nogen udregning på, hvor meget jeg sparer; for før havde vi også billigt træ, men varmeregningen – der jo er en del af el-regningen – er billig. Og så har vi det noget varmere, fortæller Asrun Reynisdottir.

Ulempe: anlægget brummer

Eneste problem med jordvarmeanlægget er, at det brummer på en meget generende måde, som forplanter sig i hele huset og også af og til kan forstyrre nattesøvnen.

Placering af jordslangerne

– Man skal tænke sig rigtig godt om, når slangerne placeres. De ligger ca. én meter nede, så man skal passe på med store træer og store pæle, og der må ikke lægges fliser over slangerne, for så kan regnvandet ikke tage varmen med ned, lyder erfaringen fra Asrun Reynersdottir.

Lige nu har hun den udfordring, at der skal skiftes noget dræn fra septiktanken på grunden, og det arbejde betyder, at der skal graves i nærheden af jordslangerne.

Ingen jordvarme uden varmepumpe

Jordvarmeanlægget består af plastslanger, der graves ned i jorden samt en varmepumpen (vand til vand-varmepumpe), der placeres inde i huset, typisk bryggerset. Varmepumpen omsætter jordvarmen til en temperatur, der passer til husets vandhaner og radia­torer.

Derfor skal du vide noget om både jordvarme og varmepumper, inden du beslutter dig for at skifte til et jordvarmeanlæg.

Før du går i gang

Her er jordvarme velegnet:

– Velisolerede huse med helst ren gulvvarme, næstbedst med store konvektor-radiatorer.

Her er jordvarme ikke velegnet:

– Kolde, u-isolerede huse med tynde radiatorer og lillefingertynd rørføring i et et-strengs system er uegnede til varmepumper, men kan gøres egnede ved at efterisolere og ombygge/udskifte varmefordelingen.

– Hvis du vil udskifte dit eksisterende olie- eller gas-fyr med jordvarme skal du være opmærksom på, at der er forskel i den temperatur vandet, der sendes gennem radiatorerne har.

I huse olie- eller gas-fyr er fremløbstemperaturen høj – typisk 55-65 grader. I huse med jordvarme er fremløbstemperaturen lav – typisk 35 grader. Derfor betyder et skift fra olie- eller gas-fyr til jordvarme et markant skifte i fremløbstemperaturen i radiatorerne.

Og det kan gøre et knap så velisoleret hus svært at varme op med jordvarme. Du kan supplerere jordvarmen med en el-patron, men det er naturligvis med til at øge de løbende driftsudgifter. Prøv evt. at sætte dit olie/gasfyr ned i temperatur i løbet af vinteren, så ved du, om du kan holde varmen med en varmepumpe – eller om du skal have efterisolering med i projektet.

Almindelig jordvarme kræver plads i haven

Der skal bruges et græsplæneareal på 2-3 gange husets boligareal for at få køleflade nok til jordvarme. Sandjord kræver mest. Vær opmærksom på, at der ikke bør lægges fliser eller anden vandafledende belægning over jordslangerne, da en del af varmen vandrer med overfladevandet ned i jorden.

Alternativt findes der “lodret jordvarme”, hvor der bores dybt ned for at hente varme op – læs mere i vores artikler “Få jordvarme uden at grave hele haven op” og “Lodret jordvarme – fakta og myter”.

Vælg den mest effektive varmepumpe

Jordvarmeanlæggets varmepumpe kører på strøm, og derfor er det en god idé at tjekke, hvor meget strøm den egentlig sluger, inden du vælger, hvilken du køber. Det gør du ved at tjekke varmepumpens såkaldte COP-tal opgivet på årsbasis.

COP-tallet er nemlig et udtryk for, hvor meget gratis varme fra jorden varmepumpen sender ind i husets radiatorer i forhold til, hvor meget strøm den har brug for til arbejdet.

Tjek varmepumpens COP-tal

De bedste varmepumper kan have COP-tal på 4 – det betyder, at 1 kWh købt el til varmepumpen giver 4 kWh varme, så du samlet set får 3 kWh gratis.

Husk, at det COP-tal du tjekker i varmepumpens tekniske informationer skal være opgivet på årsbasis, så der er taget højde for, at både luften og jorden er koldere om vinteren.

Andre muligheder end jordvarme

Har du ikke lyst til at vælge jordvarme, men vil alligevel godt udskifte dit nuværende olie- eller gas-fyr med en alternativ energikilde, er en vand til luft-varmepumpe også en mulighed. Den er et helt selvstændigt anlæg og har intet med jordvarme at gøre, men her får du de vigtigste kendetegn ved vand til luft-varmepumpen:

  • Fungerer sammen med de vandbårne radiatorer, som du allerede har i huset, når din gamle varmekilde er olie- eller gas-fyr.
  • Varmepumpen består af en ude-del og en inde-del (også kaldet inverter). Ude-delen hiver varme ud af udendørsluften og overfører den til indeluften.
  • Inde-delen cirkulerer så den opvarmede indeluft rundt i huset, så varmen kan fordele sig.
  • Varmepumpen hiver IKKE frisk udeluft ind i boligen, så du skal stadig huske at lufte godt ud, selvom du har en vand til luft-varmepumpe!
  • Er billigere end et jordvarmeanlæg.
  • På sigt er varmepumpe-forsyning en stor del af fremtiden i områder uden fjernvarme, med grøn el fra fx vindmøller, solceller og biomasse-fyrede kraftværker.

Kilder: Energitjenesten

Mest læste artikler