Disse danske træer er i fare for at uddø

Træer og planter er et grundlag for livet her på jorden, men flere træsorter står overfor at uddø. Du skal ikke kigge langt for at finde truede træer herhjemme.
skov med bøgetræer

Foto: Getty Images

De danske skove er gamle, grønne og destinationen for mange gåture i det fri. Men i fremtiden er der risiko for, at skoven, som vi kender den, kommer til at se helt anderledes ud.

Træernes eksistens er nemlig truet af menneskets adfærd og klimaforandringer. For ifølge en ny rapport fra Botanic Gardens Conservation International, så er næsten 30 procent af jordens træer tæt på at uddø. I Danmark er det velkendte træsorter som ask og eg, der har en faldende eksistens i de danske skove.

De største trusler mod træerne er skovrydning, stor efterspørgsel på træ og tømmer, samt spredning af sygdomme, som ødelægger træerne. Klimaforandringer spiller også en væsentlig rolle, da temperatur- og vejrforandringer truer træernes naturlige levesteder.

Disse danske træer er i fare for at uddø

Almindelig ask (Fraxinus excelsior)

Asketræ, som er angrebet af asketoptørre
Foto: Getty Images

De danske asketræer er at finde på listen. De ligger i kategorien “Tæt på truet”, specielt fordi asketræerne står overfor en farlig fjende kaldet asketoptørre, som er en aggressiv svampesygdom. Sygdommen truer med at udrydde de danske og europæiske askeskove, da svampesporerne bliver båret med vinden, og dermed hastigt spreder sig i hele landet og store dele af europa. Asketoptørre viser sig ved, at trætoppens grene står som tørre kviste, hvorefter træet sætter nye skud, som også ødelægges. Angrebet ødelægger både tømmeret og stresser træet, som dermed er mere udsat overfor andre skadesvoldere, såsom honningsvamp og askepragtbillen.

Europæisk eg (Quercus robur)

Egetræsskov
Foto: Getty Images

De danske egetræer er også på listen over træsorter, som oplever nedgang i antallet af træer, hvilket særligt skyldes sygdom. Rødegen er særligt modtagelig overfor såkaldt visnesyge, hvor toppen af træet vil visne, og stammen langsomt dør. Hvidegen er dog mere modstandsdygtig over sygdommen. Hvidegen er i den laveste kategori, som antyder, at nedgangen endnu ikke er helt katastrofal.

Heldigvis skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt nationalsangen skal skrives om. De danske bøgetræer har nemlig en stabil vækst, så du kan roligt synge med på, at “vort gamle danmark skal bestå”, for bøgen spejler fortsat, og har ingen planer om at stoppe.

Kilder: IUCN Red List, Træ.dk og Miljøstyrelsen.

Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler