Forsinket eller aflyst fly: det har du krav på i erstatning.

Snyd ikke dig selv for erstatning, hvis dit fly bliver aflyst eller er forsinket. Her er nogle af de ting, du kan få kompensation for af dit flyselskab. 

Gode muligheder for økonomisk kompensation

Der er faktisk bedre muligheder for at få erstatning for aflyste rejser og forsinkede fly hos flyselskaberne, end de fleste går og tror.

Der er dog et par ting, det er nødvendigt at være opmærksom, hvis du vil have gavn af erstatningsmulighederne

Flyselskabet betaler ikke erstatning, hvis…

Hvis du vil have erstatning for et forsinket eller aflyst fly, så er det dig, der skal tage initiativ til at klage. Flyselskabet overfører ikke automatisk det beløb, du har til gode. Flyselskabet kan med god ret afvise din klage, hvis…

 • Hvis aflysningen skyldes force majeure. Dette begreb dækker over ting som krig og terror og uvejr. Uforudsete problemer med sikkerheden eller strejker falder også ind under denne kategori
 • Hvis du ikke møder op i lufthavnen. Du skal altid møde op i luftenhavn, hvis du har tænkt dig at søge erstatning for en rejse, som du i forvejen ved vil blive aflyst, eller som vil være forsinket. Dette behøver du dog ikke at gøre, hvis flyselskabet skriftlig har oplyst dig om en aflysning (eller en forsinkelse).
 • Hvis du ikke klager, betaler flyselskabet heller ikke erstatning. Vær opmærksom på, at der er i dag finde selskaber, du kan henvende dig til, og som vil føre din sag for dig mod et vist honorar.

EU eller ikke EU

Rejsens tilhørsforhold til EU har stor betydning for størrelsen af kompensationen og for, om det overhovedet er muligt at få kompensation.

 • Begynder din rejse i en lufthavn inden for EU, vil flyselskabet være forpligtet til at yde erstatning uafhængigt af, om det er hjemmehørende i eller uden for EU.
 • Rejser du derimod for eksempel i USA med et amerikansk flyselskab, så gælder EU’s erstatningsregler ikke.
 • Rejser du i USA med et EU-registreret flyselskab, så gælder reglerne for erstatningsreglerne.

Kompensation ved forsinket fly

Er dit fly forsinket, har du mulighed for forskellige former for kompensation. Det kan dreje sig om økonomisk erstatning for flyrejsen eller om indkvarterling og forplejning. Du vil muligvis også have ret til at få kompensation for transporten mellem hotel og lufthavn. Under nogle omstændigheder vil du også have ret til kompensation for to telefonopkald.

Erstatningssum ved forsinket fly

Kompensationen for forsinkelsen er afhængig af varigheden af denne og af rejsens tilhørsforhold til EU.

 • 250 euro gives der i kompensation for mere end 3 timers forsinkelse på rejser inden for EU på max 1.500 km.
 • 400 euro for mere end 3 timers forsinkelse på rejser inden for EU over 1.500 km.
 • 600 euro for mere end 4 timers forsinkelse på rejser uden for EU længere end 3.500 km.

Flyselskabet har mulighed for at halvere den udbetalte erstatningssum, hvis det lykkedes dem at finde dem et erstatningsfly inden for et fastlagt tidsrum. Se mere om de præcise frister på taenk.dk

Ret til forplejning og indkvartering ved forsinkede fly

Du har mulighed for kompensation i form af forplejning og indkvartering i tilfælde af, at dit fly er forsinket. Dette krav kan du først gøre gældende, når forsinkelsen er af en bestemt varighed. Muligheden for at få kravet indfriet er ligeledes afhængig af både varigheden af forsinkelsen og af flyselskabets og rejsens forhold til EU.

Rettigheder ved aflyste fly

Er dit fly mere end 3 timer forsinket, gælder det som en aflysning. Det giver dig mulighed for disse former for kompensation:

 1. Tilbagebetaling af hele billetprisen.
 2. Omlægning af rejsen til din destination så hurtigt som muligt.
 3. Omlænging af rejsen til din destination på et senere tidspunkt efter eget valg.

Forplejning og indkvartering ved aflyste fly

Din ret til forplejning ved aflyste fly er afhængig af ventetiden og af rejsens længde + tilhørsforholdet til EU:

 • 2 timer på flyvninger kortere end 1.500 km.
 • 3 timer på flyvninger inden for EU, der er længere end 1.500 km.
 • 4 timer på flyvninger uden for EU, der er længere end 3.500 km.

Kompensation ved aflyste fly

Hvis dit fly bliver aflyst, skal flyselskabet naturligvis refundere hele din afholdte udgift til flyrejsen. Derudover har du også krav på erstatning. Omfanget af erstatningsbeløbet afhænger af disse forhold:

 • 250 euro: flyvninger på højst 1.500 kilometer.
 • 400 euro: flyvninger på over 1.500 kilometer inden for EU og flyvningerne mellem 1.500 og 3.000 kilometer uden for EU.
 • 600 euro: flyvninger uden for EU og over 3.500 kilometer.

Reglerne er mere udtømmende end dem, vi her har skitseret. Forbrugermagasinet TÆNK har lavet en udførlig guide til dine erstatningsmuligheder. Det drejer sig både om mulighederne for kompensationen ved aflyste eller forsinkede flyrejser, men også om forbrugerkrav ved mistet bagage, Airbnb, biludlejning og meget mere. Find guiden her.

På taenk.dk finder du også den komplette guide til mulighederne for kompensation ved aflyste eller forsinkede flyrejser. Find denne Her.

Mest læste artikler