Haveaffald – regler og muligheder for afhentning og afbrænding

Må man brænde haveaffald af i haven? Hvad er reglerne for afhentning af affald fra haven, og hvordan komposterer og genbruger man bedst organisk haveaffald. Reglerne og mulighederne er forskellige fra kommune til kommune, men alligevel er der nogle principper, der går igen. Læs mere her. 

Muligheder for bortskaffelse af haveaffald

Grene, blade og ukrudt. Enhver haveejer kender til den bunke af haveaffald, som hober sig op efter de tilbavendede studsninger af haven. Det mest oplagte og miljøvenlige er at kompostere haveaffaldet, så affaldet indgår i det naturlige kredsløb. Hvis dette af en eller anden årsag ikke er muligt eller komposten er fuld, så er der en række andre ting, man kan gøre med haveaffaldet.

  • Køre det til genbrugsstationen
  • Få det afhentet af kommunen
  • Bestille en container eller en særlig beholder til haveaffaldet
  • Afbrændning

Afbrænding af haveaffald i egen have er stadig muligt i visse områder af landet og på visse tidspunkter. Der er dog store restriktioner på dette. Læs mere om reglerne her på siden.

Må man brænde haveaffald af?

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzoner, så enkelt er det. I landzoner er det i nogle kommuner lovligt, men kun fra d. 1. december til d. 1 marts. Tjek din kommunes hjemmeside for reglerne der, hvor du bor. Og vær altid opmærksom på vindretningen, når du brænder haveaffald af, da afbrændingen ikke må være til gene for dine naboer. 
 
Der er en lille vigtig undtagelse til bålreglerne: Sankt Hans Aften. Det ER nemlig tilladt at opstille og afbrænde bål med tørt og rent træ på særligt indrettede bålpladser på netop den  23. juli. 
Afbrænding af haveaffald.  
Der er i dag mange restriktioner over for afbrænding af haveaffald.   

Afhentning af haveaffald

Alle kommuner i Danmark har en ordning med afhentning af haveaffald ude ved din have. Det sker dog med med forskelligt interval fra kommune til kommune. Ofte er det med 14 dages mellemrum. Der er de fleste steder et ophør i afhentningstilbuddet uden for havesæsonen, hvilket typisk vil sige i vintermånederne. 
  
Vær opmærksom, at der i den enkelte kommune kan være særlige regler for, hvad du må stille ud på gaden til afhening. Der er for eksempel de fleste steder restriktioner over for rødder og større snit af træstrammer. Bygningsaffald afhentes heller ikke, ligesom gødning og andre efterladenskaber fra dyr heller ikke er populært. Tjek din kommunes hjemmeside for de specifikke regler der, hvor du bor  
  
I de fleste kommuner kan du også bestille ekstra afhentning af haveaffald uden for de faste afhentningstidspunkter. Tilbud om kompostering af haveaffald eller flishugning af grene ude ved din have er også en service, som tilbydes af nogle kommuner. 

Afhentning af juletræ

Juletræer har særstatus. De opfattes i regel- og forordningsuniverset som en unik type organisk affald, der på ét tidspunkt af året pludselig kan gøre folk i etageejendomme i byzoner til en slags haveejer.
   
I visse kommuner, som Frederiksberg og København, kan du stille juletræet ud til storskraldet, når juletiden er forbi. Juletræsfoden skal dog være afmonteret, og træet må ikke overstige en bestemt højde – typisk omkring 1 meter eller 1 meter og tyve centimeter. Julepynten skal desuden være taget af. Hvis der ikke er en ordning for afhentning af juletræer i din kommune, må du selv ud på genbrugsstationen og aflevere det. 
Afhentning af juletræ.  
Afhentning af juletræ – en særlig type haveaffald.  

Aflevering af affald på genbrugsstation

Du kan selvfølgeglig også altid selv aflevere haveaffaldet på landets genbrugsstationer. Her samles og sendes haveaffaldet til kompostering på særlige anlæg. Om foråret kan du så til gengæld i mange kommuner hente den friskproducerede kompost på genbrugsstationen, ofte ganske gratis.

Genbrugsstationernes kompost er almindeligvis blevet varmekomposteret. Derved dræbes de fleste ukrudtsfrø og eventuelle svampeinfektioner, og komposten kommer derfor ikke til at “smitte” din have med nye ukrudtsplanter eller sygdomme.

Kompostering af haveaffald

Vælger du at kompostere dit haveaffald, kan du med fordel blande haveaffald og organisk køkken­affald. Det øger komposteringshastigheden.
  
Sørg for at placere kompostholderen et sted, hvor du rent faktisk vil huske at benytte den i det daglige. Og sørg for, at der er noget plads omkring den, så du nemt kan få komposten ud, så den kan blandes, hvis der er behov for det. 

En kompostkværn til det grove

Hvis du selv vil kompostere, kan det lette processen meget, hvis du benytter en kompostkværn til at findele grene og rødder. Har du en stor have, og oplever du ofte behovet, kan du selv investere i en. Eventuelt kan du købe en sammen med nogle naboer til fælles brug. 

Lej en kompostkværn

Alternativt kan du leje en kompostkværn. Det koster typisk mellem 150 og 200 kroner for en dag. Har du fået ryddet store områder med buske og træer i haven, kan du have så store mængder haveaffald, at kommunen ikke tager det med i den normale indsamling.

Opgravning af affald

Nogle kommuner har ordninger om opgravning af haveaffald, så du kan bestille en lastbil til at hente affaldet. Alternativt kan du selv aftale med en vognmand at få afhentet haveaffaldet, så det kan komme til en genbrugsstation i din kommune.

Læs også: Sådan laver du din egen kompost

Mest læste artikler