Få varmen med en pumpe

Vil du gerne sende din nuværende varmekilde på pension, kan en luft til vand-varmepumpe være afløseren. Den leverer både varme og varmt vand.

I mange huse vil det give både økonomisk og miljø-mæssig gevinst at investere i en luft til vand-varmepumpe. Den kan fx erstatte et oliefyr og sørge for både varme i centralvarmeanlægget og varmt vand i hanerne.

Som en ekstra gevinst får du rabat på elafgiften, når dit hus udelukkende opvarmes med el. En varmepumpe giver dig en lavere varmeregning og reducerer dit CO2-udslip, og du bliver desuden mindre afhængig af stigende energipriser.

Luft til vand-varmepumpen er ikke helt så effektiv som et jordvarmeanlæg, men i de fleste tilfælde en fordelagtig løsning, da pumpen er billigere at installere. Det anbefales altid at vælge en varmepumpe fra Energistyrelsens varme-pumpeliste.

Bedst med gulvvarme

Modsat andre varmeanlæg fungerer denne varmepumpe bedst ved så lav fremløbstemperatur som muligt. Effektiviteten falder, jo højere fremløbstemperatur den skal levere. Det betyder, at varmepumper er mest egnede i velisolerede boliger med gulvvarme eller med relativt store radiatorer. Et-strengs centralvarmeanlæg har ringere køling, og er ofte ikke egnet for varmepumper. Effektiviteten falder typisk med 2-3 % for hver grad, du øger fremløbstemperaturen til centralvarmeanlægget. Det har derfor stor betydning, om varmepumpen skal levere 30° til et gulvvarmeanlæg eller 50° til et radiatoranlæg. En varmepumpe kan ikke producere varme højere end 55°.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at en varmepumpe vil kunne levere den nødvendige fremløbstemperatur med en fornuftig virkningsgrad. Du kan selv afprøve, om dit radiatoranlæg er egnet til en varmepumpe, ved at skrue fremløbstemperaturen ned på 45-50° en kold og blæsende vinterdag samtidigt med, at du skruer helt op for termostaterne. Kan du ikke få varme nok ud af dine radiatorer, er en varmepumpe ikke det rigtige.

Alternativt kan du overveje at udskifte dine radiatorer til nogle med større varmeflader, ligesom termostaterne kan skiftes til en type med større gennemstrømning.

Fra el til pumpe

Hvis du vil konvertere fra elvarme til luft til vand-varmepumpe, anbefales det at  etablere gulvvarme – fx i forbindelse med renovering af huset. Håndværkeren lægger gulvvarmeslanger på undergulvet og tilslutter dem til varmeanlægget. Til sidst lægges det nye gulv ovenpå. Hvis du vælger radiatoranlæg i stedet, skal der etableres radiatorer, så varmepumpen kan sluttes til varmesystemet.

Vælg rådgiver

Det er afgørende at få varmepumpen dimensioneret af en uddannet installatør og ud fra behovet i din bolig. Det sikrer, at anlægget har den korrekte størrelse i forhold til dit hus. Stil krav til leverandøren af varmeanlægget om en oversigt over en normal måneds forventede elforbrug – også ved forskellige udetemperaturer.

Øger husets værdi

Uanset, om du har gulvvarme eller radiatorsystem, vil en forudgående efterisolering af varmerør og af bygningen betyde, at du vil kunne sænke fremløbstemperaturen og  forbedre forudsætningerne for varmepumpens effektivitet. Desuden er et velisoleret hus også en forudsætning for i det hele taget at have gulvvarme uden at få kuldenedfald fra ydervægge og vinduer.

Hvis du vælger en pumpe frem for en mere traditionel opvarmningskilde, er der tale om en langsigtet investering, som over tid vil tjene sig ind i kraft af en lavere varmeregning.

Men samtidig træffer du også et valg, som kan øge boligens værdi med en bedre  energimærkning. Og så kan du i tilgift glæde dig over, at du også sparer på naturens ressourcer.

Luft til vand-varmepumper

Sådan virker varmepumpen

  • En luft til vand-varmepumpe udnytter varmen i udeluften til at producere varme og varmt vand i huset, og kan fungere som eneste varmekilde i boligen.
  • Varmepumpen består af en udedel og en indedel. Udedelen er en stor ventilator, der trækker luften forbi varmepumpen.
  • I indedelen overføres varmen til centralvarmeanlægget, hvorfra det ledes ud i husets radiatorer/gulvvarme samt producerer det varme brugsvand.

Årsvirkningsgrad (SCOP)

  • Årsvirkningsgraden er et udtryk for, hvor meget varme varmepumpen leverer for hver kWh el,den bruger, set over en normal fyringssæson i Danmark.
  • Dvs. at en årsvirkningsgrad på 4 betyder, at varmepumpen på et år leverer ca. 4 kWh varme for hver kWh el, den bruger. Jo højere årsvirkningsgrad, jo mere effektiv er varmepumpen.
  • Luft til vand-varmepumper har typisk en årsvirkningsgrad, der ligger mellem 2,9 og 3,2 for radiatoranlæg og fra 3,2 og helt op til 4 for gulvvarme.

Nye EU-krav til varmekilder

  • Der er netop indført nye EU-regler om energimærkning af varmekilder.
  • For at nedbringe produkters energiforbrug, stiller EU de såkaldte ecodesign-krav, så de mindst energieffektive produkter bliver fjernet fra markedet. Det vil sige, at alle gaskedler, varmepumper og varmeløsninger i det hele taget skal opfylde de tekniske krav fra EU.
  • Mærkningen skal gøre det lettere for slutbrugeren at sammenligne produkter  ud fra mærkningen – ligesom vi kender det fra vaskemaskiner og køleskabe.

Mest læste artikler