Sådan sikrer du dig, at dine planter står i god jord

Jord er ikke bare jord. Vil du dine planter det bedste, så læs med her og bliv klogere på, hvordan planterne trives optimalt.

God jord til dine planter

Det er vigtigt, at dine planter står i en jord med grove fibre – fra sphagnum eller kompost, så rødderne får luft og  overskydende vand ledes væk. Der bør altid være drænhul i bunden af krukker. Alternativt skal der startes med et godt lag leca kugler i bunden af krukken. 

En blanding af en del kompost og to dele sphagnum kan fx benyttes som “hjemmeproduceret” krukkemuld. Har du ikke kompost, kan du købe en god krukkemuld.

Tilplantning i krukker og bed

Krukken eller bedet fyldes op med jord, så planterne kan stå i en passende højde. Sommerblomster plantes normalt med 10-15 cm mellem planterne. Fyld jorden op omkring planterne, og tryk den godt fast. Husk, at der skal være god plads til vanding foroven. Hvis du dækker jorden med pyntebark eller flis, bliver fordampningen fra jorden mindre, og krukken tørrer ikke så hurtigt ud.

Gødning i krukker og bed

Når du køber sommerplanter, har de gødnings-madpakke med til de første par uger. Derefter skal de have ny gødning, så de kan blive ved med at blomstre.

Du kan købe krukkemuld med gødning i, eller du kan selv tilsætte den. Men vær opmærksom på, at sphagnum kun er gødet den første måned – og kan derfor ikke holde en hel sæson.

Roser egner sig fortrinligt til dyrkning i store krukker. Vælg en stor, forholdsvis høj krukke med drænhul i bunden – eller et godt lag leca. Roser skal tilføres næringsstoffer i form af naturgødning eller NPK-gødning. Når roser ikke trives, er det ofte på grund af næringsmangel.

Gød urtebedet med kompost

Urtebedet har brug for meget næring til hurtig vækst, og derfor kan du vende ren kompost ned i jorden, og her er det godt, hvis komposten er helt omsat.

Har du ikke kompost, kan du benytte et færdigt jordforbedringsprodukt, som du vender ned i det øverste jordlag.  Start med at gøde om foråret – gerne i april – samtidig med at du sår. Herefter skal du gøde en gang om måneden.

Er jorden sandet, kan du tilføre kompost. Det øger både humusindholdet og bufferkapaciteten og næringsstofferne.

Er jorden mere leret, kan du tilføre gødet sphagnum. Der sikrer en bedre struktur, så planterne får luft til rødderne.

Gødning i hele haven

Hele haven kan få en NPK 12-5-14, der er blandingsgødning, som indeholder kvælstof, fosfor og kalium, i april. Tallene angiver mængderne af de pågældende stoffer. Vær opmærksom på, at særligt tallet for
N = der er kvælstof og K = der er tallet for kalium, helst skal være ret ens.

Hvis der er meget kvælstof (N), vokser planternes top, uden at roden følger med, og det giver sårbare planter.

Et urtebed med  fx salat, kan have godt af en gødning med mere kvælstof. Det kan fx være NPK 23-3-7.

Økologisk gødning i haven

Alle former for gødning – både flydende og fast, og forskellige former for sphagnum og muld findes i øko-udgaver, mærket med: Godkendt til økologisk dyrkning.

Jord kan pr. definition ikke være økologisk i sig selv.

Hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan dyrkningsmedier blive godkendt til, at man kan dyrke økologiske planter i dem.

Sphagnum er en naturligt forekommende jordtype. Samtidig er den  “neutral” – dvs. i ren form er der ikke tilsat kemiske stoffer eller andet til den.

I øko-produkter er sphagnum typisk blandet med økologisk lupin-, ko- eller hønsegødning.

Mest læste artikler