Hvordan får vi mere porøs jord

Vi planlægger i sensommeren at anlægge et staudebed. Problemet er, at jorden på dette sted er meget leret. Hvad skal det til for at gøre den mere porøs?

Foto: Jean Frey Svar: En god portion grus skal arbejdes ned i ca. et spadestiks dybde. I Tilfælde af tung og leret jord skal der udlægges en tykkelse på 10 cm. Desuden vil tilførsel af delvis omsat kompost gøre vækstforholdene endnu bedre.

Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler