Sådan opvarmer du dit hus billigst og mest bæredygtigt

Det er snart slut med at varme op med fossile brændstoffer som olie og gas. Som husejer kan du heldigvis spare penge ved at fyre mere grønt – se fordelene ved fem gode varmekilder her.

Billig opvarmning af hus

Held i uheld. Sådan lyder vurderingen af tidens ustabile energipriser fra Henrik Bisp, der er energiekspert og arkitekt i Videncentret Bolius.

De svingende priser giver nemlig os husejere et dobbelt incitament til at droppe olie og gas.
“Valget af varmekilde blev under energikrisen drevet af økonomien, men måske ikke af bæredygtigheden. Nu er vi tilbage til et normalt leje, og så handler det igen om bæredygtighed,” siger han.

Et nyt varmeanlæg er en stor investering, selvom der findes grønne lån, abonnementsordninger og tilskud. Heldigvis sikrer den mest bæredygtige løsning dig som hovedregel også den laveste varmeregning. 

Men ligesom der ikke findes ét standardhus, findes der heller ikke en standardpris på grøn varme. Prisen afhænger helt af størrelse, eksisterende varmekilde, geografisk placering og isoleringsgrad af netop dit hus. Og så selvfølgelig af dine vaner. 

Derfor sammenligner vi her på baggrund af udregninger fra Bolius fem gode varmekilder, så du kan vælge, hvilke parametre du vil prioritere.

1. Fjernvarme

Vores kollektive fjernvarmenet gør Danmark til et klimamæssigt foregangsland på boligopvarmning. Hvis du har mulighed for at tilslutte din bolig til fjernvarmenettet, anbefaler Bolius altid, at du vælger den løsning. Så længe din lokale fjernvarme produceres på vedvarende energi, sådan som 76 pct. af al dansk fjernvarme gør, er det også den billigste opvarmningsform. Tilslutningsafgiften er lav, i gennemsnit på under 50.000 kr. Hvis din bolig har elvarme, kræver det dog etablering af enten vandbåren gulvvarme eller radiatorer at udnytte fjernvarmen.

Etableringsomkostninger:

LAVXHØJ

Forbrugsomkostninger:

LAVXHØJ

Risiko for prisudvikling:

LAVXHØJ

Bæredygtighed:

🍀🍀🍀🍀🍀

2. Luft til vand-varmepumpe

Indkøbsprisen inklusive installation ligger på 100.000-150.000 kr., og du kan på bestemte tidspunkter af året søge Energistyrelsen om tilskud på 17.000 kr., hvis du skifter fra olie eller gas i områder uden fjernvarme. Ønsker du at opvarme din bolig og dit brugsvand mere bæredygtigt uden de store etableringsomkostninger, kan du med en luft til vand-varmepumpe på abonnement nøjes med et betale et mindre opstartsgebyr og en så en månedlig afgift, der inkluderer service og vedligeholdelse. Den løsning er dog lidt dyrere i længden.

Etableringsomkostninger:

LAVXHØJ

Forbrugsomkostninger:

LAVXHØJ

Risiko for prisudvikling:

LAVXHØJ

Bæredygtighed:

🍀🍀🍀🍀 –

3. Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe er med et prismærke på 15.000-30.000 kr. nem og billig at få installeret, men den varmer som udgangspunkt kun et enkelt rum op, og den kan ikke producere varmt vand. Derfor fungerer den bedst som supplement til andre varmekilder, hvilket påvirker den positive klimaeffekt. Effektiviteten af en luft til luft-pumpe er høj, men dine udgifter påvirkes selvfølgelig stadig af stigninger i elprisen, især når du skal opvarme dit brugsvand med elektricitet.

Etableringsomkostninger:

LAVXHØJ

Forbrugsomkostninger:

LAVXHØJ

Risiko for prisudvikling:

LAVXHØJ

Bæredygtighed:

🍀🍀🍀 – –

4. Jord til vand-varmepumpe

En investering på 200.000-300.000 kr. kan give dig klimavenlig og billig jordvarme. Dog kræver en nedgravning af vandrette varmeslanger et frit areal på din grund, som skal være to-tre gange så stort som det areal, du skal opvarme. Med lodret jordvarme kan du nøjes med at afse to-tre kvadratmeter til varmeslangerne, men selve boringen sender etableringsomkostningerne op i den høje ende. For hver 1 kWh pumpen bruger får du fire til fem gange så meget energi retur i form af varme. 

Jordvarme er et rigtig godt bæredygtigt alternativ til fjernvarme fx i landområder, hvor fjernvarme ikke er en mulighed, men prisen kan virke afskrækkende. Boligejere med olie- eller gasfyr har flere gange årligt mulighed for at søge Energistyrelsen om 27.000 kr. i tilskud til etableringen af jordvarme.

Etableringsomkostninger:

LAVXHØJ

Forbrugsomkostninger:

LAVXHØJ

Risiko for prisudvikling:

LAVXHØJ

Bæredygtighed:

🍀🍀🍀🍀🍀

5. Pillefyr

Afbrænding af træpiller kan producere både rumopvarmning og varmt brugsvand. Pillefyret bruger dog stadig elektricitet, og så er der særlige krav til fyrrummet af hensyn til brandsikkerheden. 

Træ er i princippet en klimaneutral ressource, der optager CO2, mens det vokser, og afgiver samme mængde CO2, når det afbrændes. Men under energikrisen steg efterspørgslen på træpiller, og det har øget både prisen og risikoen for, at træet ikke er dyrket bæredygtigt. Dertil kommer transporten af træpillerne. 

Med etableringsomkostninger på 50.000-80.000 kr. har pillefyret været en prisvenlig afløser for olie eller gas, men løsningen virker lige nu lidt mere usikker end førhen, både hvad angår klimavenlighed og risikoen for prisstigninger.

Etableringsomkostninger:

LAVXHØJ

Forbrugsomkostninger:

LAVXHØJ

Risiko for prisudvikling:

LAVXHØJ

Bæredygtighed:

🍀🍀🍀🍀 –

Q & A

Hvornår skal du skifte?

Vi får ofte at vide, at det er mere bæredygtigt at bruge fx sine eksisterende hvidevarer, til de er helt udtjente, frem for at købe nyt. Gælder det også varmekilder? Henrik Bisp fra Bolius guider dig til at træffe det mest bæredygtige valg her og nu:

Har du oliefyr?

Så drop olien og skift varmekilde med det samme. Virkningsgraden af de eksisterende oliefyr er så ringe, og CO2-udledningen fra afbrænding af olie så stor, at du straks bør skifte til en af de vedvarende energiformer

Har du et nyere gasfyr?

Overvej, om du vil prioritere bæredygtighed eller økonomi, og skift varmekilde nu, hvis du har råd. Du har mulighed for at sælge et nyere gasfyr til et af de energiselskaber, der videreformidler brugte gasfyr til deres kunder

Har du et ældre gasfyr?

Så skift til bæredygtig opvarmning med det samme, hvis du ikke kan få fjernvarme. Er der fjernvarme på vej i dit område, så gå med, så snart muligheden byder sig. Lad være med at panikindkøbe en varmepumpe, mens du venter. Det sætter bæredygtigheden over styr.

Står dit gasfyr af?

Så køb et brugt gasfyr, mens du venter på fjernvarmen, eller benyt dig af lejligheden til at investere i en varmepumpe, hvis dit hus ligger i et område, hvor der ikke er planer om fjernvarme.

Læs også: Sådan får du tilskud fra Energirenoveringspuljen

Mest læste artikler