Insekterne forsvinder: Sådan hjælper du insekterne i din have

Det kribler og krabler stadig over det ganske land, men nu er det ved at være slut for mange af de større insekter som sommerfugle, græshopper og vilde bier. Se, hvordan du hjælper dem her, hvor Natur- og miljøorganisationen WWF giver 7 tips til din have, som insekterne vil elske. 

Lad os bare være helt ærlige. Hvis jeg remser op af kendte insekter som tæger, lopper, hvepse og myg, så ryger skuldrene lidt op mod ørerne og et lettere ubehag risler ned ad ryggen på de fleste af os. Vi er lynhurtige til at klaske myggen, hvis den skulle forvilde sig hen på et bart lår en varm sommerdag, og har et stankelben kantet sig ind i vores beboelse, bliver den kvast og mast og ender sine dage i toilettet, hvor den med et enkelt ryk hvirvler ned i kloakken.

Nej, det er ikke de store kærlighedserklæringer, vi mennesker har til overs for det, vi ofte betegner som kryb og kravl. Lidt anderledes har vi det med smukke, farverige sommerfugle, hyggelige humlebier, græshopper og mariehøns.

De større insekter er ved at forsvinde fra Danmark

De må for manges vedkommende gerne have lov at svæve omkring, summe lystigt eller flyve op til vor herrer og bede om godt vejr. Men netop de større insekter, som både sommerfugle, græshopper og biller, er ved at forsvinde fra Danmark. På bare 50 år, har vi mistet 53 bi-arter og 12 forskellige dagsommerfugle-arter.

“Det, vi oplever i øjeblikket, er, at mange arter har holdt ud i måske 1-200 år med meget små bestande, men nu knækker filmen. Man kalder det extinction debt, hvilket betyder, at der er en gæld af uddøen, som bliver sparet op, og pludselig forsvinder arterne,” fortæller seniorbiolog hos WWF Thor Hjarsen.

Fuglene mangler føde

En tysk undersøgelse, der udkom i 2017, viste, at vægten af flyvende insekter som for eksempel vilde bier, dagsommerfugle og natsværmere på 63 naturbeskyttede områder rundt omkring i Tyskland er blevet reduceret med mere end 75 procent i løbet af blot 27 år. Helt praktisk satte forskerne insektfælder op og vejede hvert år deres fangst, som de måtte konstatere, faldt drastisk år for år.

“Det lyder voldsomt, men resultaterne i Tyskland passer meget godt med de iagttagelser, vi har gjort i Danmark. Her er vi ved at miste en lang række fuglearter, som æder store insekter, fordi de ikke kan finde føde nok, men også fordi deres levesteder forsvinder,” fortæller Thor Hjarsen.

De fugle, vi allerede har mistet, eller er ved at miste, er arter som den ikoniske hvide stork, ellekrage, hærfugl, pirol, mellemflagspætte og den lillebitte kirkeugle. Derimod er fugle, som for eksempel land- og bysvaler, der lever af små insekter, ikke gået nævneværdigt tilbage, hvilket tyder på, at der ikke er den samme nedgang i små insekter, som for eksempel fluer og myg.

Har du lyst til at lære om, hvordan du med få tiltag kan hjælpe dyrene i din have. Og hvordan de kan hjælpe dig? Så tilmeld dig vores online kursus ‘Haven i balance’ her.

Mennesket er en katastrofe

Der er mange årsager til, at insekterne forsvinder fra Europa. Højere temperaturer på grund af klimaforandringerne virker negativt på nogle typer af insekter, fordi de har tilpasset sig stabile temperaturer, men herhjemme har de seneste års høje forbrug af pesticider, kunstgødning og gylle i landbruget vist sig i form af langt færre vilde blomster og derfor også insekter. Den største synder er dog insekternes mangel på steder at leve.

“For bare 30 til 40 år siden var grøftekanterne langs landevejene fyldt med vilde blomster som blåhat, høgeurt og kællingetand. I dag er de fleste grøftekanterne kun med græs på grund af næringsstofbelastningen. Og slåning flere gange årligt hjælpe slet ikke på insekternes mulighed for at finde nektar og pollen,” fortæller Thor Hjarsen.

Mangler vild natur i det danske landskab

Men det er selvfølgelig ikke kun blomstrende grøftekanter, der gør en forskel. Der mangler især urørte naturområder som vilde skov-enge og græsland, som udgør en forsvindende lille del af det danske landskab.

“Vi ser en uddøen af arter, heriblandt insekter, fordi vi mennesker fylder utrolig meget. Vil vi vende den negative udvikling, må staten gå foran. Stopper vi skov- og landbrugsdriften på Naturstyrelsens arealer, bliver fem procent af Danmarks areal vild natur. Det ville være en god start, selvom vi stadig er milevidt fra det nuværende globale mål, som siger 17 procent.”

Det hele hænger sammen

Stor eller lille. Alle Insekter spiller en rolle i økosystemet. Og for insekternes vedkommende er de ikke bare føde for en masse andre dyr, de er også naturlige nedbrydere og bestøvere. Det hele hænger jo sammen, fortæller seniorbiologen, der dog ikke taler om et direkte kollaps af økosystemet eller en eventuel fødevarekrise, fordi insekterne fortrækker fra Danmark.

“Vi mennesker er hele tiden i stand til at finde løsninger på de problemer, vi selv laver. Hvis vi synes, at der mangler bestøvere til æbleplantagen eller kirsebærplantagen, så sætter avleren bare en bistader med levende honningbier op. Det, der er skidt ved det, er, at honningbier rent faktisk er husdyr og konkurrerer med de vilde bier om nektar,” fortæller Thor Hjarsen, der mener, at det er særligt problematisk, at der i dag tillades flere tusinde honningbistader i natur, der er beskyttet, på trods af forskernes advarsler om, at det går ud over de vilde insekters mulighed for at finde mad.

Nyttige eller ej?

Men når alt kommer til alt, kan vi ifølge biologen, i virkeligheden sagtens undvære sommerfuglene, de vilde bier, storken og kirkeuglen. Spørgsmålet er bare, om vi har lyst til det.

“Man kan godt sige, at mange insekter er unyttige, men hvorfor skal de være nyttige for os mennesker for at have eksistensberettigelse? Musvitterne er jo hellere ikke nyttige, men vi glædes over, at de kommer på foderbrættet eller i fuglekassen, og sådan er det med en lang række smukke og særlige arter, som lige nu forsvinder fra den danske natur.”

De vilde insekter

Insekter er den største gruppe af dyr, vi har på kloden, og der findes utroligt mange forskellige slags. Fluer, sommerfugle, biller, myrer, hvepse og mariehøner er kun nogle af dem. De kan være så små, at man næsten ikke kan se dem, eller blive op til 30 centimeter lange. Forskerne mener, at der har levet insekter på Jorden i mange hundrede millioner år, og af alle de dyrearter, vi kender i dag, er 80 procent insekter.

7 tips til din have, som insekterne vil elske

De danske insekter mangler steder at leve, men du kan hjælpe dem ved at gøre din have insektvenlig. Som bonus får du et rigt fugleliv. Biolog og have-entusiast Rikke Milbak guider dig her.

1. Fortæl andre om dit eksperiment

Fortæl meget gerne dine naboer, at du er gået i gang med et lille eksperiment, som går ud på at give plads til naturen for at se, hvad der kommer ud af det. Ellers kan det være, at de tror, at der er noget galt inde hos dig, når tingene begynder at se anderledes ud.

2. Start i det små

Lad for eksempel dele af din græsplæne være i fred, når du slår græs. Har du en blandet hæk eller en ligusterhæk, så vent med at klippe den til den har blomstret. Skal du have en ny hæk, så fokusér på at få en masse blomstring ind i hækken. Vælg for eksempel tjørn, røn, tørst og pil – nogle af de hjemmehørende træer og buske, som de fleste insekter er knyttet til.

3. Gå efter danske planter

Mange af de danske, vilde blomster er typisk dem, vi kalder ukrudt, og som vi luger væk under busken. Men mange sommerfugle knytter sig til netop dem. For eksempel knytter den smukke dagsommerfugl Aurora sig til løgkarse, som ofte bliver luget væk. Men allerede fra i år er havecentrene faktisk begyndt at have mange flere vilde, danske arter på hylderne. Det er noget nyt, så spørg endelig efter dem.

4. Sørg for vand

Drømmer du om flotte guldsmede eller andre vandlevende insekter, så skal du have en lille dam. Hvis du kan skaffe en stor murerbalje, skal der nok komme større insekter, men har du kun en lille balje, så er det også fint. Som sidegevinst får du besøg af småfugle, padder og pindsvin. Husk at grave baljen ned og læg sten i, så pindsvinet kan komme op, hvis det skulle falde i, og køb en vandplante, så vandkvaliteten holder sig fin.

5. Dødt ved er et hit

Vil du tilgodese nogle af vores store, fine biller, så sørg for at have dødt ved (død træmasse, red.) i din have. Du kan for eksempel købe en stak brænde og bygge en skulptur eller bruge træ til at afgrænse dine bede. Du kan også have fine, små stubbe, som børnene kan sidde på, eller tippe og opleve insekterne, som søger fugten under stubben.

Psst…

Når du går på opdagelse og ser en masse nye, spændende insekter i din have, kan det være, at du bliver nysgerrig på, hvad det er for nogle. Prøv at gå på Naturbasen.dk. Her kan du uploade et billede af et insekt og spørge, hvad et er for et, så får du svar inden længe.

HUSK! Når du har mange insekter, får du også et rigt fugleliv.

WWF kæmper for naturen

Vidste du at Verdens Naturfonden er verdens største natur – og miljøorganisation, som kæmper for en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Følg med på deres facebookprofil og bliv klogere på naturens verden.

Mest læste artikler