Hvordan får vi mere porøs jord

Vi planlægger i sensommeren at anlægge et staudebed. Problemet er, at jorden på dette sted er meget leret. Hvad skal det til for at gøre den mere porøs?

Foto: Jean Frey Svar: En god portion grus skal arbejdes ned i ca. et spadestiks dybde. I Tilfælde af tung og leret jord skal der udlægges en tykkelse på 10 cm. Desuden vil tilførsel af delvis omsat kompost gøre vækstforholdene endnu bedre.

Mest læste artikler