Disse varmepumper blev ulovlige ved årsskiftet

Nye regler gør det særligt vigtigt for kunderne er være opmærksomme på, hvilken model de får installeret.

En flot varmepumpe

Da rådhusklokkerne varslede et nyt år, var det samtidig slut med at installere en række varmepumper. Ny lovgivning forbyder således de varmepumper, der ikke kan leve op til den såkaldte fem tons-regel, som skal mindske risikoen for udledning af klimaskadelige kølemidler fra varmepumper i atmosfæren. Det skriver TEKNIQ Arbejdsgiverne i en pressemeddelelse.

– De nye regler trådte i kraft ved årsskiftet og har alene betydning, hvis varmepumpen installeres efter denne dato, men med de forsinkelser, som mange oplever på grund af manglende leverancer, er det desværre et problem, en del risikerer at havne i. Derfor er det en god idé at tale med din installatør for at sikre, at din kommende varmepumpe stadig er lovlig, hvis den installeres efter årsskiftet, siger Troels Hartung, chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Man skelner groft sagt mellem to typer af luft/vand-varmepumper. Monoblok-anlæggene er fabrikssamlede, mens splitanlæggene bliver samlet på installationsstedet, hvor der bliver påfyldt kølemiddel. Det er typisk splitanlæggene, der falder for de nye regler, som skal mindske udslippet af drivhusgasser gennem hele varmepumpens levetid.

Det siger de nye varmepumperegler:

Den 1. januar 2022 trådte der nye regler i kraft, som betyder, at der maksimalt må være kølemiddel svarende til 5 tons CO2-ækvivalenter i split-varmepumper, der installeres efter denne dato.

Strafferammen er fra bødestraf og op til to års fængsel, hvis man importerer, forhandler eller installerer ulovlige varmepumper efter skæringsdatoen.

Mest læste artikler