Køb ikke for billig en varmepumpe

Priserne på luft til luft-varmepumper svinger fra 3.000 til cirka 25.000 kr., men de billige varmepumper er ofte et dyrt og larmende bekendtskab - og i længden kan de være en rigtig dårlig investering.

Gå efter et kvalitetsprodukt

Varmepumper findes i mange varianter, og specielt luft til luft-varmepumper findes i særligt mange prisklasser. Det går fra de billigste udgaver til under 3.000 kr. til energimærkede kvalitetsvarmepumper, der koster op til 25.000 kr.

Det var et af Elsparefondens store slagnumre, dengang det stadig eksisterede. Anbefalingen lød dengang og skal stadig lyde:

  • Hvis dit behov er at kunne opvarme under alle forhold og samtidig spare på elregningen – så er det en god idé at gå efter et kvalitetsprodukt.
Foto: Electrolux
Udedelen fra luft til luft-varmepumpe med Go’Energi-mærket.

Ikke bygget til det danske klima

En del varmepumper på det danske marked er slet ikke er bygget til at opvarme et hus under danske klimaforhold.

Erfaringerne viser, at kvalitetsvarmepumper, både luft til luft og luft til vand, varmer udmærket i kulde – helt ned til minus 15 ° C.

Ofte opstår problemerne lige omkring frysepunktet, fordi luften her er fugtig, og der derfor dannes rimfrost, som hindrer varmepumpen i at arbejde optimalt. Det er faktisk lige her omkring frysepunktet, at det danske vintervejr ofte ligger – næsten altid med høj luftfugtiged.

Vær derfor særligt opmærksom på varmepumpens ydeevne ved + 2 ° C.

Foto: Electrolux
Indedelen er noget mere diskret og elegant end udedelen.

Billige varmepumper med dårlig virkningsgrad

Generelt afspejler prisforskellen på varmepumper to væsentlige ting: ydeevne og larm.

Det er – naturligvis – helt afgørende, hvor mange kilowatt varme, varmepumpen kan producere ud af én kilowatt el.

Mange af de billige varmepumper har en meget dårlig virkningsgrad i forbindelse med omdannelsen af el til varme. Det sker i særlig grad grad, når det er koldt udenfor. Dermed kan disse billige varmepumper ende med at blive en meget dyr varmekilde.

Se hvilken varmepumpe famllien Mortensen i Jyderup købte

Læs det med småt om ydeevnen

Hvad ydeevnen angår, er det vigtigt at læse det med småt, for der er flere måder at angive denne på: Den kan hedde COP, som står for årsvirkningsgrad eller normeffekt. Tallene kan ikke umiddelbart sammenlignes og kan være udregnet forskelligt alt efter fabrikat.

Stor forskel på støjniveau

Der er stor forskel på, hvor meget varmepumper larmer; det gælder særligt for udedelen, der kan forpeste udelivet både for dig selv og for dine naboer.

Generelt larmer de lidt dyrere kvalitetsvarmepumper væsentligt mindre end de billige modeller. Faktisk er larm – blandt andet fra varmepumper – indskrevet og reguleret i en del lokalplaner. Her er det faktisk muligt at klage til kommunen, hvis en varmepumpe i nabolaget støjer. For luft til luft-varmepumper kan indedelen (inverteren) også være årsag en generende lyd – og det er midt inde din stue.

Hør og se varmepumpen i drift

Foto: Lise Mortensen Høy
Det er vigtigt, at du lærer at ind-
stille din varmepumpe korrekt, ellers bruger du unødig meget
strøm.

De decibel, som nogle leverandører angiver som varmepumpens lydniveau, kan ikke sammenlignes fra varmepumpe til varmepumpe. Der findes nemlig ikke findes en godkendt og standardiseret måde at måle lyden på. Derfor kan afstand til varmepumpen for eksempel være forskellig fra måling til måling.

Det bedste råd er derfor, at du beder om at se eller høre en varmepumpe under drift. Det kan enten være i et showroom eller evetuelt et sted, hvor din leverandør har monteret en tilsvarende varmepumpe.

Husk, at det både er udedelen og indedelen, der kan larme.

Autoriseret kølemontør til installation og service

Der er krav om, at det er en autoriseret kølemontør, der installerer og servicerer din varmepume. Årsagen er, at rørene fra udedelen skal samles med rørene fra indedelen, og her kan der slippe stærkt forurenende drivhusgasser ud. Desuden kan der komme luft i systemet, så varmepumpen aldrig vil komme til at virke optimalt.

Arbejde med kølemiddelfyldninger fra 0 – 2,5 kg. kræver en kategori II autorisation, mens arbejde med kølemiddelfyldninger over 2,5 kilo kræver en autoriseret kølemontør.

Læs også: Varmepumper passer særligt godt til gulvvarme 

To typer af varmepumper

Der er i alt væsentligt to typer af varmepumper: 1) Luft til luft-varmepumper og 2) Luft til vand-varmepumper. Her er en beskrivelse af kvaliteterne ved de to typer af varmepumper 

Luft til luft-varmepumper

  • En luft til luft-varmepumpe er den billigste varmepumpe, men den kan sjældent varme et helt hus op og kan ikke producere varmt brugsvand. Regn med 15-25.000 kr. for en kvalitetsvarmepumpe, inklusiv installation.
  • En luft til luft-varmepumpe er et godt og energi-økonomisk alternativ til el-radiatorer og som supplement til husets anden varme – på linje med en kakkelovn.
  • Ydeevnen for luft til luft-varmepumper er normalt opgivet i COP. Gå efter en varmepumpe, der har en COP på over 5, målt ved 7° C udenfor, hvor den varmer rummet op til 20° C. Tjek også, hvad varmepumpen kan levere, når det er 2° C udenfor, her skal tallet være over 3.
  • Ofte er varmefordelingen et problem, fordi varmepumpen blæser varmen ind i et enkelt rum – men den kan have to indedele – og blæse varmen ind i to rum.

Luft til vand-­varmepumper

  • Er billigere at installere end et jordvarmeanlæg og stiller ikke krav til pladsen i din have. En luft til vand-varmepumpe kan erstatte oliefyret og sættes til radiatorer og varmt brugsvand. Regn med 80 til 100.000 kr. for et kvalitetsprodukt inkl. installation.
  • Denne type varmepumpe er mest effektiv i boliger med lave driftstemperaturer i varmeanlægget, fx ved gulvvarme og i huse med forholdsvis store radiatorer.
  • Her opgives effekten som normeffekt, der afspejler, hvor meget varmepumpen kan yde over et år. De bedste luft til vand-varmepumper har en normeffekt på 3,6 ved gulvvarme og 2,9 ved radiatorer.
  • Varmepumper giver typisk en lavere varmeregning end oliefyr, og de er i nogle tilfælde også billigere end naturgas. Det er vigtigt, at varmepumpens størrelse passer til behovet for varme og varmt vand i netop jeres familie.

BR 10 stiller krav til varme­pumper

Vær opmærksom på, at der i bygningsreglement BR10 stilles krav til jordvarme og luft-vand-varmepumpers virkningsgrad (normeffektfaktor). Der er forskellige krav til varmepumper, der benyttes til gulvvarme og til radiatorer – ligesom kravene er differentierede alt efter, hvor mange kilowatt varme, pumpen kan yde. Kravene trådte i kraft pr. 1. december 2010.

Mest læste artikler