3 tips til en grønnere græsplæne

Du drømmer sikkert om en helt tæt, sund og grøn græsplæne. Og det er faktisk muligt. Du skal bare bruge de tips, du kan læse om i denne artikel.

Tag græsplænens parti

Hvis du ønsker dig en smuk og slidstærk plæne, er det altafgørende, at du sørger for at være på græsplanternes side. Græsplanterne skal have konkurrence- fordele, så det er dem, der bestemmer i plænen. Når plænen skranter, er det næsten altid fordi, græsplanterne trives dårligt og har mistet konkurrencekraft. Lys, luft og næring er forudsætningen for, at græsplanterne vokser optimalt.

Græsplanter er sultne planter, der har brug for meget næring for at danne et tæt, mørkegrønt tæppe. Derfor er det en god ide at gøde plænen tre gange i løbet af vækstsæsonen. Første gang i april, når græsset begynder at vokse, dernæst i juni og sidste gang for i år i august. Gød så vidt muligt i tørt vejr, så gødningskornene triller ned mellem planterne uden at klistre til stråene.

Klip plænen skånsomt

Regelmæssig klipning er det, der gør dine græsarealer til en plæne. Men i vir- keligheden stresser hver eneste klipning græsplanterne i plænen. Derfor gæl- der det om at klippe plænen så skån- somt som muligt for ikke at svække græsplanternes konkurrenceevne. For- klaringen er, at klipningen uundgåeligt fjerner en del af planternes blade, der jo er deres produktionsapparat. Plæ- nen skal selvfølgelig klippes, men det gælder om ikke at klippe den for kort. En klippehøjde på 3 cm er bedst for de fleste plæner.

Lys og luft til plænen

Græsplanterne har brug for lys for at vokse optimalt. Derfor bliver græstæp- pet tyndere og mindre slidstærkt der, hvor plænen ligger i skygge af for ek- sempel store træer. Den ultimative løs- ning er at fælde træerne, men du kan også vælge at efterså plænen med en plænegræsblanding med skyggetålen- de græsarter. Græsplantens rødder har brug for ilt, når de vokser. Hvis jorden er trykket sammen, kniber det med il- tindholdet, og regnvand har svært ved at slippe væk. Du kan hjælpe græsplan- terne ved at løsne jorden. Det gør du med en gravegreb, der stikkes i jorden, så dybt det er muligt, og så vrikkes et par gange frem og tilbage. Gentag med 10-15 cm mellemrum der, hvor plænen trænger til luft

Mest læste artikler