Tilskud til varmepumpe og renovering: Nu åbner puljerne igen, men et tilskud bliver mindre

Sidste år løb puljerne med tilskud til energirenoveringer hurtigt tør og mange søgte forgæves, det har fået energistyrelsen til at ændre fremgangsmåde. Fremover skal sagerne behandles hurtigere og det bliver muligt at søge oftere, men tilskudsstørrelsen sættes også ned på et af tilskuddene. Læs alt om, hvordan du søger de nye tilskud her

Overvejer du at skifte dit sorte fyr ud med en grøn varmepumpe? Eller dine gamle vinduer ud med nogle nye? Så har du snart muligheden for igen at søge tilskud til energirenoveringer, skriver energistyrelsen i en pressemeddelelse.

I ugen efter påske åbnes der op for den første af hvad der ventes at blive tre årlige ansøgningsrunder. 

Oprindeligt skulle puljen have åbnet i slutningen af marts, men pga. behov for ekstra tid til udvikling af ansøgningsportal og bedre vejledningsmateriale er åbningen blevet udskudt til efter påske. 

Læs også: Energirenovering – her er alle de tilskud, du bør kende

Tilskud til varmepumper sættes ned

Samtidig justeres tilskuddet, så flere kan få støtte. Dette sker i kølvandet af, at hele 19.000 boligejer søgte om tilskud til netop sådanne projekter i efteråret 2020, men kun 5420 fik tildelt støtte. 

Derfor er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet enige om at justere puljen, så flere kan få tilskud, og så ansøgningsprocessen forbedres. 

Det skal sikres ved at uddele den årlige pulje over flere omgange og sætte tilskudssatsen ned.

Det vil fremadrettet være muligt at få et tilskud til en varmepumpe på ca. 21.140-25.850 kr. pr standard husstand. 

Ved første ansøgningsrunde i oktober 2020 var det muligt at få mellem 22.000 og 37.000 kroner i tilskud til en varmepumpe afhængigt af størrelsen på dit hus.

En varmepumpe, som både kan levere rumvarme og varmt brugsvand til en almindelig husstand, koster typisk mellem 85.000 og 150.000 kroner inklusiv installation.

”Der har været en helt overvældende interesse for at søge tilskud til udskiftning af olie- og gasfyr og energiforbedringer. Det er naturligvis meget positivt, at danskerne har taget så godt imod ordningen. Men det betød desværre også, at mange oplevede at få et afslag. Derfor har vi nu handlet hurtigt og tilpasset puljen, så flere kan få tilsagn om tilskud fremadrettet”, siger klimaminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse

Dan Jørgensen: Vi har lært af erfaringer fra efteråret

Fra blandt andre installatører af varmepumper har der lydt en bekymring for, at tilskudspuljen medfører en såkaldt ”stop-go” effekt på markedet, samt en kritik af for høje tilskudssatser. Justeringen af ordningen imødekommer også den kritik.

”Vi lærer af vores erfaringer og lytter til den kritik, vi får. Derfor tilpasser vi nu puljen, så vi nedbringer sagsbehandlingstiden og så flere kan få tilskud. Samtidig imødegår vi de mulige negative effekter på markedet. Desuden sikrer vi med flere årlige ansøgningsrunder, at man ikke skal vente et helt år, før man kan søge igen, hvis man får afslag. Vi vil følge udviklingen tæt, så vi hele tiden sørger for, at de mange midler, vi har afsat til klimavenlig varme, bliver anvendt så effektivt som muligt”, siger klimaminister Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Med den samlede indsats til udfasning af olie- og gasfyr og forventet udvikling skønnes det, at de fleste oliefyr og omtrent en tredjedel af gasfyrene vil være udskiftet i 2030. Tiltagene til udfasning af olie- og gasfyr aftalt med klimaaftalen og Finansloven 2021 forventes at reducere CO2-udledningerne med 0,7-0,8 mio. tons i 2030.

Oprindeligt skulle puljen have åbnet i slutningen af marts, men pga. behov for ekstra tid til udvikling af ansøgningsportal og bedre vejledningsmateriale er åbningen blevet udskudt til efter påske.

Læs også: Varmepumpepuljen i kroner og øre

Mest læste artikler