Dannebrog – få tjek på flagtyper og flagdage

Det danske flag er et af de ældste nationalflag i verden. ingen steder kan man prale af næsten 700 års konstant brug af det samme flag. Der er flere forskellige flagtyper og flagdagene kan være lidt svære at holde styr på - vi giver dig et overblik.

Hvorfor er Dannebrog rødt og hvidt?

Svaret på hvorfor Dannebrog er rødt med et hvidt kors på skal findes i middelalderens Johannitterorden. Johannitterne var korsriddere, og deres kampuniform var en rød våbenkjortel med hvidt kors. Johannitterne kom til Norden med Valdemar den Stores hjælp i år 1164, og en del tyder på, at Valdemar Sejr havde Johannitter med til Estland i 1219.

Hvornår må der flages med Dannebrog?

Dannebrog er nationalflaget, og findes og bruges i forskellige former. Der findes ikke en egentlig ”flaglov”, så brugen af Dannebrog bygger på en række anbefalinger og almindelig praksis. Herunder er de mest almindelige “regler” for brug af dannebrog.

Danske flagtider med Dannebrog:

  • Hejs aldrig flaget før kl. 08.00, og hal det ned senest ved solnedgang.
  • På dage, hvor solen står op efter kl. 08.00, skal Dannebrog først op ved solopgang.
  • Flaget må (næsten) aldrig være hejst efter solnedgang.
  • Dannebrog må godt nedhales før solnedgang, hvis det er mest praktisk.
  • Flagning om natten er tilladt, hvis flaget er belyst. Gadebelysning er ikke nok.

Danske flagtyper

Det danske flag, Dannebrog, er mange ting. Der er både forskel i farve, former og applikationer. Her er en liste over 6 danske flagtyper, som det er godt at kende.

Foto: Naval HistoryStutflaget

Det flag du ser fra de fleste danske flagstænger. Dannebrog som stutflag må ikke forsynes med tekst eller fx logo, og der må ikke skrives på flaget.
   
   

Foto: Naval HistoryVimplen

En vimpel skal kunne nå halvt ned ad flagstangen. I vimplen skal korsets længste arm nå helt ud i vimplens spids. Vimplen bør vaje dag og nat, og skal kun tages ned, når og hvis stutflaget skal hejses. 

 

Det officielle Dannebrog Foto: Naval History

Indenfor Forsvaret og den danske stat er der nøje regler og anvisninger om brug af flaget. Ofte sættes officielle flag med salut, fx 21 skud fra flagbastionen på batteriet SIXTUS, i den østligste ende af Nyholm i Københavns havn. Det er også herfra, at der normalt afgives kanonsalut i forbindelse med Kongehusets mærkedage, flådebesøg mm. Flaget der dagligt vajer over bastionen er Rigets Flag.

Foto: Naval HistorySplitflag

Splitflaget er det officielle flag og anvendes af Det Danske Kongehus, statsmyndigheder samt visse private virksomheder, der har fået særlig tilladelse til at føre dette Dannebrog med et specielt mærke i øverste felt. Her ses Dronning Margrethe d. 2. s flag med det danske rigsvåben i midten. 

Foto: Naval historyOrlogsflag

Orlogsflaget har en mørkere rød end det almindelige Dannebrog. Orlogsflaget “stryges” ikke ved solnedgang, det nedhales. Orlogsflaget stryges kun over for overmagten i kamp. Kun Søværnets skibe må bruge orlogsflag. Søværnets institutioner på land flager med almindeligt splitflag, også kaldet statsflaget eller garnisonsflaget.

Foto: Naval HistoryYachtflag

I 1865 får indregistrerede lystfartøjer lov til at føre orlogsflaget med yachtflag i øverste stangfelt. I 1957 ændres bestemmelsen om anvendelse af yachtflaget til, at alle lystfartøjer kan føre denne type Dannebrog. I 2005 tillades det sejlsportsklubber at bruge yachtflaget på land. 

Mest læste artikler