Beskæring af frugttræer

At beskære frugttræer er ikke så vanskeligt, som mange tror. Det er vigtigt at beskære, da det giver lys og luft til alle frugter og kan begrænse svampesygdomme. Hvis du overholder nogle enkle retningslinjer for beskæring af dit frugttræ, kan det ikke gå helt galt.

Årstider for beskæring af frugttræer

Som tommelfingerregel kan lettere beskæring og udtynding af dine frugttræer foregå mellem sankthans og frem til omkring 1. november. I vinterhalvåret er det de store grene, der kan fjernes. På den årstid kan hovedstammer også skæres ned til den ønskede højde. Gamle frugtræer tåler temmelig hård beskæring, hvor unge træer skal beskæres nænsomt. Pas på frugttræer, der er såkaldte blødere, da de kun kan beskæres på visse tidspunkter. Se skemaet nederst i artiklen.

Derfor skal du beskære dine frugttræer

Først og fremmest skal du beskære frugttræerne for at få bedre frugt og få tyndet ud i bladmassen, så frugterne inde i trækronen får lys og luft nok. Tæt skygge i en trækrone giver også svampesygdomme let spil. Det kan endvidere være, at træet er blevet så stort, at der skal høje stiger til at nå frugten, og så skal det skæres ned til fornuftig plukkehøjde. Beskæring er også nødvendig på espalierede frugttræer. Dels for at forme dem, og dels for at sørge for, at de nederste grene får lys nok til at sætte frugt.

Plant et nyt frugttræ

Sunde gamle frugttræer kan tåle hård beskæring, men er det gamle æbletræ sygt og bærer dårligt frugt, er der ikke vundet meget ved at beskære det. Plant et nyt æbletræ, vent til det er blevet et par år gammelt, og fæld så det gamle, hvis det alligevel ikke står til at redde. Husk også at nye frugttræer skal plantes, hvor der ikke har stået et frugttræ før.

Hvordan beskærer man frugttræer?

Det er sådan set dig selv, der bestemmer, når du skal beskære dit frugttræ. Kig på dit træ og vurder om kronen er blevet for tæt. Så skal der tyndes ud. Fjern syge eller døde grene først. Det kan også være, at frugttræet har fået en underlig facon, hvis nogle af sidegrenene er blevet for store. Husk at fjerne grenene ved basis eller lige over en sidegren, da der ellers vil dannes en masse nye skud. Kommer der en masse nye skud efter beskæring, også kaldet vanris, kan de fjernes ved at rive dem af. I august skal der kigges på træet igen. Er der frugter, der sidder mørkt, kan du gentage en lettere beskæring af frugttræet.

Lidt hjælp til frugtsætningen

Kraftig vækst hæmmer frugtsætningen. Grene, der vokser lodret op eller over vandret, vil sjældent bære frugt. For at hæmme væksten kan grenene bindes eller tynges ned med en snor eller ved at hænge noget tungt på grenen. Kraftige grene tynges ned til under vandret. Spinkle grene skal kun bøjes lidt.

Tynd ud i frugterne

Sidder frugterne tæt på frugttræet, giver det i bedste fald mange små frugter, i værste fald kommer der råd og svamp i frugterne. Her vil udtynding i frugterne give færre, men større frugter. Fjern de mindste svage frugter og tynd ud så tidligt som muligt for eksempel lige efter sankthans. Frugterne bør sidde enkeltvis og gerne med en hånds afstand. Unge frugttræer kan heller ikke lide at stå med græs om fødderne, da det hæmmer væksten. Ryd omkring træet i en diameter på 70-100 cm. Dæk eventuelt med bark, da det holder på fugten.

Sådan beskærer du rigtigt

Al beskæring skal ske med rene snit. Lad være med at brække grene af eller save dem halvt igennem og derefter brække dem af. Snavs, fugt og svampesporer har frit spil, hvis snittet ikke er rent. Det er også vigtigt, at værktøjet er skarpt og rent. Beskærer du syge frugttræer, skal værktøjet renses og sprittes af, før du bruger det på en anden plante, for ikke at overføre smitte mellem frugttræerne.

 

Læs også: Blommetræer – Få tips til at dyrke blommer med succes

Hvornår kan frugttræerne beskæres?

Frugttræer kan beskæres året rundt, men generelt set har frugttræer bedst af at blive beskåret om sommeren. Her har træerne et større indhold af sukkerstoffer og masser af energi, hvilket gør det lettere og hurtigere at hele sårene efter en beskæring.

Mest læste artikler