Derfor SKAL du feje efterårets blade væk fra fortovet

Det er ikke kun i sne og frost, at du som grundejer har et ansvar for at holde dit fortov rent. Det gælder hele året – og altså også nu, hvor nedfaldne blade kombineret med regn og fugt kan gøre fortovene glatte som sæbe.

Som husejer er det en fast del af opgaven at rydde sne og is fra fortovet udenfor din grund. Falder postbuddet, skraldemanden eller en forbipasserende, fordi du ikke har saltet eller ryddet sne, kan du nemlig blive dømt til at betale erstatning.

Men vidste du, at du faltisk også har pligt til at ordne fortovet, hvis det er glat, selvom der ikke er faldet sne?

Efteråret giver glatte fortove

Ifølge Vejloven omfatter en grundejers renholdelsespligt renholdelse af blandt andet fortove og stier, som kan give anledning til besvær for færdslen på de pågældende arealer.

Derfor gælder reglerne altså også her i efterårsmånederne, hvor nedfaldne blade kombineret med regn og fugt kan gøre fortove og stier til en ren glidebane for forbipasserende.

Dit ansvar at holde fortove og stier rene

Som grundejer har du pligt til at holde fortove og stier foran dit hus rene. Hvis nogen falder og kommer til skade, fordi du ikke har holdt fortovet rent, vil du kunne komme til at hænge på regningen. Og ifølge Erstatningsgruppen, som er specialiserede i personskadeerstatning, kan det blive dyrt.

– Hvis der er et erstatningsansvar, gælder erstatningspligten uanset, om der alene er tale om en tingsskade som for eksempel et par ødelagte briller, eller en personskade, hvor skadelidte for eksempel brækker lårbenet, fortæller advokat Stine Lindbæk Luk fra Erstatningsgruppen i en pressemeddelelse og tilføjer:

– Hvis du har en grundejeransvarsforsikring, er det forsikringen, der i sidste ende skal betale erstatningen for de skader, som sker som følge af et glat fortov. Der er dog ofte en selvrisiko på forsikringen, så du kan som grundejer komme til at hænge på en del af regningen.

Gælder også offentlige veje

Det er naturligvis ikke kun private grundejere, der har pligt til at holde fortove rene, så færdsel kan foregå forsvarligt. Reglerne gælder også offentlige veje, og hvis du falder og kommer til skade på et offentlig fortov, er det den pågældende kommune, du skal rette kravet mod.

3 gode råd, hvis du falder

Er uheldet ude, falder du og kommer du til skade på et fortov på grund af nedfaldne, glatte blade, er det dig, der skal bevise, at din skade skyldes faldet på det glatte fortov.

Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig kontaktinformationer på eventuelle vidner eller tager billeder af fortovet, hvor de nedfaldne, glatte blade tydeligt ses.

  • Sørg for at få lægelig dokumentation på dine skader fra skadestuen eller din egen læge
  • Ret dit krav mod rette vedkommende
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring,  hvis du har en sådan

Mest læste artikler