Disse danske træer er i fare for at uddø

Træer og planter er et grundlag for livet her på jorden, men flere træsorter står overfor at uddø. Du skal ikke kigge langt for at finde truede træer herhjemme.

De danske skove er gamle, grønne og destinationen for mange gåture i det fri. Men i fremtiden er der risiko for, at skoven, som vi kender den, kommer til at se helt anderledes ud.

Træernes eksistens er nemlig truet af menneskets adfærd og klimaforandringer. For ifølge en ny rapport fra Botanic Gardens Conservation International, så er næsten 30 procent af jordens træer tæt på at uddø. I Danmark er det velkendte træsorter som ask og eg, der har en faldende eksistens i de danske skove.

De største trusler mod træerne er skovrydning, stor efterspørgsel på træ og tømmer, samt spredning af sygdomme, som ødelægger træerne. Klimaforandringer spiller også en væsentlig rolle, da temperatur- og vejrforandringer truer træernes naturlige levesteder.

Disse danske træer er i fare for at uddø

Almindelig ask (Fraxinus excelsior)

Asketræ, som er angrebet af asketoptørre
Foto: Getty Images

De danske asketræer er at finde på listen. De ligger i kategorien “Tæt på truet”, specielt fordi asketræerne står overfor en farlig fjende kaldet asketoptørre, som er en aggressiv svampesygdom. Sygdommen truer med at udrydde de danske og europæiske askeskove, da svampesporerne bliver båret med vinden, og dermed hastigt spreder sig i hele landet og store dele af europa. Asketoptørre viser sig ved, at trætoppens grene står som tørre kviste, hvorefter træet sætter nye skud, som også ødelægges. Angrebet ødelægger både tømmeret og stresser træet, som dermed er mere udsat overfor andre skadesvoldere, såsom honningsvamp og askepragtbillen.

Europæisk eg (Quercus robur)

Egetræsskov - danske træer
Foto: Getty Images

De danske egetræer er også på listen over træsorter, som oplever nedgang i antallet af træer, hvilket særligt skyldes sygdom. Rødegen er særligt modtagelig overfor såkaldt visnesyge, hvor toppen af træet vil visne, og stammen langsomt dør. Hvidegen er dog mere modstandsdygtig over sygdommen. Hvidegen er i den laveste kategori, som antyder, at nedgangen endnu ikke er helt katastrofal.

Heldigvis skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt nationalsangen skal skrives om. De danske bøgetræer har nemlig en stabil vækst, så du kan roligt synge med på, at “vort gamle danmark skal bestå”, for bøgen spejler fortsat, og har ingen planer om at stoppe.

Hvilke træer er der i Danmark?

Bøg og rødgran er de mest almindelige. Eksempelvis er rødgran det mest almindelige nåletræ i Danmark, mens bøg er det mest almindelige løvtræ. Af andre løvtræer ser man oftest eg, birk, og ask, mens nåletræer som fyr, sitkagran, normannsgran og andet ædelgran også er typiske arter i de danske skove.

Hvilke træer er hjemmehørende i Danmark?

Ask: Ask er naturligt forekommende i Danmark og er et almindeligt skovtræ. Træet er en hård art og bruges ofte til gulve, møbler og legetøj. Ask kan blive op til 40 meter høj under de rette forhold, som ofte indebærer en dyb, næringsrig muldbund. 

Poppel: Poppel hedder oprindeligt Bævreaps, og er Skandinaviens ældste skovtræ og bruges til fremstilling af tændstikker og til papir. 

Birk: I Danmark findes to arter af vildtvoksende birk: dunbirk og vortebirk. Træet hos birk er hvidligt til gulligt. Det bruges til møbelfabrikation, særligt til finér. Tidligere blev birk også anvendt til eksempelvis ski.

Fyr: Der findes 30 arter af fyr i Danmark og disse kræver ofte stor plads. I følge Den Store Danske blev fyrreskovene på Læsø ødelagt 1700-tallet, fordi man brugte træet som brændsel under øens produktion af salt.

Bøg: Almindelig bøg (Fagus sylvatica) eller blot bøg er et op til 40 meter højt, løvfældende træ med en tæt, bred krone. Frø og blade indeholder det giftige alkaloid fagain. Træet kan normalt blive 250 år gammelt.

Eg: Eg vokser i det meste af verden og er et almindeligt forekommende træ i de danske skove. Træet er stærkt og det er holdbart. Derfor bliver eg også brugt til mange ting eksempelvis gulve og hegnspæle.

Elm: Storbladet elm er den mest almindelige elmesort i Danmark. Træet vokser op imod en meter om året de første år. Næsten alle elmetræer i Danmark, og i store dele af Europa, er blevet slået ihjel og fældet på grund af elmesyge. Elmesygen skyldes en svamp, som angriber vækstlaget i stammen og forhindrer, at træet kan føre vand fra rødderne op til bladene.

Hassel: Hassel er botanisk set en busk, men den bliver også tit omtalt som et hasseltræ. Hasseltræ hører hjemme i den danske natur og er bærende buske med ret store, spredte blade i en grøn eller rød farve i årets varme måneder.

Kilder: IUCN Red List, Træ.dk og Miljøstyrelsen.

Mest læste artikler