Solvarme – lær af andre villaejeres erfaring

Dan Grønbæk og hans familie supplerede for fire år siden deres pillefyr med et solfangeranlæg, som varmer deres brugsvand op og i perioder også er med til at varme huset op. Det kan lade sig gøre, fordi de har installeret en stor buffertank i kælderen, som kan samle overskydende varme fra solfangeren op.

Gratis varme fra solen – på automatik

Efter grundig research og beregninger over det forventede udbytte valgte Dan Grønbæk i 2008 at installere to såkaldte “Heat pipe-rørsolfangere” med hver 20 rør.

Anlægget producerer varmt vand, også til vaske- og opvaskemaskinerne, og overskud af varme gemmes i en 500 l buffertank, der er placeret i kælderen.

Solfangeranlægget kører sammen med et pillefyr

Samkøringen mellem solfanger og pillefyr foregår helt automatisk, anlægget slår pillefyret til og fra – i forhold til, hvor meget varme solfangerne leverer. Det betyder, at husets opvarmning suppleres med overskudsvarmen fra buffertanken.

Måtte udvide solfangeranlægget

Dan bor sammen med sin kone og tre børn i et hus på 170 m2 – bygget i 1931. Så der er godt run på det varme vand, og allerede første sommer var der et par gange, hvor kapaciteten ikke helt slog til, så efter godt et års tid blev anlægget suppleret med en ekstra solfanger.

Investeringen tjener sig hurtigt hjem

Dan har selv installeret anlægget, og derfor har han kunnet holde den samlede investering inkl. buffer nede på 36.000 kr., hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på 12 år – med de nuværende energipriser.

Og derefter er opvarmning af vand gratis, understreger Dan:
– I modsætning til udregningerne ved f.eks. et pillefyr; hvor man skal fortsætte med at betale for pillerne.

OBS: Energistyrelsen er lige nu (november 2012) ved at lave ny bekendtgørelse for installeringen af anlæg til vedvarende energi, så det er usikkert, om du i fremtiden må gøre det samme som Dan: at installere solfangeren selv.

Solfanger kræver minimal vedligeholdelse

I starten var Dan meget opmærksom på solskin, varmegrader osv., men efterhånden er det gledet ud; for, som han siger: – Anlægget passer sig selv.

Der er i den forstand ikke nogen vedligeholdelse ved solfangeranlægget, alt kører automatisk. Der kan dog være nogle enkelte ekstra varme sommerdage, hvor Dan åbner en radiator, for at anlægget ikke skal “koge over”, men det kunne også sættes på automatik, eller ville kunne løses med en større buffertank.

Solfanger giver mange fordele

 • For det første er opvarmningen af brugsvand gratis i sommerhalvåret – og billigere resten af året. Der skal ikke meget solskin til, før solfangerne giver varme.
 • Det er sjældnere nødvendigt at rense pillefyret, da det kører under bedre driftsbetingelser nu, end dengang det var husets eneste kilde til rum-opvarmning og vand-opvarmning
 • Familien sparer desuden en del strøm i vaske- og opvaskemaskinerne, som forsynes med forvarmet vand.
 • Bufferens varmetab kommer opvarmningen af huset til gode.
 • Foreløbig har der ikke været nogen ekstra udgifter eller reparationer af anlægget.

 Ulemper ved solfanger

 • Det er naturligvis et stort indgreb i et hus at sætte solpaneler op på taget – det er jo en afvejning af effekt ift. det æstetiske, men vi har ikke fortrudt vores valg, siger Dan Grønbæk.

6 solfanger-facts

 1. Solvarmeanlæg er solenergianlæg, der optager varme fra sollyset, og altså ikke producerer elektricitet som solceller gør det.
 2. Almindelige solfangeranlæg har været brugt i danske villaer siden 1970’erne, så teknikken er velkendt og gennemprøvet.
 3. Solvarmeanlæg er altid tilskudsanlæg, dvs. de hjælper til med og om sommeren overtager anlægget opvarmning af primært varmt brugsvand, der gør det muligt at slukke helt for olie- pille- eller naturgaskedel. Solfangere kan også anvendes til rumvarme i marts-oktober. November-februar er produktionen dog meget lille.
 4. Et solvarmeanlæg består af en tag-monteret fanger – enten en flad kasse med en sort metalabsorber i eller et bundt glasrør, såkaldte vakuumrør – og én eller flere beholdere, der oplagrer den optagne varme nede i huset. Når man tænder for brusebadet, vil systemet fuldautomatisk tappe det solopvarmede vand først og tænde for kedlen, når det solvarmede vand er brugt.
 5. Solvarmeanlæg fås som helt små brugsvandanlæg på 4-5 m2 op til store brugsvands/rumvarmeanlæg på 6-18 m2.
 6. Ved et solfangeranlæg spares fra 10-30 % af husets købte varmeforbrug.

Før du går i gang

Her er solvarme velegnet:

Huse med olie- og gaskedler, børnefamiliehuse, huse med fugtig, kold kælder og ældre huse med små vinduer, der typisk har en meget lang fyringssæson.

Her er solvarme mindre egnet/uegnet:

Fjernvarmeforsynede huse, højisolerede huse med store sydvendte energirudearealer, huse med kun en eller to beboere eller i huse, hvor badning oftest foregår i sportshallen.

Tænk på fremtiden selvom du ikke vil skifte til solfanger lige nu

 • Overvej altid som minimum en solvarmeforberedt varmtvandsbeholder, hvis den gamle beholder går itu. Så er huset indstillet på fremtiden. Gas-fyr fås så det er forberedt til, at du kan tilslutte en solfanger senere.
 • Begynd at aflæse dit varmeforbrug allerede nu, uge for uge, hele året. Så har du et bedre beslutningsgrundlag for at vurdere om 10-30 % af dit købte varmeforbrug kan udlignes af gratis solvarme. 
 • Brug certificeret VVS’er fra kso-ordning.dk. Så får du en faguddannet specialist. Der forventes skærpede regler på området – Energistyrelsen er i skrivende stund (oktober 2012) ved at udarbejde de konkrete regler, der skal træde i kraft.

Mest læste artikler