Elafgiften bankes helt i bund: Så meget sparer du

Mange danskere skæver i disse tider nervøst til deres varme- og elregninger. Nu kommer et næsten samlet Folketing med en håndsrækning til de ramte.

danske penge

Fredag den 23. september præsenterede næsten samtlige partier i Folketinget en aftale om vinterhjælp til de danskere, der er ramt af stigende energipriser.

Finansminister Nicolai Wammen fortalte på pressemødet, at aftalen er en håndsrækning, som desværre ikke vil løse alle problemer. Men forhåbentlig vil den afbøde de værste konsekvenser ved energikrisen.

Vinterhjælpen finansieres ved at lave besparelser i ministerier og styrelser. Derudover vil udenlandske oliefonde også blive pålagt skat.

Sådan virker vinterhjælpen:

  • Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift

Elafgiften sænkes i første halvdel af 2023 med næsten 60 øre per kWh til EUs minimumssats på 0,8 øre/kWh.

Ifølge Danske Bank vil det for en familie med to voksne og to børn, som bor i et parcelhus på 200 m2 føre til en besparelse på over 2.200 kroner på et halvt år.

For to voksne i et gennemsnitligt parcelhus på 140 m2 bliver besparelsen lidt over 1.700 kroner.

For en enlig voksen i lejlighed på 50 m2 bliver besparelsen på omkring 650 kroner.

  • Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder

Folk får muligheden for at udskyde betalingen af en del af el- eller gasregningen. Det vil både gælde private og erhvervslivet.

  • Bedre forsyning af træpiller

Forsyningssikkerheden for husholdninger med træpillefyr skal sikres, så man forhåbentlig også kan begrænse prisstigningerne. Der etableres blandt andet et kriseberedskab, der skal følge forsyningssituationen tæt, og myndighederne skal bistå importørerne med at indhente information om markedssituationen for træpiller i relevante lande.

  • Skrotningsordningen udvides med træpillefyr

Skrotningsordningen justeres, så også husejere med træpillefyr kan få gavn af midlerne i puljen. Justeringen træder i kraft 1. december 2022.

OBS! Aftalen gennemføres ikke, hvis det er i strid med loven og kan betragtes som ulovlig statsstøtte.

  • Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme

Puljen til udrulning af fjernvarme forøges med 150 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023.

  • Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet

Fra 2023 afsættes der yderligere 35 millioner kroner til tilskud, som kan gives til de danskere, der vil udskifte deres gasfyr.

  • Lempelse af elafgift for varmepumper

Partierne vil undersøge, om det giver mening at lempe elafgiften for varmepumper – også for husholdninger, der kun har varmepumper som supplerende varmekilde.

  • Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen

Børnechecken forhøjes midlertidigt i 2023, så alle børnefamilier i januar får udbetalt 660 kroner ekstra per barn.

Læs hele aftalen her.

Mest læste artikler