Varmepumper – det betyder forkortelserne: COP, SCOP og SEER

Sådan kan du se, om en varmepumpe er energieffektiv, og om den er billig i drift. Lær at forstå de tre standarder, der findes for varmepumper: COP, SCOP og SEER. Og sådan fungerer energimærkning på en varmepumpe. Se også hvilken standard, der er mest præcis. 

Standarder på varmepumper

Når man skal købe varmepumpe, er det vigtigt at finde et apparat, der passer præcist til dine behov og din pengepeng samt til din boligs størrelse. Det er også uomgængeligt at sætte sig grundigt ind i de forskellige standarder, som bruges til at angive varmepumpernes ydeevne og energieffektivitet. Det er standarder som COP, SCOP og SEER. Her er et vue over, hvad de tre forkortelser dækker over og en introduktion til energimærkning af varmepumper.

Hvad betyder COP på en varmepumpe?

COP står for “coeefficient of performance”.

COP er en måleenhed, der fortæller, hvor meget varme din varmepumpe producerer i forhold til, hvor meget energi (strøm) det kræver at holde varmepumpen i gang.

COP-tallet kan dog ikke læses lige så entydigt som energimærkning på hårde hvidevarer. Man er nødt til at forholde sig til talværdierne med en vis skepsis.

COP-standarden er afhængig af temperaturen udenfor. Hvis temperaturen er høj, vil varmepumpen være mest effektiv. Den særlige udfordring ved COP-standarden er, at producenterne ofte angiver COP-værdien ud fra, hvornår de mest gunstige statistiske forhold er til stede. Det er i sommermånederne, men en varmepumpe er af naturlige årsager mest i sving i vintermånederne. Alene af den grund skal man være forsigtig med aflæsningen og fortolkningen af tallene i COP-standarden.

Hvad betyder SCOP på en varmepumpe?

SCOP står “Seasonal Coefficient of Performance”.

SCOP er som måleenhed meget beslægtet med COP – som det også fremgår af den næsten identiske bogstavkombination. SCOP-standarden angiver nemlig lige som COP forholdet mellem varmepumpens energproduktion og strømforbrug.

SCOP-standarden adskiller sig fra COP ved at være et gennemsnit af de målinger, der foretages i løbet af et år. Dette forhold gør det lettere at sammenligne forskellige varmepumper.

SCOP angives dog ud fra forskellige tidszoner, og her opereres der kun med tre:

  • Warmer = klimaet i Athen.
  • Average = klimaet i Strassbourg.
  • Colder = klimaet Helsinki

Danmark er klimamæssigt langt fra både Strassbourg og Helsinki. Det bidrager til at gøre SCOP-standarden mindre præcis og pålidelig.

Hvad betyder SEER på en varmepumpe?

SEER står for “Seasonal Energy Efficiency Ratio”.

SEER er ligesom COP- og SCOP-standarderne også en udregning af varmepumpens virkningsgrad, når man sammenligner strømforbruget med energiproduktionen.

Det særlige ved måleenheden SEER er at målingerne fremkommer i et laboratorium. Alle varmepumper vurderes derfor under præcist de samme forudsætninger. Der er ikke nogle klimamæssige og sæsonmæssige hensyn at tage og heller ingen besynderlige mellemregninger som de tre mere eller mindre vilkårligt valgte klimazoner (Athen, Strassbourg, Helsinki) i SCOP-standarden.

SEER er derfor den mest effektive og præcise målemetode, når man skal sammenligne varmepumper.

Det er derfor altid SEER, du skal skele til, hvis alle tre målemetoder er angivet på en varmepumpe.

Varmepumpers energimærke

Varmepumper har også energimærkning ligesom hårde hvidevarer. Energimærkningen oplyser dog kun noget om varmepumpens energiforbrug (strømforbrug). Den siger intet om varmepumpens varmeproduktionen og effektiviteten af denne.

Mest læste artikler