Spar energi og varme ved at energimærke dit hus

Du kan begrænse energiforbruget i dit hus ved at få lavet en energimærkning. Energimærkningen er et krav, når du skal sælge dit hus, men det giver god mening at få den lavet, selvom du ikke har salgsplaner. Med mærkning følger nemlig en rapport, der fortæller, hvilke ting, du kan ændre i dit hus, så du sparer på energi og varme. Og penge.


Få status over dit hus og en liste over relevante forbedringer
Når du vil sælge dit hus, skal det være energimærket. Også selvom du ikke skal sælge, kan det være en god idé at få en energikonsulent til at gå dit hus igennem. Især hvis det er bygget før 1960, da de bygninger som udgangspunkt ikke er isolerede. En mærkning består af to dele: En status over husets energimæssig tilstand og en liste over relevante forbedringer, som kan mindske energiforbruget i boligen.

Få overblik med en energimærkning af huset
Pt. benyttes energimærkning næsten kun i forbindelse med hussalg, men det vil ændre sig.
– I fremtiden tror jeg, at man vil finde ud af, at det er en attraktiv måde at få et overblik over, hvordan ens bolig energimæssigt er skruet sammen og hvilke investeringer, det er fornuftigt at kaste sig ud i og i hvilken rækkefølge, siger Kenneth Meldgaard Larsen fra Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.

Kun særligt uddannede konsulenter må lave en energimærkning
Energimærket beregnes af en energikonsulent, der er uddannet og certificeret af Energistyrelsen til at vurdere boligens energitilstand. Typisk en arkitekt, ingeniør, maskinmester eller bygningskonstruktør.

A1 er den bedste mærkning dit hus kan opnå – læs mere på næste side.#br

Foto: Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB)

A1 er den bedste mærkning, du kan opnå på dit hus
Boligen får en overordnet karakter på en skala – i princippet er det samme mærkning, som du kender fra hårde hvidevarer.
Energimærkning er opdelt i to skalaer: en for huse, der er bygget før 1.april 2006 og en for huse opført senere.

For huse opført FØR 1. april 2006:

 • A1, A2, B1 og videre til G1 og G2…

For huse opført EFTER 1. april 2006:

 • A1 – bygninger, der
  opfylder krav til
  energiklasse 1.
 • A2 – bygninger, der
  opfylder krav til
  energiklasse 2.
 • B1 – bygninger, der
  opfylder bygnings-
  reglementet.

Isoleringen af dit hus tjekkes i en energimærkning
Bygningsgennemgangen baseres på oplysninger, du som ejer udfylder i et skema sammen med energikonsulenten. Konsulenten gennemgår derefter bygningen og efterser varmeanlægget. De steder, hvor isoleringen ikke er synlig, vurderer han tilstanden ud fra den byggeskik og det bygningsreglement, der var på det tidspunkt, hvor huset blev opført. I nogle tilfælde vil energikonsulenten – efter aftale med ejeren – lave enkelte destruktive indgreb på huset, fx for at tjekke hulmursisoleringens tilstand.

Energiforbruget bliver også tjekket
Energiforbruget beregnes ud fra et gennemsnitligt forbrug udfra, hvor mange personer der bor i huset. Adfærden varierer dog fra hjem til hjem – nogle foretrækker en konstant temperatur på 22 grader, andre vil have det køligere, og nogle lufter oftere ud end andre. Derfor er det ikke sikkert, at det beregnede forbrug hænger sammen med det aktuelle forbrug. Alligevel kan det sige noget om, hvorvidt boligens isoleringstilstand kan forbedres, og det kan også bruges til at sammenligne to boliger.

Nogle ting på dit hus skal du ændre med det samme – andre kan vente lidt
Nogle af forbedringsforslagene kan gennemføres med det samme, mens andre måske bedre kan laves i forbindelse med ombygninger. Det kan fx være, at du skal lægge nyt gulv eller nyt tag, og så kan det være en god idé at få isoleret samtidig. Måske skal dit fyr skal skiftes, hvor det kan betale sig samtidig at investere i et solvarmeanlæg. Alt dette giver energimærkningen overblik over.

Gratis hjælp på nettet er ikke det samme som den officielle energimærkning
På nettet kan du finde en masse gratis beregnere over, hvilken energiklasse dit hus er i, men de er baseret på et anslået forbrug. Den officielle energimærkning er lavet ud fra konkrete målinger i dit hus og er dermed mere præcis.

Sådan sparer du på varmen – typiske forslag til forbedringer i energimærkningsrapporterne

 • Isolering på loft, over hanebånd eller i skunkvægge.
 • Isolering af ydervægge, hulmure, krybekældre eller etageadskillelser.
 • Skift enkeltlagsglas til lavenergiruder.
 • Tætning af fuger omkring vinduer og/eller yderdøre.
 • Udskift gammelt oliefyr og gammel cirkulationspumpe eller supplér/skift til vedvarende varmekilde.

Pris – der er en grænse for hvad en energimærkning må koste
Til et privat hus må energimærkningen maks. koste (2010-priser). Prisen afhænger af, hvor stort dit hus er.

 • Hus på under 100 m2: 5.436 kr.
 • Hus på 100-199 m2: 5.980 kr.
 • Hus på 200-299 m2: 6.522 kr.

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Mest læste artikler