Sådan bliver din have let et mangfoldigt paradis for insekter

Din have eller kolonihave kan let blive et godt sted at finde føde for insekter og kan være vært for en overraskende mangfoldighed af insektarter. Læs hvad du selv kan gøre, for at skabe en have med høj biodiversitet og hjælpe insekterne der lever i og af den.

Sommerfugl på blomstrende Sankt Hans Urt

Biodiversitet betyder mangfoldighed af levende organismer og kan indbefatte både flora og fauna, og det er ikke svært, at skabe en have, der blomstrer fra tidligt forår til sent efterår.

Det er vigtigt, at du vælger at bruge et bredt udvalg af flerårige planter i din have. På den måde, kan du sikre dig, at du har blomster i haven i så mange måneder som muligt og at der er pollen og nektar tilgængeligt for mange typer insekter. Der er nemlig stor forskel på, hvilke planter, der spiser fra hvilken type blomster.

Ved at have mange forskellige blomstrende planter kan perioden med blomster blive god og lang til glæde for både dig og insekterne. 

Plant mange forskellige typer planter

Ikke alle insekter tiltrækkes af de samme blomster. Når du kigger ud i haven om sommeren, kan du let se, at nogle blomster bliver besøgt af mange forskellige insekter, mens andre kun tiltrækker én eller få slags insekt. Det er ikke altid til at forklare, hvorfor insekter tiltrækkes af visse blomster, men det betyder, at det er vigtigt at have en varieret beplantning. 

For eksempel har observation af sommerfugle vist, at ingen planter er gode til at tiltrække alle sommerfuglearter. 

Når vi tænker på at plante til sommerfugle, lander tankerne hurtigt på Sommerfuglebusken (Buddleia). Men ved nærmere studier viser det sig, at det kun er de store, farvestrålende typer, der opsøger sommerfuglebusken, og ikke de andre sommerfuglearter. Igen handler det om at plante varieret i have, kolonihave og park for at være pollen/nektar-ressource for flest muligt.

Det vil sige, det er en god ide at plante varieret. Og ikke kun forholde sig til lister over bi-venlige planter. Insekterne søger også pollen/nektar i andre blomstrende planter.

Beplant haven med smukke flerårige planter

Når der skal plantes i haven er et vigtigt parameter, at det er flerårige planter. Studier viser, at mange flerårige planter er mere eller lige så attraktive for insekter end enårige sommerblomster.

Dyrkning af flerårige planter giver en langt mere uberørt jord end enårige planter, da jorden typisk vendes ved de enårige. Den mere uberørte jord er vigtig for de insekter, der bor i jorden eller bruger jorden som skjulested og til overvintring.

Tilsvarende kan der i haven indtænkes muligheder for andre former for ly, læ og overvintringsmuligheder for insekter, da det også her er forskelligt, hvad de foretrækker. 

Sådan skaber du fødegrundlag for insekterne

Nektar og pollen er generelle føderessourcer for mange insekter. Mange pollen/nektar-søgende insekter søger føde på et hav af forskellige blomstrende planter. Men alligevel er der nogle insekter, der er mere specialiserede i deres valg. 

At der er stor forskel på, hvilke planter de forskellige insekter søger pollen/nektar i, kan hænge sammen med, at insekterne har forskellig længde af insektets sugesnabel eller tunge og blomsternes forskellige form. Eksempelvis om blomsterne har tragtform eller er skiveblomster. 

Desuden kan blomsternes mængde af nektar, have betydning for hvilke blomster insekterne foretrækker. 

En undersøgelse viser at forædlede sorter ikke nødvendigvis er mindre attraktive for insekter, og i nogle tilfælde er mere attraktive end tilsvarende vilde type.

Dog menes dobbelte blomster at kunne give en reduceret tilgængelighed af pollen/nektar. Derimod viser det sig at være underordnet for insekterne om for eksempel lavendel har lilla eller hvide blomster.

Teksten er lavet på baggrund af resultater fra flere studier, der er udført hovedsagelig i England og Tyskland, hvor formålet var at undersøge forskellige planter som pollen/nektar-ressource for insekter.

Denne artikel er senest opdateret 1. marts 2022

Mest læste artikler