Støt stauderne

Det er nu, du skal hjælpe stauderne, så de kan bære blomster med ynde.

Det især høje stauder med store blomster eller blomsterstande, der er udsatte for at vælte i regn og blæst, hvor den regnvåde blomsterstand bliver for tung for stænglen. Planten tager ikke speciel skade af, at stænglerne ligger hen ad jorden, men det er unægtelig til skade for helhedsindtrykket af bedet.

Stauder med støttebehov

  • Pragtrøllike, Achillea filipendulina
  • Høstasters, Aster novi-belgii
  • Mælkeklokke, Campanula lactiflora
  • Ridderspore, Delphinium hybrid
  • Silkepæon, Paeonia lactiflora
  • Høstfloks, Phlox paniculata


Bedst at forebygge

Det er besværligt at binde stauderne op, når de først er væltet. Med sejlgarn og forhåndenværende pinde er chancen for at få planten, for ikke at tale om helheden, til at se godt ud begrænset.

Hvis du derimod hjælper, før skaden sker, er det ikke svært at yde de høje stauder den nødvendige støtte. Samtidig har den tidlige indsats den fordel, at stauderne hurtigt skjuler støtteanordningen mellem stængler og blade, så planten kan præsentere sig fra sin bedste side.

Usynlig støtte
Da den bedste staudestøtte er usynlig, er det ikke så afgørende, hvordan støtten ser ud. Du skal kun se på den fra støtten monteres, til planten skjuler den. Der findes mange modeller af staudestøtter i mange forskellige materialer. Den enkleste er et spyd med en metalring, der sættes ned over planten, når skuddene viser sig i jordoverfladen.

Et grovmasket netværk i en ring af metal eller fletværk yder lidt mere støtte og giver planten større muligheder for at bevare den naturlige vækst.

Stauder som riddersporer kan have behov for, at hver enkelt blomsterstængel bindes op. Undgå, at båndet snærer. Bind derfor altid båndet i et otte-tal med den ene løkke om opbindingspinden og den anden om blomsterstænglen.

De hjemmelavede løsninger fungerer lige så godt som dem, du kan købe. I realiteten er det nok at stikke forgrenede grene (fra forårsbeskæringen) i jorden rundt om stauden. Vil du gøre lidt mere, kan du skabe et støttenet. Stik bambuspinde i jorden rundt om stauden med 25 cm’s mellemrum. Pindene skal være godt halvt så høje som den fuldt udvoksede staude. Bind en snor fra pind til pind og lad den også krydse på tværs af cirklen, så der opstår et netværk. Hvis du er fiks på fingrene, kan du også flette et netværk af grene, der kan monteres mellem bambuspindene.

En anden og lettere løsning er at stikke bøjelige grene i jorden over planten som bue.

Styrk stauderne
Du kan også hjælpe stauden på anden måde og minimere staudens støttebehov.

  • Plant høje stauder i læ.
  • Plant stauder, der vælter, blandt andre, stærke stauder, der kan yde dem støtte.
  • Undgå at gøde stauderne for meget. Hurtig vækst giver svagt plantevæv.

Mest læste artikler