Miljøstyrelsen giver sprøjtemidler karakterer

To ud af tre husejere sprøjter mod ukrudt, insekter og svampe i haven. Og nu bliver det nemmere at vælge det middel, der belaster miljøet mindst. Se efter Miljøstyrelsens fem flueben.

Fra et til fem flueben

Styrelsen har uddelt flueben til alle godkendte ukrudtsmidler.
  • Fem flueben = mindst belastende middel.
  • Nul flueben = mest belastende middel.

www.tænkførdusprøjter.dk kan du se, hvor mange flueben de forskellige midler har fået.

Midler med flueben er godkendte

Alle midlerne med flueben er godkendte og lovlige at bruge i din have, men midler med fem flueben er bl.a. kendtegnet ved, at det aktive stof bliver forholdvis hurtigt nedbrudt. Det betyder mindre risiko for utilsigtet forurening af grundvand og skader på anden beplantning og dyr.

Der findes skadedyrsmidler med fem flueben

Sprøjter du mod enten svampesygdomme, skadedyr på planter, buske og træer eller dræbersnegle, så findes der midler med fem flueben. Knap så godt står det til, hvis du sprøjter mod mos og ukrudt i græsplænen eller mod ukrudt mellem fliser og i bede – de “bedste” produkter har kun fået fire flueben.

Knofedt er ikke skadeligt

Du kan selvfølgelig helt undlade at bruge sprøjtemidler. Det kræver lidt knofedt, men havearbejde er motion. Og så er der også de “gode gamle” husråd mod ukrudt – fx salt og eddikesyre.

Midlet skal være godkendt af Miljøstyrelsen

Køb kun produkter, der er godkendt til private og godkendt i Danmark. Det skal stå på etiketten, at midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, og det skal have et registreringsnr.

Læs altid etiketten inden brug, og følg derefter nøje instrukserne. Husk: Midlet er kun godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.

Børn og dyr skal ikke være i nærheden

Hold børn og husdyr væk, når du lige har sprøjtet. Vent indtil du er sikker på, at det sprøjtede område er tørt. Der er forskel på, hvor lang tid du skal vente. Det afhænger bl.a. af vejret og det sprøjtemiddel, du bruger.

Vær forsigtig hele vejen igennem

Vask hænder efter brug, opbevar sprøjtemidler utilgængeligt for børn, og skil dig af med rester af midlerne på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden. Følg anvisningerne på etiketten og kommunens anbefalinger.

Mest læste artikler