Varmekilder der passer til gulvvarme

Der er tidspunkter, hvor du med fordel kan skifte til gulvvarme frem for radiatorer. Også hvad angår økonomi. Gulvvarme passer især godt til varmepumper.    

 

Gulvvarme kan være billigst

Gulvvarme til opvarmning er ikke længere nødvendigvis ødselhed med energi forbruget. I hvert fald ikke, hvis du bor i et velisoleret hus. Her kan gulvvarme i nogle tilfælde være billigere i drift end radiatorer.

Varmest ved gulvet

Når man har gulvvarme, er temperaturen højest ved gulvet og aftager gradvist op mod loftet. Det er omvendt ved radiatorvarme, hvor temperaturen er lavest ved gulvet, men stiger, som den nærmer sig loftet.

Spar på varmen

De fleste vil opfatte et rum, hvor de har varme fødder, som varmere, end hvis de fryser om fødderne. Også selvom gennemsnitstemperaturen reelt set er lavere. Du kan derfor indstille termostaten et par grader lavere.

Varme i beton er langsomt

Gulvvarme støbt ned i beton kan tage lang tid at regulere – op til seks timer. Det gør det svært at udnytte gratis varme i form af sollys eller mange mennesker i rummet. Har du betonstøbt gulvvarme, kan du regulere temperaturen med en enkelt radiator i rummet. Gulvvarmen kan fx holde en fast temperatur på 19˚, og radiatoren kan klare den sidste op- eller nedregulering.

El- eller vandgulvvarme

Med el-gulvvarme kan du kun bruge strøm til opvarmningen. Et vandbaseret gulvvarmeanlæg kan derimod benytte alle former for varmekilder. Både el, fjernvarme, olie- og gasfyr, jord- og solvarme.

Læs om varmekilder på næste side.

#br

Gulvvarme passer til varmepumper

Eftersom rørene er spredt over et større areal, må vandet i rørene ikke være alt for varmt. Så bliver opvarmningen for voldsom. Derfor er gulvvarme især egnet til huse med lavtemperatur-varmesystemer, som fx en varmepumpe.

Fjernvarmevand skal køles

Har du et fjernvarmeanlæg, vil fjernvarmevandet typisk være mellem 60 og 70˚, så det bliver nødvendigt at sænke temperaturen på vandet. Det gøres ved at installere reguleringsudstyr (en shuntaggregator), der blander fremløbsvandet med det køligere returvand, inden det sendes videre ud i rørene.

El-gulvvarme

Et elanlæg består af en række elektriske tråde, der afgiver varme, når der ledes strøm igennem. Det kan være i form af kabler eller af måtter, der rulles ud på gulvet.

Fordele
Nemt og billigt at anlægge. Fylder ikke så meget. Det er hurtigt at regulere temperaturen

Ulemper

To til tre gange så dyrt som vandbaseret gulvvarme i drift
Må ikke benyttes som eneste opvarmningskilde, hvis huset ligger i et område med gas- eller fjernvarme

Vandgulvvarme

Et vandanlæg består af vandrør, der lægges i varmefordelingsplader eller støbes ned i gulvet. Det varme vand fra centralvarmeanlægget ledes gennem rørene og varmer rummet op.

Fordele
Kan tilsluttes alle former for varmekilder. Kan reducere energiforbruget, hvis huset er velisoleret

Ulemper (betonstøbt løsning)
Dyrt og besværligt at anlægge i eksisterende huse
Langsom temperaturregulering

Husk isolering

Opvarmning af rum med gulvvarme kan betale sig, hvis dit hus er velisoleret, og du benytter et varmeanlæg, der kører på lave temperaturer.

Mest læste artikler