Det skal du vide om din kanins foder

Det er vigtigt, at du giver din kanin det rigtige at spise. Forkert fodring er nok den hyppigste årsag til sygdom og død hos kaniner. Rigtig mange kaniner bliver overvægtig, får for lange tænder eller får diarre på gund af forkert fodring. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kaninen og skade dens trivsel.

I naturen lever kaniner af græs, blade, grene og urter. Kaniner er såkaldte pseudodrøvtyggere, hvilket vil sige, at en del af det de spiser, skal igennem kaninen to gange for det optages i tarmsystemet. Kaniner har derfor to slags afføring.

Den ene er mørk og blød. Den indeholder vigtige aminosyrer og vitaminer og har stor betydning for kaninens normale tarmfunktion. Den anden er større, lysere, hårdere og mere fiberrig. Kaniner, der er overvægtige, kan have svært ved at nå ned og få fat i disse afføringskugler og kan derfor få ernæringsproblemer.

Undgå konsekvenserne af dårlig og forkert fodring

For at få de fibre og næringsstoffer, der har så stor betydning for kaninerne, er det vigtigt med en fiberrig kost som hø og frisk grønt. Sørg derfor altid for, at kaninen har adgang til godt hø. Det fiberrige hø er sundt for kaninen, og hjælper med til at slibe dens tænder. Giv gerne høet i en høhæk, så kaninen ikke sviner høet til ved at træde på det eller bruger det som toilet.

Pas godt på at høet ikke er muggent. Muggent hø kan gøre kaninen syg. Vær særlig opmærksom på hø, der står i aflukkede sække uden for butikker i kraftig sol. Solen skaber kondensvand i poserne, der kan få høet til at mugne.

Grønt

Giv gerne kaninen grønt fra haven eller køkkenet. Mange slags ukrudt er velegnet til kaniner herunder mælkebøtteblade og -blomster, skvalderkål og vejbred. Mange krydderurter er ligeledes velegnet til kaninerne lige som nogle af havens blomster som hibiscus, morgenfruer og roser.

De fleste kaniner sætter pris på grene, der er særdeles velegnet til at slide på deres tænder. Giv den æble-, pære- hazel- og hindbærgrene. Du skal imidlertid holde kaninen langt fra løgplanter herunder tulipaner.

Kaniner må gerne få frugt men helst i små mængder, da de ofte indeholder meget sukker. Du kan også give den grøntsager, men giv kun salat og agurker i små mængder, da de inde holder meget vand. Det kan give kaninen diarre. Undlad helt at give kaninen kartofler, løg og avocados. For meget grønt for pludseligt kan give kaninen diarre. Begynd derfor med små mængder. Giv langsomt mere og tag det grønne væk, hvis kaninen får diarre og giv hø i stedet.

Kaninfoder

Piller/pellet

Strengt taget behøver kaninen ikke piller eller pellet, som nogle kalder dem. Kaninpiller kan dog være med til at sikre, at kaninen får de vitaminer og mineraler, den skal have. Det er derfor vigtigt at sikre, at pillerne indeholder de nødvendige næringsstoffer. Det er særligt vitamin B12 og E vitamin, man skal være opmærksom på, da en del foder ikke indeholder disse vitaminer. Det er ligeledes vigtigt, at korn kun udgør en mindre del af pillerne. Første ingrediens på indekssedlen (som er den, der er mest af) skal derfor helst være græs eller lucerne. Korn tilsættes dels for at binde pillerne sammen, så de ikke smuldre, og fordi det er billigt.

Undlad helst, at give kaninen blandingsfoder. Der er typisk to slags. De billige, der er tilsat meget korn. Det er ikke naturligt for kaniner at spise korn, og det bidrager ikke med megen næring. De dyrere mysliblandinger indeholder ofte dele, der feder meget. Det er særligt disse dele kaninerne vælger ud og spiser. Øvrige dele, der er næringsrige efterlades, hvorved kaninen kan blive overvægtig og fejlernæret.

Hvis du vil give kaninen forskellige smagsoplevelser og ikke bare rene piller, kan du dog drysse pillerne med tørrede krydderurter, der ikke feder.

Mængden af piller kaninen skal have afhænger af kaninens alder, aktivitetsniveau, hvad den får ud over piller samt indholdet af piller. Læs og følg brugsvejledningen på foderets emballage.

Salt og kalksten

Mange giver kaninerne salt- og kalksten. Spring det over. Kaninen bør helst få de nødvendige mineraler og vitaminer fra pillerne. Salt- og kalksten er der ofte overflødige. I værste fald skadelige. Det er ikke mindst nyrerne, der tager skade af for meget kalk.

Klaken familie- og hobbydyr

Følg med på Marias blog, og læs en masse om blandt andet kaniner, marsvin og fugle.

Mest læste artikler